Władze

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego na kadencję 2016-2018:

  • prof. US, dr hab. Maciej Witek (prezes)
  • Dr Anita Pacholik-Żuromska (zastępca prezesa)
  • Dr hab. Robert Poczobut, Prof. UwB (skarbnik)
  • Prof. dr hab. Marek Hetmański
  • Dr hab. Sebastian Kołodziejczyk
  • Dr Paweł Łupkowski
  • Dr Agata Wawrzyniak

Komisja rewizyjna:

  • Dr hab. Arkadiusz Gut, Prof. KUL
  • Dr hab. Andrzej Klawiter, Prof. UAM
  • Prof. dr hab. Zbysław Muszyński

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego na kadencję 2014-2016:
dr Wioletta Dziarnowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie),
prof. UMCS, dr hab. Marek Hetmański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
dr Paweł Łupkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Anita Pacholik-Żuromska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), wiceprezes,
prof. UwB, dr hab. Robert Poczobut (Uniwersytet w Białymstoku),
dr hab. Dorota Siemieniecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), skarbnik,
prof. US, dr hab. Maciej Witek (Uniwersytet Szczeciński), prezes.

 

Skład zarządu PTK do 25. WRZEŚNIA 2014

prezes PTK: prof. UMCS dr hab. Zbysław Muszyński
członkowie zarządu:
prof. UJ dr hab. Józef Bremer
prof. UAM dr hab. Andrzej Klawiter
prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
dr Piotr Konderak (sekretarz)
dr Paweł Łupkowski
dr Dorota Siemieniecka (skarbnik)

komisja rewizyjna:
Paweł Baranowski
prof. dr hab. Robert Piłat
dr Piotr Przybysz

Skład zarządu PTK do 3. CZERWCA 2011

prezes PTK: prof. UAM Andrzej Klawiter

czlonkowie zarządu:
prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
prof. dr hab. Urszula Żegleń
prof. UMCS dr hab. Zbysław Muszyński
dr Mariusz Urbański
dr Piotr Przybysz (sekretarz)
dr Dorota Siemieniecka (skarbnik)

Skład zarządu PTK do 2. GRUDNIA 2006

Prezes Zarządu Towarzystwa: prof. dr hab. Urszula Żegleń
W-ce Prezes Zarządu Towarzystwa: prof. dr hab. Andrzej Klawiter

Skarbnik Zarządu Towarzystwa: prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki
Sekretarz: doc. dr hab. Robert Piłat
Członek honorowy: Prof. dr hab. Roman S. Ingarden (Instytut Fizyki UMK, dr honoris causa UMK)
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta
Prof. dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek
Prof. dr hab. Henryk Piotr Kardela