Członkostwo

Członkowie są proszeni o aktualizowanie swoich danych osobowych oraz uiszczanie rocznych składek w wysokości:

  • 25 zł – studenci i doktoranci
  • 40 zł – pozostali członkowie

Składki prosimy wpłacać na konto:
Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne
Fosa Staromiejska 1a, pok. 304,
87-100 Toruń
Bank Millenium
25-1160-2202-0000-0000-3848-1030

W tytule wpłaty proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz dopisek: „składka członkowska za rok…”

 

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba zajmująca się badaniami wchodzącymi w skład nauk kognitywnych, która złoży deklarację przystąpienia do Towarzystwa, zostanie zarekomendowana przez dwóch członków Towarzystwa i zostanie przyjęta przez Zarząd.

Osoby zainteresowane członkostwem w PTK prosimy więc o przesłanie wypełnionej i podpisanej deklaracji przystąpienia do Towarzystwa (pobierz [doc][odt][tex]) na adres:

Maciej Witek
Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński
ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin

Rekomendacje mogą mieć postać listów elektronicznych wysłanych na adres e-mail: witek[at]whus.pl.