III Seminarium Kognitywistyczne UMCS

Grupa badawcza „Mind, Signs and Models” oraz Instytut Filozofii UMCS
zapraszają w dniach 12-13.XI.2013 na III Otwarte Seminarium Kognitywistyczne, którego gościem i uczestnikiem będzie prof. Göran Sonesson z Center for Cognitive Semiotics przy Uniwersytecie w Lund.

Porządek spotkań (Sala Posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS):

  • 12.XI.2013: wykład Cultural semiotics and evolutionary psychology
  • 13.XI.2013: Towards Cognitive Semiotics: debata „okrągłego stołu” w ramach Seminarium Kognitywistycznego.

Szczegółowe informacje na stronie Seminarium.

kontakt: Piotr Konderak, kondorp[at]bacon.umcs.lublin.pl

Opublikowano konferencje, wydarzenia krajowe | Możliwość komentowania III Seminarium Kognitywistyczne UMCS została wyłączona

Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
Umysł w świecie znaków
28-29 listopada 2013, Lublin

W dniach 28-29 listopada w Lublinie odbędzie się kolejny zjazd PTK pod hasłem: Umysł w świecie znaków. Poza referatami przewidujemy panel dyskusyjny pt. Filozofia a kognitywistyka, panel ekspercki poświęcony doświadczeniom związanym ze studiami kognitywistycznymi w Polsce: dydaktycznym, badawczym, gospodarczym oraz spotkanie przedstawicieli zespołów programowych studiów kognitywistycznych.

Zapraszamy do wzięcia udziału, szczegółowe informacje wkrótce

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego została wyłączona

LCM VI – First Announcement


First Announcement

Sixth International Conference on
Language, Culture and Mind

23-26 June 2014, Lublin, Poland

http://lcm6.umcs.lublin.pl
contact: info@lcm6.umcs.lublin.pl

The Sixth International Conference on Language, Culture and Mind (LCM VI) will be held on 24-26 June 2014 at the Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Poland. It will be preceded by a Young Researchers Workshop on 23 June 2014 (same venue), where young researchers will present their ongoing dissertation projects and other work.

The goals of LCM conferences are to contribute to situating the study of language in a contemporary interdisciplinary dialogue (involving philosophy, linguistics, psychology, anthropology, semiotics and related fields), and to promote a better integration of cognitive and cultural perspectives in empirical and theoretical studies of language.

The First Call for Papers will be issued in the Fall of 2013.

More information on the LCM conference series can be found at: http://languageculturemind.org

The LCM International and Local Organizing Committees

Opublikowano konferencje, wydarzenia krajowe | Możliwość komentowania LCM VI – First Announcement została wyłączona

Konferencja: Współczesna psychologia mediów

Współczesna psychologia mediów II. Człowiek – technologia – media

Organizatorzy – Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – mają zaszczyt zaprosić Państwa na

II Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu
„Współczesna psychologia mediów”

poświęconą relacji: człowiek – technologia – media i jego funkcjonowaniu poznawczym,
emocjonalnym i społecznym zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i grupowym.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 listopada br. w Krakowie.

W Radzie Naukowej konferencji znaleźli się:

prof. Piotr Francuz (KUL)
prof. Krzysztof Mudyń (UP)
dr hab. Dorota Kubicka (UJ)

Szczegółowe informacje na stronie konferencji

Opublikowano konferencje, wydarzenia krajowe | Możliwość komentowania Konferencja: Współczesna psychologia mediów została wyłączona

Trends in Interdisciplinary Studies

Trends in Interdisciplinary Studies
1st International Avant-Conference 2013
8-10 November 2013, Torun, Poland

„Thinking with Hands, Eyes and Things”*
The claim that both the body and the environment are involved in our experience of the world is a banal claim. However, the point is what a great role in our mental processes is played by the whole body as well as its interactions with the environment. Cognition may involve integration with our tools, and we may even delegate some of our thinking to the environment. Conversely, there are many critical voices in answer to the statements above. We invite you to participate in the conference devoted to extra-neural aspects of cognition as well as controversies related to them.

Key speakers: Prof. David Kirsh (University of California at San Diego, USA), Prof. Anthony P. Chemero (University of Cincinnati, USA), Prof. Christopher Baber (University of Birmingham, UK)
Main Guests of special symposia: Prof. J. Kevin O’Regan, (Université Paris Descartes, France), Prof. Robert K. Logan (University of Toronto, Canada), Prof. Alan Costall (University of Portsmouth, UK)

Conference Website: http://avant.edu.pl/trends/index.html
Deadline of abstract submission: 14th July 2013

Opublikowano konferencje, wydarzenia krajowe | Możliwość komentowania Trends in Interdisciplinary Studies została wyłączona

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu (SKiFU), zaproszenie do nadsyłania artykułów

SKiFU są czasopismem internetowym poświęconym zagadnieniom umysłu, jego funkcji i biologicznych podstaw. Publikujemy artykuły pisane z perspektywy szeroko rozumianej kognitywistyki lub reprezentujące podejście właściwe filozofii, psychologii, logice czy neuronauce.
W czasopiśmie ukazują się nie drukowane wcześniej artykuły o postaci koncepcyjnych rozpraw z wyraźnie zaznaczoną tezą autora, sprawozdania z badań empirycznych, przeglądy badań i stanowisk oraz recenzje książek z dziedziny badań nad umysłem i mózgiem.

Publikowane artykuły podlegają procedurze recenzyjnej. Czasopismo wydawane jest przez Instytut Psychologii UAM oraz Instytut Filozofii UJ. Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu ujęte są w Wykazie Wybranych Czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opublikowano publikacje | Możliwość komentowania Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu została wyłączona

Szkoła Letnia językoznawstwa kognitywnego

The Summer School in Cognitive Linguistics

21-26 lipca 2013, Bangor University, Wielka Brytania

Bangor Universityto tygodniowy międzynarodowy program organizowany przez Bangor University. W trakcie Szkoły Letniej odbędzie się 16 kursów poświęconych zagadnieniom językoznawstwa kognitywnego prowadzonych przez czołowych badaczy  – w dziedzinie językoznawstwa i kognitywistyki w ogólności, wśród których będą m.in.: Gilles Fauconnier (UCSD), Adele Goldberg (Princeton), James Pustejovsky (Brandeis), Vyvyan Evans (Bangor).

W trakcie Szkoły Letniej studenci i badacze będą mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z wynikami badań w ramach językoznawstwa kognitywnego oraz przedyskutować omawiane  koncepcje. Oprócz wykładów i zajęć konwersatoryjnych przewidziana jest również sesja posterowa w trakcie której uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować własne propozycje i skonfrontować je z poglądami innych uczestników.

Rejestracja uczestników kończy się czerwcu 2013. Dla osób, które zarejestrują się do 15.IV przewidziana jest niższa opłata.

Szczegółowe informacje dotyczące Szkoły Letniej: http://www.bangor.ac.uk/cogling-summerschool/
Program Szkoły Letniej (w opracowaniu): http://www.bangor.ac.uk/cogling-summerschool/schedule.php.en
Formularz rejestracyjny: http://www.bangor.ac.uk/cogling-summerschool/register.php

Opublikowano wydarzenia zagraniczne | Możliwość komentowania Szkoła Letnia językoznawstwa kognitywnego została wyłączona

Nijmegen Lectures 2013

Komitet organizacyjny dorocznych The Nijmegen Lectures informuje, że przyszłoroczne wykłady odbędą się w dniach 28-30 stycznia 2013 r. W tym roku wygłosi je Willem J.M. Levelt (Max Planck Institute for Psycholinguistics). Temat tej edycji wykładów brzmi: On the Pre-Chomskyan History of Psycholinguistics.

Wszystkie wykłady i seminaria są bezpłatne i otwarte dla publiczności. Z racji ograniczonej pojemności sal, organizatorzy proszą o rejestrację na sesje popołudniowe:  http://www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2013/registration-2013

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Nijmegen Lectures:  http://www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2013

Opublikowano wydarzenia zagraniczne | Możliwość komentowania Nijmegen Lectures 2013 została wyłączona

Seminarium PTK 2012

Szanowni Państwo,

w bieżącym roku nie jest planowany zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Zjazd odbędzie się w przyszłym, 2013 roku w Lublinie. W zamian chcemy Państwa zaprosić do uczestnictwa w dwudniowym Seminarium PTK poświęconym poniższym tematom:

  • Filozofia kognitywistyki i kognitywistyka a filozofia
  • Kognitywistyka w Polsce

Szczegóły wkrótce.


Opublikowano konferencje, wydarzenia krajowe | Możliwość komentowania Seminarium PTK 2012 została wyłączona

Kognitywistyka – o naturze umysłu

Kognitywistyka – o naturze umysłu
Warszawa, 29-30 października

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i redakcja „Przeglądu Filozoficznego” zapraszają do uczestnictwa w  konferencji naukowej pt. „Kognitywistyka. O naturze umysłu”, która odbędzie się w Pałacu Kazimierzowskim, Sala Brudzińskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.

Materiały z konferencji zostaną opublikowane w specjalnym, poświęconym w całości kognitywistyce, numerze „Przeglądu Filozoficznego”, który ukaże się w pierwszej połowie 2013 r.

Szczegółowe informacje wraz z programem konferencji znaleźć będzie można na stronie internetowej Instytutu Filozofii UW

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktem (200-300 słów) i krótką notą biograficzną należy nadsyłać do końca września 2012 r. na adres redakcji: przegfil[at]uw.edu.pl.

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

Opublikowano konferencje, wydarzenia krajowe | Możliwość komentowania Kognitywistyka – o naturze umysłu została wyłączona