Studia

POZNAŃ, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Psychologii

Pięcioletni jednolite studia magisterskie (od roku akademickiego 2015/2016 studia licencjackie)

uam

TORUŃ, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Filozofii

Trzyletnie studia licencjackie i uzupełniające magisterskie

UMK

KRAKÓW, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii

Trzyletnie studia licencjackie

UJ

WARSZAWA, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej

Specjalność na kierunku psychologia

LUBLIN, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Filozofii

Trzyletnie studia licencjackie

Kognitywistyka UMCS, Lublin

SZCZECIN, Uniwersytet Szczeciński

Trzyletnie studia licencjackie „Kognitywistyka komunikacji” oraz dwuletnie studia magisterskie „Kognitywistyka komunikacji”

szcz_kognkom

LUBLIN, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

kul