Strona główna - aktualności Zarząd Oddziału Wielkopolskiego PTFM Wydarzenia Przydatne linki

INFORMACJE O ODDZIALE WIELKOPOLSKIM PTFM

    Oddział Wielkopolski (wtedy Poznański) Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej został reaktywowany w marcu 1999 roku.
Przewodniczącym został wówczas prof dr hab. Ryszard Krzyminiewski, który pełnił tę funkcję do roku 2014.
W pażdzierniku 2014 roku zmieniono nazwę Oddziału z Poznańskiego na Wielkopolski, a nowym Przewodniczącym został dr Tomasz Piotrowski z Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Siedzibą Oddziału jest Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Adres Oddziału:    Wielkopolskie Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

Telefon:                    0-61-885 0500


    Członkowie Oddziału Wielkopolskiego to w większości pracownicy Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Ich praca naukowa dotyczy przede wszystkim radioterapii, rentgenodiagnostyki, ochrony radiologicznej i dozymetrii klinicznej. Pozostali członkowie są pracownikami i doktorantami w Zakładzie Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki UAM i Katedrze Biofizyki na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz lekarzami z poznańskich szpitali. Tematyka ich prac badawczych obejmuje takie zagadnienia, jak: analiza sygnałów elektromedycznych, biofizyka, metody matematyczne w medycynie, metody radiospektroskopowe w diagnostyce, badanie EPR-em wolnych rodników w tkankach organizmu ludzkiego oraz elektronika medyczna.
    Liczba członków zmieniała się i obecnie wynosi 43 osoby.
    Działalność Oddziału Wielkopolskiego polega przede wszystkim na organizowaniu spotkań dyskusyjnych i seminariów, na które zapraszani są goście z różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą. W latach 2001-2005 odbywały się seminaria wspólne z Oddziałem Poznańskim Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Tematyka tych spotkań była bardzo różnorodna i obejmowała takie zagadnienia, jak przesyłanie informacji w organizmach żywych, modele biofizyczne, fizyka środowiska biologicznego, biomagnetyzm czy neurofizjologia.
    Oddział Wielkopolski był organizatorem dwóch międzynarodowych konferencji fizyki medycznej:
1. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL PHYSICS AND ENGINEERING IN HEALTH CARE połączona z 12-tym Kongresem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej odbyła się w dniach 18-20 października 2001 roku w Poznaniu
2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICS AND ENGINEERING FOR HEALTH AND WELLNESS OF SOCIETY połączona z 15-tym Kongresem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej odbyła się w dniach 21-24 września 2011 roku w Poznaniu.KOMUNIKATY

Zapraszamy na dwa kursy dla osób specjalizujacych sie w dziedzinie fizyki medycznej. Współorganizatorem tych kursów jest Oddział Wielkopolski PTFM i obydwa odbędą się w Poznaniu

Pierwszy kurs na temat "Bioelektryczność i biomagnetyzm w diagnostyce medycznej" odbędzie się w dniach 22-23.05.2015 - więcej informacji na stronie http://wco.pl/kursfm1

Drugi kurs na temat "Terapia promieniowaniem niejonizującym" odbędzie się w dniach 12-13.06.2015 - więcej informacji na stronie http://wco.pl/kursfm2


21 pażdziernika 2014 roku w Wielkopolskiem Centrum Onkologii odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej
Na Zebraniu tym dokonano wyboru nowego Zarządu Oddziału. Przewodniczącym został dr Tomasz Piotrowski
Zadecydowano również o zmianie nazwy Oddziału z Poznańskiego na Wielkopolski.


Chętnych do wstąpienia do Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej prosimy o wypełnienie i wysłanie pod adresem Oddziału zgłoszenia członkowskiego
 


Uwagi i zapytania prosimy kierować pod adres: schmidt@amu.edu.pl
Ostatnie zmiany: 04.03.2015
Copyright © 2000-2015   U.Schmidt