ZAKŁAD PSYCHOLINGWISTYKI  / CHAIR OF PSYCHOLINGUISTICS
INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA UAM / INSTITUTE OF LINGUISTICS AMU