Krótki opis przedmiotu

W trakcie wykładu przedstawiona zostanie historia alkaloidów, występowanie alkaloidów w przyrodzie, klasyfikacja alkaloidów, zastosowanie alkaloidów w syntezie organicznej i medycynie. Omówione zostaną następujące grupy alkaloidów: pirolidynowe, piperydynowe, pirydynowe, izochinolinowe, chinolizydynowe, alkaloidy z grzybów, z uwzględnieniem ich biogenezy, reaktywności chemicznej oraz aktywności biologicznej. Dla wybranych związków przedstawiona zostanie ich pełna charakterystyka spektralna.
W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z syntezą prostych alkaloidów izochinolinowych lub izolacją alkaloidów chinolizydynowych z nasion łubinu lub złotokapu i dalszymi przekształceniami chemicznymi uzyskanych substancji. .Materiały do pobrania przygotowane zostały w formacie pdf

Materiały do ćwiczeń

Design downloaded from free website templates.
>