Co to jest freeware?

dr Mieczysław Cichoń

Programy określane jako freeware mogą być używane bezpłatnie bez żadnych ograniczeń, pod warunkiem jednak, że nie zostaną naruszone prawa autorskie ich twórców. Oznacza to, że nikt nie może np. wprowadzać żadnych zmian w tych programach. Oprócz tego aplikacje freeware'owe, mimo iż nie nakładają na użytkownika obowiązku rejestracji, mogą być rozpowszechniane wyłącznie w niezmienionej formie.

Nieco inaczej do tej kwestii podchodzą autorzy oprogramowania określanego jako public domain, którzy zupełnie rezygnują ze swych praw autorskich, nierzadko rozpowszechniając swoje aplikacje wraz z kodem źródłowym.

Co to jest shareware?

Shareware jest to sposób dystrybucji oprogramowania opierający się na zasadzie "wypróbuj zanim kupisz". Polega on na tym, że autor udostępnia oprogramowanie wszystkim potencjalnie zainteresowanym ich użytkowaniem w wersji publicznie dostępnej na wielu serwerach FTP, BBS, WWW i innymi drogami. Etykietka "shareware" nie oznacza jednak, że jest to program, który można użytkować zupełnie za darmo. Na ogół ich producenci zaznaczają, przez jaki okres można bezpłatnie użytkować ich aplikacje (najczęściej jest to okres 30 dni); po upływie tego czasu należy program zarejestrować zgodnie z instrukcjami podanymi albo w systemie pomocy do aplikacji, albo np. w pliku o nazwie ORDER.TXT, README.TXT, CZYTAJTO.TXT, REGINFO.TXT itp. Użytkowanie programów shareware'owych bez dokonania opłaty rejestracyjnej jest takim samym przestępstwem, jak nielegalne wykorzystywanie każdego innego oprogramowania!!!

Należy pamiętać, że część programów shareware'owych posiada pewne ograniczenia. Niektóre aplikacje po upływie dozwolonego czasu ich bezpłatnego użytkowania po prostu nie pozwolą się więcej uruchomić, inne np. wyświetlają w chwili uruchomienia komunikaty przypominające o konieczności uiszczenia opłaty rejestracyjnej. Ponadto część programów w wersji nie zarejestrowanej pozbawiona jest pewnych funkcji, występujących tylko w pełnej wersji.

Jak zarejestrować program shareware'owy?

Najłatwiej jest to uczynić za pomocą karty kredytowej, wypełniając dostępny najczęściej w Internecie formularz rejestracyjny. Ponieważ jednak nie wszyscy posiadają karty kredytowe, a część użytkowników nie dysponuje również dostępem do sieci Internet, stosunkowo dużą popularnością cieszą się usługi pośrednictwa w tym zakresie. W naszym kraju usługę tego rodzaju świadczy Piotr Skulski:

 

ul. Kazimierzowska 62

05-822 Milanówek

tel./ faks: (0-22) 724 82 13

nr NIP: 712-190-60-80

nr REGON: 012238028

e-mail: shareware@skulski.com

http://www.skulski.com/shareware/

 

Innym źródłem informacji o oprogramowaniu shareware jest stowarzyszenie ASP

(http://www.asp-shareware.org/).