Dzisiejsza rocznica

czwartek, 18 lutego 1745

Urodził się Alessandro Volta - włoski fizyk i wynalazca, który budował ogniwo galwaniczne.
View all events.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj3
Yesterday207
Week1426
Miesiąc3324
Wszystkie804398

Powered by Kubik-Rubik.de

Blog studenta

 
Laboratorium Biofizyczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez dr Mikołaj Baranowski   
sobota, 17 września 2011 12:52

 

Bezpośredni opiekunowie laboratorium:

dr Ewa Banachowicz

dr Hanna Jurga-Nowak

 

Laboratorium Biofizyczne semestr zimowy 2015/2016


 

Biofizyka molekularna I rok II stopnia

Zebranie informacyjne dotyczące zajęć  „Metody Eksperymentalne Biofizyki I” (podział na grupy, przydział ćwiczeń, regulamin) odbędzie się w czwartek 8.10.15 r. o godz. 13:30 w salce seminaryjnej Zakładu Biofizyki Molekularnej (pok.208).

 

Optyka okularowa III rok I stopnia

Zebranie informacyjne dotyczące zajęć  „Optyczne Metody Eksperymentalne w  Biofizyce” (podział na grupy, przydział ćwiczeń, regulamin) odbędzie się w  czwartek 8.10.15 r. o godz. 13:30 w salce seminaryjnej Zakładu Biofizyki Molekularnej (pok.208).

 

Fizyka medyczna II rok II stopnia

Zebranie informacyjne dotyczące zajęć „Metody Eksperymentalne Biofizyki” (podział na grupy, przydział ćwiczeń, regulamin) odbędzie się w czwartek 8.10.15 r. o godz. 13:30 w salce seminaryjnej Zakładu Biofizyki Molekularnej (pok.208).

 

dr Hanna Jurga-Nowak

Zakład Biofizyki Molekularnej, pok. 202

tel. 8295-257
Laboratorium Biofizyczne semestr zimowy 2013/2014 – propozycje ćwiczeń

 

 

 

Tytuł

aparatura/wyposażenie

01

Denaturacja/renaturacja DNA/tRNA (widmo UV(T))

Spekrofotometr UV temp., ultratermostat

02

Wyznaczanie współczynnika ekstynkcji białka

Spektrofotometr UV

04

Wyznaczenie pH-metrycznych krzywych topnienia DNA

Spektrofotometr UV

06

Lepkość -  wyznaczenie granicznej liczby lepkościowej hemoglobiny/BSA w formie natywnej i/lub  zdenaturowanej

wiskozymetr Ostwalda, stoper, termostat

08

Wyznaczenie napięcia powierzchniowego metodą kapilary i za pomocą stalagmometru

kapilary, stalagmometr/biureta prosta, statyw

10

Miareczkowanie buforów – wyznaczanie pojemności buforu

pH-metr, biureta, statyw

11

Jonowe właściwości aminokwasów: wyznaczenie pK glicyny

pH-metr, biureta

12

Wysalanie białek i/lub  kwasów nukleinowych

Wirówki, spektrofotometr UV

13

Kinetyka reakcji chemicznych – hydroliza sacharozy

Spektrofotometr UV,

Płyta grzejna (mieszadło z grzaniem), odczynniki

14

Polarymetria: wyznaczenie skręcalności właściwej sacharozy, badanie aktywności optycznej białek i aminokwasów

Polarymetr, (sacharoza, aminokwasy i białka)

 


 

 

UWAGA:

Do wszystkich ćwiczeń obowiązuje znajomość sporządzania roztworów, buforów, liczenia stężeń (molowych, wagowych, procentowych), przygotowywania odpowiednich rozcieńczeń, wyznaczania stężenia białka/DNA z pomiarów absorpcyjnych.


 

Spektrofotometria UV/vis

 

 

 

 • Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki i fizyki. Podęcznik dla studentów. J.Terlecki, PZWL 1999, str. 216-223.

 • Biofizyka. Wybrane ćwiczenia wraz z zagadnieniami. Z.Jóźwiak, G.Bartosz, PWN 2005, str. 91-131.

 • Ćwiczenia z biochemii, L.Kłyszejko-Stefanowicz, PWN 1999, str. 393-400

 

 

 

01. Denaturacja/renaturacja kwasów nukleinowych (Widmo UV(T)).

 

Wyznaczenie temperatury topnienia, badanie procesu denaturacji.

 

Zagadnienia: denaturacja (makro- i mikroskopowo), czynniki ja wywołujące, renaturacja, postać natywna białka/kwasu nukleinowego, temperatura topnienia i od czego zależy,  efekt hiperchromowy, kooperatywność przejścia, szerokość przedziału topnienia itp.

 

 

 

02. Wyznaczanie współczynnika ekstynkcji dla białka.

 

Zagadnienia:  prawo Lamberta-Beera, definicja molowego, wagowego współczynnika ekstynkcji (przeliczanie),  budowa białka  a absorpcja w UV; teoretyczne wyznaczanie współczynnika ekstynkcji na podstawie sekwencji

 

04. Wyznaczenie pH-metrycznych krzywych topnienia DNA.

 

Zagadnienia:  budowa cząsteczki DNA, jej struktura i funkcja, denaturacja DNA (mikroskopowo i makroskopowo), czynniki denaturujące, wpływ pH na denaturację DNA, efekt hiperchromowy,  szerokość przedziału topnienia, pHm

 

 

Wiskozymetria

 

 

06. Lepkość - wyznaczenie granicznej liczby lepkościowej hemoglobiny/BSA natywnej i denaturowanej.

 

 • Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki i fizyki. Podęcznik dla studentów. J.Terlecki, PZWL 1999.

 • Biofizyka. Wybrane ćwiczenia wraz z zagadnieniami. Z.Jóźwiak, G.Bartosz, PWN 2005.

 

 

 

Zagadnienia: definicja białka natywnego i denaturowanego, lepkość, lepkość właściwa, lepkość istotna, graniczna liczba lepkościowa, metody pomiaru lepkości, jakie czynniki mają wpływ na zmianę lepkości; jak z pomiarów lepkości wyznaczyć masę cząsteczkową białka.

 

Napięcie powierzchniowe

 

08. Wyznaczenie napięcia powierzchniowego metodą kapilary i za pomocą stalagmometru.

 

 • Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki i fizyki. Podęcznik dla studentów. J.Terlecki, PZWL 1999, str. 43-46.

  Zagadnienia: definicja napięcia powierzchniowego i jednostki, źródło napięcia powierzchniowego (siły), substancje powierzchniowo czynne, sposoby zmniejszania  napięcia powierzchniowego, metody pomiaru napięcia powierzchniowego, itp.

 

 

 

pH-metria, miareczkowanie

 

10. Miareczkowanie buforów – wyznaczanie pojemności buforu.

 

 

 • Biofizyka. Wybrane ćwiczenia wraz z zagadnieniami. Z.Jóźwiak, G.Bartosz, PWN 2005, str. 251-270

 • Ćwiczenia z biochemii, L.Kłyszejko-Stefanowicz, PWN 1999, str. 38-39

 

 

 

Zagadnienia: równanie Hendersona-Hasselbalcha, krzywa miareczkowania,  definicja kwasu, zasady, czynnika pH, pI białka, amfoteryczność aminokwasów, definicja  buforu, pojemności buforowej, miary pojemności buforu, wyznaczanie punktu izoelektrycznego, przygotowywanie buforów o odpowiednim składzie i pH.

 

11. Jonowe właściwości aminokwasów: wyznaczenie pK glicyny.

 

 

 • Biofizyka. Wybrane ćwiczenia wraz z zagadnieniami. Z.Jóźwiak, G.Bartosz, PWN 2005, str. 256-270

 

 

 

 • Ćwiczenia z biochemii, L.Kłyszejko-Stefanowicz, PWN 1999, str. 38-39

  Zagadnienia: równanie Hendersona-Hasselbalcha, krzywa miareczkowania,  def. kwasu, zasady, czynnika pH, pI białka, amfoteryczność aminokwasów, def. buforu, pojemności buforowej, miary pojemności buforu, wyznaczanie punktu izoelektrycznego, przygotowywanie buforów o odpowiednim składzie i pH.

 

 

 

Białka – proste ćwiczenia biochemiczne

 

 

12. Wysalanie białek i i dializa.

 

 • Wstęp do pracowni biofizyki molekularnej  pod red. G. Ślósarek, Wyd. Nauk. UAM 1996

  Zagadnienia: sposoby rozpuszczania białek, hydratacja, przy jakim pH białka mają najmniejszą rozpuszczalność, mechanizm wysalania, dializa, prawo Lamberta-Beera, sposoby wytrącania białek,  itp.

   

  Kinetyka reakcji

   

 

13. Kinetyka reakcji – hydroliza sacharozy.

 

 • Ćwiczenia z biochemii, L.Kłyszejko-Stefanowicz, PWN 1999

  Zagadnienia: budowa cukrów prostych i złożonych, wiązanie glikozydowe,  reakcje chemiczne – równanie reakcji, rzędowość, szybkość reakcji, prędkość początkowa, kinetyka procesów enzymatycznych – model Michaelisa-Menten, równanie  Lineweavera-Burka

   

   

 

 

Aktywność optyczna

 

 

14. Polarymetria: wyznaczenie skręcalności właściwej sacharozy, badanie aktywności optycznej białek i aminokwasów.

 

 • Biofizyka. Wybrane ćwiczenia wraz z zagadnieniami. Z.Jóźwiak, G.Bartosz, PWN 2005, str. 229-233,  236-237

 •  Zagadnienia: związki aktywne optycznie, konfiguracja aminokwasów, budowa hierarchiczna białek, skręcalność właściwa (jednostki), rodzaje i sposoby polaryzacji światła, zasada działania polarymetru itp.

 

 

 

 

Laboratorium Biofizyczne semestr zimowy 2013/2014 – propozycje ćwiczeń

 

Tytuł

aparatura/wyposażenie

01

Denaturacja/renaturacja DNA/tRNA (widmo UV(T))

Spekrofotometr UV temp., ultratermostat

02

Wyznaczanie współczynnika ekstynkcji białka

Spektrofotometr UV

04

Wyznaczenie pH-metrycznych krzywych topnienia DNA

Spektrofotometr UV

06

Lepkość -  wyznaczenie granicznej liczby lepkościowej hemoglobiny/BSA w formie natywnej i/lub  zdenaturowanej

wiskozymetr Ostwalda, stoper, termostat

08

Wyznaczenie napięcia powierzchniowego metodą kapilary i za pomocą stalagmometru

kapilary, stalagmometr/biureta prosta, statyw

10

Miareczkowanie buforów – wyznaczanie pojemności buforu

pH-metr, biureta, statyw

11

Jonowe właściwości aminokwasów: wyznaczenie pK glicyny

pH-metr, biureta

12

Wysalanie białek i/lub  kwasów nukleinowych

Wirówki, spektrofotometr UV

13

Kinetyka reakcji chemicznych – hydroliza sacharozy

Spektrofotometr UV,

Płyta grzejna (mieszadło z grzaniem), odczynniki

14

Polarymetria: wyznaczenie skręcalności właściwej sacharozy, badanie aktywności optycznej białek i aminokwasów

Polarymetr, (sacharoza, aminokwasy i białka)

 

 

UWAGA:

Do wszystkich ćwiczeń obowiązuje znajomość sporządzania roztworów, buforów, liczenia stężeń (molowych, wagowych, procentowych), przygotowywania odpowiednich rozcieńczeń, wyznaczania stężenia białka/DNA z pomiarów absorpcyjnych.

 

 

 

 

 

Spektrofotometria UV/vis

 

 • Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki i fizyki. Podęcznik dla studentów. J.Terlecki, PZWL 1999, str. 216-223.

 • Biofizyka. Wybrane ćwiczenia wraz z zagadnieniami. Z.Jóźwiak, G.Bartosz, PWN 2005, str. 91-131.

 • Ćwiczenia z biochemii, L.Kłyszejko-Stefanowicz, PWN 1999, str. 393-400

01. Denaturacja/renaturacja kwasów nukleinowych (Widmo UV(T)).

Wyznaczenie temperatury topnienia, badanie procesu denaturacji.

Zagadnienia: denaturacja (makro- i mikroskopowo), czynniki ja wywołujące, renaturacja, postać natywna białka/kwasu nukleinowego, temperatura topnienia i od czego zależy,  efekt hiperchromowy, kooperatywność przejścia, szerokość przedziału topnienia itp.

 

02. Wyznaczanie współczynnika ekstynkcji dla białka.

Zagadnienia:  prawo Lamberta-Beera, definicja molowego, wagowego współczynnika ekstynkcji (przeliczanie),  budowa białka  a absorpcja w UV; teoretyczne wyznaczanie współczynnika ekstynkcji na podstawie sekwencji

04. Wyznaczenie pH-metrycznych krzywych topnienia DNA.

Zagadnienia:  budowa cząsteczki DNA, jej struktura i funkcja, denaturacja DNA (mikroskopowo i makroskopowo), czynniki denaturujące, wpływ pH na denaturację DNA, efekt hiperchromowy,  szerokość przedziału topnienia, pHm

 

 

Wiskozymetria

 

06. Lepkość - wyznaczenie granicznej liczby lepkościowej hemoglobiny/BSA natywnej i denaturowanej.

 • Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki i fizyki. Podęcznik dla studentów. J.Terlecki, PZWL 1999.

 • Biofizyka. Wybrane ćwiczenia wraz z zagadnieniami. Z.Jóźwiak, G.Bartosz, PWN 2005.

Zagadnienia: definicja białka natywnego i denaturowanego, lepkość, lepkość właściwa, lepkość istotna, graniczna liczba lepkościowa, metody pomiaru lepkości, jakie czynniki mają wpływ na zmianę lepkości; jak z pomiarów lepkości wyznaczyć masę cząsteczkową białka.

 

 

 

 

Napięcie powierzchniowe

 

08. Wyznaczenie napięcia powierzchniowego metodą kapilary i za pomocą stalagmometru.

 • Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki i fizyki. Podęcznik dla studentów. J.Terlecki, PZWL 1999, str. 43-46.

  Zagadnienia: definicja napięcia powierzchniowego i jednostki, źródło napięcia powierzchniowego (siły), substancje powierzchniowo czynne, sposoby zmniejszania  napięcia powierzchniowego, metody pomiaru napięcia powierzchniowego, itp.

 

 

 

 

pH-metria, miareczkowanie

 

 

10. Miareczkowanie buforów – wyznaczanie pojemności buforu.

 

 • Biofizyka. Wybrane ćwiczenia wraz z zagadnieniami. Z.Jóźwiak, G.Bartosz, PWN 2005, str. 251-270

 • Ćwiczenia z biochemii, L.Kłyszejko-Stefanowicz, PWN 1999, str. 38-39

Zagadnienia: równanie Hendersona-Hasselbalcha, krzywa miareczkowania,  definicja kwasu, zasady, czynnika pH, pI białka, amfoteryczność aminokwasów, definicja  buforu, pojemności buforowej, miary pojemności buforu, wyznaczanie punktu izoelektrycznego, przygotowywanie buforów o odpowiednim składzie i pH.

 

11. Jonowe właściwości aminokwasów: wyznaczenie pK glicyny.

 

 • Biofizyka. Wybrane ćwiczenia wraz z zagadnieniami. Z.Jóźwiak, G.Bartosz, PWN 2005, str. 256-270

 • Ćwiczenia z biochemii, L.Kłyszejko-Stefanowicz, PWN 1999, str. 38-39

  Zagadnienia: równanie Hendersona-Hasselbalcha, krzywa miareczkowania,  def. kwasu, zasady, czynnika pH, pI białka, amfoteryczność aminokwasów, def. buforu, pojemności buforowej, miary pojemności buforu, wyznaczanie punktu izoelektrycznego, przygotowywanie buforów o odpowiednim składzie i pH.

 

 

Białka – proste ćwiczenia biochemiczne

 

12. Wysalanie białek i i dializa.

 • Wstęp do pracowni biofizyki molekularnej  pod red. G. Ślósarek, Wyd. Nauk. UAM 1996

  Zagadnienia: sposoby rozpuszczania białek, hydratacja, przy jakim pH białka mają najmniejszą rozpuszczalność, mechanizm wysalania, dializa, prawo Lamberta-Beera, sposoby wytrącania białek,  itp.

   

   

   

   

   

   

  Kinetyka reakcji

   

   

   

   

   

   

   


13. Kinetyka reakcji – hydroliza sacharozy.

 • Ćwiczenia z biochemii, L.Kłyszejko-Stefanowicz, PWN 1999

  Zagadnienia: budowa cukrów prostych i złożonych, wiązanie glikozydowe,  reakcje chemiczne – równanie reakcji, rzędowość, szybkość reakcji, prędkość początkowa, kinetyka procesów enzymatycznych – model Michaelisa-Menten, równanie  Lineweavera-Burka

   

   

Aktywność optyczna

 

14. Polarymetria: wyznaczenie skręcalności właściwej sacharozy, badanie aktywności optycznej białek i aminokwasów.

 • Biofizyka. Wybrane ćwiczenia wraz z zagadnieniami. Z.Jóźwiak, G.Bartosz, PWN 2005, str. 229-233,  236-237

 •  Zagadnienia: związki aktywne optycznie, konfiguracja aminokwasów, budowa hierarchiczna białek, skręcalność właściwa (jednostki), rodzaje i sposoby polaryzacji światła, zasada działania polarymetru itp.

Poprawiony: wtorek, 22 września 2015 08:13