Dzisiejsza rocznica

czwartek, 18 lutego 1745

Urodził się Alessandro Volta - włoski fizyk i wynalazca, który budował ogniwo galwaniczne.
View all events.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj3
Yesterday207
Week1426
Miesiąc3324
Wszystkie804398

Powered by Kubik-Rubik.de

Blog studenta

 
Laboratorium EPR PDF Drukuj Email
Wpisany przez dr Mikołaj Baranowski   
sobota, 17 września 2011 12:48

Bezpośredni opiekunowie laboratorium:

 

dr Bernadeta Dobosz, case adiunkt, visit ZFMed, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 5230, pokój 131


Celem Laboratorium jest zapoznanie studentów ze spektroskopią Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego. Zestawy laboratoryjne umożliwiają badanie centrów paramagnetycznych, a w szczególności identyfikację rodników na podstawie podstawowych parametrów widma EPR.

Studenci wykonują ćwiczenia w kilku etapach. Pierwszy polega na zapoznaniu się z aparaturą oraz znalezieniu widm EPR. W drugim etapie badane są warunki otrzymywania poprawnego widma, bez zniekształceń aparaturowych. Dla poprawnie zarejestrowanego widma wyznaczane są podstawowe jego parametry oraz analizowany jest kształt linii rezonansowej przez porównanie jej z krzywą Gaussa i Lorentza. W końcu studenci rejestrują widma EPR różnych rodników oraz wyznaczają ich podstawowe współczynniki.

 

epr

Studenci w tym laboratorium mają do dyspozycji dwa ćwiczenia:

1. Elektronowy Rezonans paramagnetyczny ? pasmo mikrofalowe

2. Badanie metodą Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego oddziaływań nadsubtelnych.

 

 

Wykaz zagadnień do ćwiczeń

 

I. Charakterystyka stanów elektronowych

? liczby kwantowe ? ich pochodzenie i znaczenie

? kwantowanie pędu i momentu pędu

? wektorowy model atomu

? stany elektronowe ? różnica pomiędzy atomem a molekułą

 

II. Działanie pola magnetycznego na substancje

? magnetyczny moment dipolowy i wektor namagnesowania

? podział substancji ze względu na zachowanie się w polu magnetycznym ? diamagnetyki, paramagnetyki, ferromagnetyki

? pojęcie współczynnika magnetogirycznego

? spinowy i orbitalny moment pędu

? wzór Landego

? energia oddziaływania momentu magnetycznego z polem magnetycznym

 

III. Zjawisko Zeemana

? oddziaływanie momentu magnetycznego z polem magnetycznym

? współczynnik rozszczepienia spektroskopowego

? energetyczne poziomy spinowe elektronu

 

IV. Zjawisko EPR

? absorpcja rezonansowa, reguły wyboru

? obsadzenie poziomów spinowych (prawo Boltzmana), zjawisko nasycenia

? struktura subtelna i nadsubtelna

? procesy relaksacji

? podejście klasyczne do zjawiska EPR ? równania Blocha

? podejście kwantowe do zjawiska EPR

? podstawowe człony hamiltonianu spinowego

 

V. Techniki eksperymentalne

? schemat blokowy spektrometru EPR, metoda drugiej modulacji

? metodyka badań EPR ? podstawowe parametry widma, szerokość i kształt linii EPR ( krzywe Gaussa i Lorentza)

? rodzaje centrów paramagnetycznych

? rodniki i sposoby ich generowania

? możliwości i ograniczenia stosowania spektroskopii EPR

 

Literatura

1. Z. Kęcki, ?Podstawy spektroskopii molekularnej?, PWN, Warszawa 1975

2. Bójko, ?Wstęp do elektronowego rezonansu paramagnetycznego?, PWN, Warszawa 1982

3. M. Symons, ?Spektroskopia EPR w chemii i biochemii?, PWN, Warszawa 1987

4. S.A. Altszuler, B.M. Kozyriew, ?Elektronowy rezonans paramagnetyczny?, PWN, Warszawa 1966

5. J. Stankowski, W. Hilczer, ?Pierwszy krok ku radiospektroskopii rezonansów magnetycznych?, OWN, Poznań 1994

6. C. Kittel, ?Wstęp do fizyki ciała stałego?, PWN, Warszawa 1998

7. W. Przygocki , ?Metody fizyczne badań polimerów? PWN Warszawa 1990

 

Poprawiony: czwartek, 26 stycznia 2017 16:55