Dzisiejsza rocznica

niedziela, 22 lutego 1857

Urodził się Heinrich Rudolf Hertz - niemiecki fizyk, twórca podstaw radiokomunikacji.
View all events.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj71
Yesterday227
Week678
Miesiąc4143
Wszystkie805217

Powered by Kubik-Rubik.de

Blog studenta

 
Zrealizowane prace dyplomowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szymon Krakowski   
sobota, 12 marca 2016 14:17

 

 Zrealizowane prace dyplomowe studentów Wydziału Fizyki na Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej


AD2016


Wykorzystanie czujnika pola magnetycznego do pomiaru prędkości w aplikacji mobilnej
Usage of magnetic field sensor to velocity measurement in mobile app

Patryk Imieliński - Technologie komputerowe

IMG 20160321_113313_HDRCelem niniejszej pracy było stworzenie aplikacji mobilnej dla systemu Android współpracującej z precyzyjnym czujnikiem pola magnetycznego wykorzystanym do pomiaru prędkości obiektów metalowych. Aplikacja łączy się z czujnikiem przez Bluetooth i prezentuje wyniki jego pomiarów w formie zbliżonej do samochodowego prędkościomierza. Pracę rozpoczyna część teoretyczna, approved w której poruszono temat metod pomiaru prędkości, a także opis warstwy sprzętowej projektu oraz sposób implementacji obliczeń. Następnie opisano wysokopoziomową warstwę oprogramowania, czyli aplikację mobilną, oraz przedstawiono relację z przeprowadzonych testów. Pracę wieńczą wnioski i podsumowanie projektu.

 

EKG dla każdego - prototyp urządzenia do monitorowania czynności serca
ECG for everyone - prototype of device for monitoring heart activity

Natalia Cebula - Technologie komputerowe


Celem niniejszej pracy było zmontowanie i przebadanie urządzenia do pomiaru aktywności elektrycznej serca na bazie platformy Arduino. Zostało przyjęte, że zbieranie danych odbywać się będzie przy użyciu komputera PC, dlatego też użyto programu napisanego przez producentów urządzenia i wgranego do środowiska programistycznego Arduino. W pracy porównano także uzyskane wyniki z profesjonalnym aparatem elektrokardiograficznym używanym w szpitalach. Do testów użyto programu do przechwytywania sygnałów biologicznych, dzięki któremu zbadano napięcia załamków i obliczenie ich interwałów. Po pojawieniu się szumów w sygnale zastosowano proste filtry cyfrowe, by je zredukować. Efekt prac jest zadowalający - układ działa poprawnie i ma spore możliwości rozbudowy. Zidentyfikowano jednak potrzebę jego poprawy do bardziej zaawansowanych celów, jak biotelemetria.


Prototyp "inteligentnego domu"
The prototype of "smart home"

 

Paweł Tarszewski - Technologie komputerowe

 

12721981 1220762301286786_578138082_n1Tematyką pracy jest zagadnienie ?inteligentnego domu?, zaś celem zbudowanie jego modelu wraz z aplikacją mobilną służącą do sterowania i odczytu informacji. Praca dzieli się na dwie główne części ? teoretyczną oraz projektową zawierającą opis prototypu i jego działania. W pierwszej części przybliżone zostały: pojęcie ?inteligentnego domu?, jego elementy oraz najważniejsze wady i zalety. Praca zawiera również opis dwóch podejść, architektur używanych w budowie systemów ?inteligentnego domu? ? opartej na jednostce centralnej jak i na IoT (Internet rzeczy). Wymienione i opisane zostały rozwiązania różnych firm dostępne na rynku, m. in. FIBARO i Somfy oraz przykładowe produkty. Wprowadzenie do drugiej części zawiera opis narzędzi i języków programowania takich jak Arduino wraz z IDE, Xcode oraz Swift. Prototyp składa się z dwóch elementów ? instalacji elektronicznej opartej na Arduino oraz aplikacji mobilnej napisanej na system iOS za pomocą języka programowania Swift. Aplikacja służy jako interfejs do systemu i pozwala nim sterować. Połączenie aplikacji z jednostką centralną realizowane jest za pomocą Wi-Fi. W prototypie przewidziane zostało: sterowanie źródłem światła, elektrozaworem CO oraz roletą, odczyt warunków panujących w domu takich jak temperatura, natężenie światła czy wilgotność powietrza. Dzięki odczytowi tych wielkość możliwe jest również uruchomienie automatycznego sterowania elementami i jego kalibracja. Wszystko to odbywa się przez aplikację mobilną. Dalej przedstawione zostały: schemat prototypu, szczegółowa charakterystyka wszystkich jego komponentów, działanie oprogramowania, opis ważniejszych części kodu. Część poświęcona aplikacji zawiera zrzuty poszczególnych ekranów, opisy interfejsu, sposobu obsługi, kluczowych metod i funkcji obecnych w kodzie aplikacji. Na końcu pracy znajduje się podsumowanie całości zawierające propozycje rozwoju prototypu.


Prototyp węzłów Internetu rzeczy
The prototype of Internet of Things nodes

 

Szymon Krakowski - Technologie komputerowe

 Ekranik2


Intensywnie rozwijający się trend Internetu rzeczy budzi znaczące oczekiwania wobec technologii, która ma poprawić codzienne życie ludzi, a nawet funkcjonowanie całych społeczeństw i światowej gospodarki. Podstawową jednostką Internetu przedmiotów są bezprzewodowe, niezależne mikro-węzły, pełniące funkcje sensoryczne lub wykonawcze. Niniejsza praca zawiera szczegółowy opis części sprzętowej oraz programowej wykonanych prototypowych węzłów wraz z elementami tworzącymi sieć Internetu rzeczy. Umożliwia ona zdalne pomiary oraz prezentacje informacji, dotyczącej stanu otoczenia tj. temperatury i wilgotności. Pierwsza część zawiera opis wybranego układu SoC o oznaczeniu ESP8266 firmy Espressif, który stanowi podstawę wykonanych węzłów. W części drugiej opisany został użyty protokół komunikacyjny MQTT, typowy dla rozwiązań wbudowanych, pełniących funkcje telemetryczne. Część trzecia przedstawia element centralizujący, stanowiący rozwiązanie oparte na chmurze obliczeniowej IBM Bluemix wraz z uruchomioną na niej aplikacją Node-RED przetwarzającej dane. Na końcu opisano funkcjonowanie oraz przepływ danych w ujęciu całkowitym stworzonego systemu informatycznego. Wybrane elementy sprzętowe i programowe sprawdziły się w założonej implementacji.

 

Robot na platformie trójkołowej sterowany aplikacją mobilną lub pilotem IR
Three-wheeled robot platform controlled by mobile application or IR remote

 

Katarzyna Godyla - Technologie komputerowe

IMG 20160321_113222_HDR


Robotyka korzysta z wielu dziedzin nauki m.in. elektroniki i informatyki. W pracy zostały wykorzystane oba te obszary. W ramach projektu został zbudowany i oprogramowany robot jeżdżący sterowany aplikacją mobilną stworzoną na potrzeby realizacji pracy inżynierskiej. Konstrukcja umożliwia także sterowanie platformą robotyczną bezpośrednio przy użyciu uniwersalnego pilota IR. Wymiana danych pomiędzy robotem a aplikacją sterującą realizowana jest przy użyciu modułu Bluetooth.
W pierwszym rozdziale zostały przedstawione kluczowe dla dalszego rozwoju roboty autonomiczne oraz wczesne roboty programowalne. Wykonany robot jest kierowany zdalnie, dlatego pojawił się także opis historii sterowania, najpierw przy użyciu fal radiowych,
a finalnie przez Bluetooth i podczerwień. Rozdział zawiera także przedstawienie gotowego robota Arduino oraz pojazdu skonstruowanego z wykorzystaniem tej platformy.
Drugi rozdział zawiera opis poszczególnych komponentów składających się na robota. Zostały przedstawione najważniejsze elementy oprogramowania. Opisano również sposób realizacji sterowania pojazdem przez moduł Bluetooth oraz podczerwień.

Poprawiony: czwartek, 26 stycznia 2017 16:17