Dzisiejsza rocznica

czwartek, 18 lutego 1745

Urodził się Alessandro Volta - włoski fizyk i wynalazca, który budował ogniwo galwaniczne.
View all events.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj3
Yesterday207
Week1426
Miesiąc3324
Wszystkie804398

Powered by Kubik-Rubik.de

Blog studenta

 
Laboratorium Optyki PDF Drukuj Email
Wpisany przez dr Mikołaj Baranowski   
sobota, 17 września 2011 12:47

 

Bezpośredni opiekunowie laboratorium:

dr hab. Jacek Kubicki, adiunkt, ZEK, e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 5015, pokój 107

 

dr Gotard Burdziński, adiunkt, ZEK, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  , pokój 107, tel. 5015

 

 

Celem ćwiczeń jest praktyczne zapoznanie się z podstawowymi właściwościami światła (polaryzacja: liniowa, kołowa, eliptyczna; spójność; monochromatyczność), z podstawowymi prawami optyki (zasada Fermata, odbicie, odbicie pod kątem Brewstera, załamanie, całkowite wewnętrzne odbicie, prawo Malusa, dyfrakcja, interferencja) oraz zapoznanie się z własnościami ośrodków anizotropowych optycznie (podwójne załamanie, wiązka zwyczajna, wiązka nadzwyczajna, polaryzatory, płytki falowe – ćwierćfalówka, półfalówka). Jako przykład powszechnego zastosowania omawianych zjawisk można przytoczyć budowę i zasadę działania układu optycznego odtwarzacza CD (DVD, BD), odczytującego metodą optyczną dane zapisane na dyskach, oraz budowę i zasadę działania okularów polaryzacyjnych (do prowadzenia samochodu czy też przy oglądaniu tzw. filmów 3D) i filtrów polaryzacyjnych stosowanych w fotografii.

Innym istotnym celem jest nabycie umiejętności analizy danych eksperymentalnych przy zastosowaniu tzw. metod dopasowań nieliniowych. Dopasowanie nieliniowe jest bardziej ogólną metodą niż regresja liniowa, jako że umożliwia dopasowanie także funkcji nieliniowych do danych eksperymentalnych.  Dopasowanie parametrów funkcji teoretycznej tak, aby funkcja teoretyczna jak najlepiej opisywała dane doświadczalne, najczęściej odbywa się przy zastosowaniu dwóch metod numerycznych: metody Lavenberga − Marquardta oraz metody simpleksów. Omawiana jest ogólna zasada działania wyżej wymienionych metod oraz ich zalety i wady. Metody te wykorzystywane są praktycznie do analizy danych doświadczalnych uzyskanych przez studentów w trakcie zajęć. Zrozumienie zasady działania metody simpleksów interesujące jest ze względu na to, że wykorzystywane są one np. przy optymalizacji procesów produkcji. Oprogramowanie dostępne na pracowni umożliwia także wykonywanie tzw. analizy globalnej (dopasowań globalnych). Uzyskane dane doświadczalne w trakcje ćwiczeń będą analizowane w klasycznym ujęciu wykonując dopasowanie nieliniowe dla każdego eksperymentu z osobna oraz przy (globalnej) analizie kilku eksperymentów jednocześnie. Studenci zapoznają się także z technikami pomiarowymi podstawowych wielkości optycznych.

 

optyka1optyka2

 

 

1. Właściwości polaryzacyjne światła.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami polaryzacyjnymi światła. W ramach ćwiczenia student zapoznawany jest z metodami uzyskiwania światła o polaryzacji liniowej, kołowej i eliptycznej oraz ze sposobami badania stanu polaryzacji światła. W celu uzyskania polaryzacji eliptycznej (kołowej) można zastosować ćwierćfalówkę (ośrodek anizotropowy optycznie). W ćwierćfalówce powstają dwa promienie zwyczajny i nadzwyczajny. Oba są spolaryzowane liniowo ortogonalnie względem siebie i rozchodzą się w ćwierćfalówce z różnymi prędkościami. W konsekwencji obie wiązki są przesunięte w fazie względem siebie po wyjściu z ćwierćfalówki. Przy odpowiednio dobranej grubości ćwierćfalówki uzyskuje się różnicę faz równą π/2. Zmieniając amplitudy pola elektrycznego obu związek można zmieniać stan polaryzacji światła wychodzącego z ćwierćfalówki od liniowej poprzez eliptyczną do kołowej. Eksperymenty te pozwalają na zrozumienie zjawiska dwójłomności w ośrodkach anizotropowych optycznie. Uzyskane wyniki porównywane są z przewidywaniami teoretycznymi wykorzystując metody analizy numerycznej (dopasowania nieliniowe). Ćwiczenie to zapoznaje studentów z zasadą działania ćwierćfalówki (ośrodek anizotropowy optycznie) i elementu liniowo polaryzującego światło. Takie elementy optyczne mają np. zastosowanie w układzie optycznym odtwarzacza CD (DVD) oraz są elementami składowymi tzw. filtrów liniowych i kołowych stosowanych w fotografii.

2. Dyfrakcja i interferencja światła.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z własnościami światła laserowego (spójność) i wykorzystanie światła lasera do uzyskiwania obrazów dyfrakcyjno - interferencyjnych. Obrazy dyfrakcyjno-interferencyjne obserwowane są dla różnych zestawów szczelin (jedna, dwie, trzy, cztery, pięć szczeliny o  znanych szerokościach i odległościach pomiędzy nimi). Wyniki tych eksperymentów porównywane są z przewidywaniami teoretycznymi. Korzystając z obserwowanych obrazów interferencyjnych możliwe jest wyznaczanie długości fali światła stosowanego lasera albo też wyznaczanie parametrów geometrycznych stosowanych układów szczelin. Obserwacja zależności rozkładu natężenia światła od liczby oświetlonych szczelin pozwala zrozumieć obraz dyfrakcyjny generowany przez siatkę dyfrakcyjną. Wykorzystując zjawisko dyfrakcji i interferencji możliwe jest także wyznaczenie odległości między ścieżkami na płycie CD i DVD oraz długość ścieżki dla każdej z płyt wykorzystując je jako odbiciowe siatki dyfrakcyjne. Rejestracje obrazów dokonuje się stosując kamerę internetową sprzęgniętą z prostym oprogramowaniem umożliwiającym odczyt natężenia światła dla wybranych pikseli kamery.

Ćwiczenie to zapoznaje studentów np. z rolą siatki dyfrakcyjnej w układzie optycznym odtwarzacza CD. Wyznaczane są parametry (stała siatki, liczba rys na milimetr) siatki dyfrakcyjnej stosowanej w układzie optycznym CD oraz omawiany jest związek pomiędzy parametrami zastosowanej siatki a rozmiarami układu optycznego odtwarzacza CD. Ponadto omawiana jest rola wiązki zerowego rzędu i dwóch wiązek ugiętych pierwszego rzędu w procesie odczytu danych z płyty.

3. Elementy techniki światłowodowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia w dielektryku. Student zapoznaje się z budową i zasadą działania światłowodów. Omawia się też krótko zasadę działania laserów półprzewodnikowych. Wyznacza się wartość progową prądu, dla którego pojawia się akcja laserowa a następnie wyznacza się zależność mocy lasera od prądu płynącego przez laser. Laser diodowy fabrycznie zintegrowany jest ze światłowodem w taki sposób że wiązka laserowa jest wprowadzona do światłowodu. Korzystając z drugiego światłowodu umieszczonego tuż za pierwszym światłowodem zintegrowanym z laserem wyznacza się moc światła wchodzącego do drugiego światłowodu w zależności od położeń względnych między tymi światłowodami. Zmienia się odległość między czołami światłowodów oraz ich osiowe wzajemne położenie. Z uzyskanych pomiarów możliwe jest wyznaczanie apertury numerycznej (kąta akceptacji) światłowodów. Uzyskane dane analizowane są metodą dopasowań nieliniowych wykorzystując także analizę globalną.

Metoda dopasowań nieliniowych (analiza globalna) − do wszystkich ćwiczeń

Dla wszystkich ćwiczeń wspólnym elementem jest pomiar oraz analiza numeryczna (także wykorzystując analizę globalną) natężenia wiązki światła spolaryzowanego liniowo przechodzącego przez polaryzator w zależności od kąta pomiędzy polaryzacją wiązki padającej na polaryzator a polaryzacją wiązki po przejściu przez polaryzator w oparciu o prawo Malusa. 

 

 

Do wszystkich ćwiczeń obowiązują podstawowe wiadomości z optyki falowej i geometrycznej oraz budowa i zasada działania układu optycznego odtwarzacza płyt CD:

 • Przegląd fal elektromagnetycznych
 • Równania Maxwella (rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w próżni i w ośrodkach)
 • Definicja współczynnika załamania ośrodka (względny, bezwzględny)
 • Dyspersja współczynnika załamania światła
 • Prędkość fazowa, prędkość grupowa
 • Zasada Fermata (wyprowadzenie prawa odbicia i załamania światła, wytłumaczenie zjawiska anizotropii optycznej)
 • Zjawiska falowe
 • prawo odbicia
 • prawo załamania
 • całkowite wewnętrzne odbicie w dielektrykach, zjawisko Goosa - Hänchena
 • dyfrakcja (ugięcie)
 • interferencja (nakładanie się)
 • polaryzacja
 • efekt Dopplera
 • Układ optyczny odtwarzacza CD. Budowa płyty CD i DVD. Opis tych zagadnień można znaleźć np. w K. Booth, S. Hill, Optoelektronika, WKŁ, W-wa 2001, strony 256-261.
 • Numeryczne opracowanie danych doświadczalnych (zagadnienia te będą omawiane w trakcie zajęć, opis tych zagadnień można znaleźć w S. Brandt, Analiza danych. Metody statystyczne i obliczeniowe, PWN,  W-wa, 1998):
 • metoda najmniejszych kwadratów - dopasowanie funkcji teoretycznej do danych doświadczalnych
 • metoda Lavenberga − Marquardta
 • metoda simpleksów

Szczegółowe zagadnienie dla każdego z ćwiczeń podane są poniżej.


1. Właściwości polaryzacyjne światła.

Laser He-Ne:

 • budowa i zasada działania
 • właściwości światła laserowego
  • spójność światła laserowego
  • polaryzacja światła laserowego (elementy brewsterowskie)

Polaryzacja światła (metody uzyskiwania światła spolaryzowanego)

 • światło niespolaryzowane
 • polaryzacja liniowa (polaroid, polaryzator, odbicie pod kątem Brewstera, wielokrotne załamanie pod kątem Brewstera)
 • polaryzacja eliptyczna i kołowa (ćwierćfalówka, składanie drgań liniowych w kierunkach wzajemnie prostopadłych)
 • prawo Malusa
 • układ współrzędnych kartezjańskich i biegunowych

Własności optyczne ośrodków (a ich budowa krystalograficzna)

 • ośrodki izotropowe i anizotropowe optycznie
 • wiązka zwyczajna i nadzwyczajna (polaryzacja, prędkość)
 • oś optyczna
 • budowa i zasada działania ćwierćfalówki

Plan ćwiczenia:

1. Pomiar zależności mocy lasera od czasu.

2. Prawo Malusa.

3. Uzyskiwanie i analiza światła o różnych stanach polaryzacji przy zastosowaniu ćwierćfalówki.

a) polaryzacja liniowa

b) polaryzacja eliptyczna

c) polaryzacja kołowa

Literatura.

 1. S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, tom IV, Optyka, PWN, W-wa, 1983.
 2. J. R. Meyer-Arendt, Wstęp do optyki, PWN, W-wa, 1979.
 3. F. Kaczmarek, Podstawy działania laserów, PWN, W-wa, 1980.
 4. S. Brandt, Analiza danych. Metody statystyczne i obliczeniowe, PWN,  W-wa, 1998.

2. Zjawisko dyfrakcji i interferencji światła.

Laser He-Ne:

 • budowa i zasada działania
 • właściwości światła laserowego
  • spójność światła laserowego
  • polaryzacja światła laserowego (elementy brewsterowskie)

Polaryzacja światła (metody uzyskiwania światła spolaryzowanego)

 • światło niespolaryzowane
 • polaryzacja liniowa (polaroid, polaryzator, odbicie pod kątem Brewstera, wielokrotne załamanie pod kątem Brewstera)
 • polaryzacja eliptyczna i kołowa (ćwierćfalówka, składanie drgań liniowych w kierunkach wzajemnie prostopadłych)
 • prawo Malusa
 • układ współrzędnych kartezjańskich i biegunowych

Klasyczne źródła światła a lasery:

 • monochromatyczność, gęstość energii
 • spójność światła (spójność w czasie, spójność w przestrzeni, czas spójności, droga spójności)

Dyfrakcja światła dla przesłon komplementarnych (tw. Babineta).

Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie (na drucie).

Interferencja światła na dwóch szczelinach (doświadczenie Younga) lub więcej szczelinach.

Wpływ polaryzacji światła na efekty interferencyjne w doświadczeniu Younga.

Siatka dyfrakcyjna: [typy siatek dyfrakcyjnych, stała siatki (liczba rys na 1 milimetr), równanie siatki]

Plan ćwiczenia:

1. Pomiar zależności mocy lasera He-Ne od czasu.

2. Prawo Malusa.

3. Kalibracja kamery stosowanej do rejestracji obrazów dyfrakcyjno interferencyjnych.

4. Rejestracja obrazu dla 1, 2, 3, 4 i 5 szczelin oraz wyznaczenie długości fali światła lasera oraz porównanie wyników z przewidywaniami teoretycznymi.

5. Obserwacja obrazu dla siatki dyfrakcyjnej i wyznaczanie parametrów siatki dyfrakcyjnej.

6. Wyznaczenie odległości między ścieżkowej dla płyty CD i DVD (oraz długości całej ścieżki).

Literatura.

 1. S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, tom IV, Optyka, PWN W-wa 1983.
 2. J. R. Meyer-Arendt, Wstęp do optyki, PWN W-wa 1979.
 3. J. Ginter, Fizyka fal, tom I i II, PWN W-wa 1993.
 4. F. Kaczmarek, Podstawy działania laserów, PWN W-wa 1980.
 5. S. Brandt, Analiza danych. Metody statystyczne i obliczeniowe, PWN  W-wa 1998.

3. Elementy techniki światłowodowej.

Laser He-Ne:

 • budowa i zasada działania
 • właściwości światła laserowego
  • spójność światła laserowego
  • polaryzacja światła laserowego (elementy brewsterowskie)

Polaryzacja światła (metody uzyskiwania światła spolaryzowanego)

 • światło niespolaryzowane
 • polaryzacja liniowa (polaroid, polaryzator, odbicie pod kątem Brewstera, wielokrotne załamanie pod kątem Brewstera)
 • polaryzacja eliptyczna i kołowa (ćwierćfalówka, składanie drgań liniowych w kierunkach wzajemnie prostopadłych)
 • prawo Malusa
 • układ współrzędnych kartezjańskich i biegunowych

Całkowite wewnętrzne odbicie światła w dielektryku.

 • warunki obserwacji całkowitego wewnętrznego odbicia

Światłowody: [6]

 • budowa;
 • apertura numeryczna światłowodu;
 • kąt akceptacji światłowodu;
 • światłowody jedno i wielomodowe;
 • tłumienność światłowodu.

Laser półprzewodnikowy: [2,6]

 • budowa i zasada działania,
 • własności wiązki lasera półprzewodnikowego.

 

Plan ćwiczenia:

1. Pomiar zależności mocy lasera He-Ne od czasu.

2. Prawo Malusa.

3. Pomiar zależności mocy lasera diodowego od czasu.

4 Zależność mocy lasera diodowego od natężenia prądu, prąd progowy.

5. Wyznaczenie apertury numerycznej światłowodu.

Literatura.

 1. S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, tom IV, Optyka, PWN W-wa 1983.
 2. F. Kaczmarek, Wstęp do fizyki laserów, PWN W-wa 1975.
 3. J. R.Meyer-Arendt, Wstęp do optyki, PWN W-wa 1979.
 4. F. Kaczmarek, Podstawy działania laserów, PWN W-wa 1980.
 5. S. Brandt, Analiza danych. Metody statystyczne i obliczeniowe, PWN  W-wa 1998.
 6. K. Booth, S. Hill, Optoelektronika, WKŁ W-wa 2001.


3. Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia: elementy techniki światłowodowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z budową i zasadą działania światłowodów oraz laserów półprzewodnikowych. Z zależności mocy lasera od prądu wyznacza się wartość progową prądu, dla którego pojawia się akcja laserowa a następnie wyznacza się zależność mocy lasera od prądu płynącego przez laser. Dyskutowany jest wpływ zależności mocy lasera diodowego od prądu płynącego przez ten laser na proces zapisu danych w nagrywarkach oraz czas życia lasera diodowego od wartości prądu płynącego przez laser. Korzystając z drugiego światłowodu umieszczonego tuż za pierwszym światłowodem zintegrowanym z laserem wyznacza się moc światła wchodzącego do drugiego światłowodu w zależności od położeń względnych między tymi światłowodami. Możliwe jest wyznaczanie apertury numerycznej światłowodów oraz pomiar tłumienności światłowodów. Przy zastosowaniu refraktometru Abbego zademonstrowane jest wykorzystanie zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia w dielektryku w celu wyznaczanie współczynnika załamania cieczy.


 

Do wszystkich ćwiczeń obowiązują podstawowe wiadomości z optyki falowej i geometrycznej:

 

· Przegląd fal elektromagnetycznych,

· Równania Maxwella (rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w próżni i w ośrodkach gęstych),

· Definicja współczynnika załamania ośrodka (względny, bezwzględny),

· Prędkość fazowa, prędkość grupowa,

· Zasada Fermata.

 

· Zjawiska falowe:

 • prawo odbicia,
 • prawo załamania,
 • całkowite wewnętrzne odbicie w dielektrykach, zjawisko Goosa - Hänchena,
 • dyfrakcja (ugięcie),
 • interferencja (nakładanie się),
 • polaryzacja,
 • efekt Dopplera.

· Zjawiska korpuskularne:

 • efekt fotoelektryczny zewnętrzny,
 • zjawisko fotochemiczne,
 • efekt Comptona.

· Dualizm korpuskularno - falowy: fale de Broglie'a.

 

Układ optyczny odtwarzacza CD. Budowa płyty CD i DVD. Opis tych zagadnień można znaleźć np. w K. Booth, S. Hill, Optoelektronika, WKŁ, W-wa 2001, strony 256-261.

 

Numeryczne opracowanie danych doświadczalnych (te zagadnienie będą omawiane w trakcie zajęć, opis tych zagadnień można znaleźć w pozycji literaturowej nr 14):

 • metoda najmniejszych kwadratów - dopasowanie funkcji teoretycznej do danych doświadczalnych:
 • metoda Marquardt’a,
 • metoda simpleksów.

 

 

Szczegółowe zagadnienie dla każdego z ćwiczeń podane są poniżej.

 

1. Badanie własności polaryzacyjnych światła.

 

Polaryzacja światła (metody uzyskiwania światła spolaryzowanego):

 • światło niespolaryzowane,
 • polaryzacja liniowa (polaroid, polaryzator, odbicie pod kątem Brewstera, wielokrotne załamanie pod kątem Brewstera),
 • polaryzacja eliptyczna i kołowa (ćwierćfalówka, składanie drgań liniowych w kierunkach

wzajemnie prostopadłych),

 • prawo Mallusa,
 • układ współrzędnych kartezjańskich i biegunowych.

 

Własności optyczne ośrodków (a ich budowa krystolagraficzna):

 • ośrodki izotropowe i anizotropowe optycznie,
 • wiązka zwyczajna i nadzwyczajna,
 • oś optyczna.

 

Laser He-Ne:

 • budowa i zasada działania,
 • polaryzacja wiązki laserowej.

Literatura.

1. S.Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, tom IV, Optyka, PWN W-wa 1983.

2. F.Kaczmarek, Wstęp do fizyki laserów, PWN W-wa 1975.

3. J.R.Meyer-Arendt, Wstęp do optyki, PWN W-wa 1979.

4. J.Ginter, Fizyka fal, tom I, PWN W-wa 1993.

5. J.Ginter, Fizyka fal, tom II, PWN W-wa 1993.

6. J.Petykiewicz, Optyka falowa, PWN W-wa 1986.

7. T.Penkala, Optyka kryształów, PWN W-wa 1971.

8. W.Demtröder, Spektroskopia laserowa, PWN W-wa 1993.

9. F.Kaczmarek, Podstawy działania laserów, PWN W-wa 1980.

10. Ch.Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN W-wa 1960.

11. F.Kaczmarek, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki dla zaawansowanych, PWN W-wa 1984.

12. S.Pieńkowski, Fizyka doświadczalna, Tom III, Optyka, PWN W-wa 1955.

13. F.Ratajczyk, Optyka ośrodków anizotropowych, PWN W-wa 1994.

14. S. Brandt, Analiza danych. Metody statystyczne i obliczeniowe, PWN W-wa 1998.

 


2. Badanie zjawiska dyfrakcji i interferencji światła.

 

Polaryzacja światła (metody uzyskiwania światła spolaryzowanego):

 • światło niespolaryzowane,
 • polaryzacja liniowa (polaroid, polaryzator, odbicie pod kątem Brewstera, wielokrotne załamanie pod kątem Brewstera),

 

Klasyczne źródła światła a lasery:

 • monochromatyczność,
 • gęstość energii,
 • spójność światła: spójność w czasie, spójność w przestrzeni, czas spójności, droga spójności.

 

Laser He-Ne:

 • budowa i zasada działania, własności światła laserowego, spójność światła laserowego.

 

Fotopowielacz:(lampy elektronowe): [5, str. 166], [9, str. 195]

 • zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne,
 • ruch elektronu w polu elektrycznym.

 

Dyfrakcja Fresnela a dyfrakcja Franhofera - strefa daleka, strefa bliska.

Dyfrakcja światła na krawędzi (otworze kołowym).

Dyfrakcja światła dla przesłon komplementarnych (tw. Babineta).

Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie (na drucie).

 

Interferencja światła na dwóch szczelinach (doświadczenie Younga w wersji klasycznej i przy użyciu lasera) lub więcej szczelinach.

Wpływ polaryzacji światła na efekty interferencyjne w doświadczeniu Younga - widzialność prążków interferencyjnych.

 

Siatka dyfrakcyjna:

 • typy siatek dyfrakcyjnych,
 • stała siatki (liczba rys na 1 milimetr),
 • równanie siatki.

 

Literatura.

1. S.Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, tom IV, Optyka, PWN W-wa 1983.

2. F.Kaczmarek, Wstęp do fizyki laserów, PWN W-wa 1975.

3. J.R.Meyer-Arendt, Wstęp do optyki, PWN W-wa 1979.

4. J.Ginter, Fizyka fal, tom I, PWN W-wa 1993.

5. J.Ginter, Fizyka fal, tom II, PWN W-wa 1993.

6. J.Petykiewicz, Optyka falowa, PWN W-wa 1986.

7. T.Penkala, Optyka kryształów, PWN W-wa 1971.

8. W.Demtröder, Spektroskopia laserowa, PWN W-wa 1993.

9. F.Kaczmarek, Podstawy działania laserów, PWN W-wa 1980.

10. Ch.Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN W-wa 1960.

11. F.Kaczmarek, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki dla zaawansowanych, PWN W-wa 1984.

12. S.Pieńkowski, Fizyka doświadczalna, Tom III, Optyka, PWN W-wa 1955.

13. F.Ratajczyk, Optyka ośrodków anizotropowych, PWN W-wa 1994.

14. S. Brandt, Analiza danych. Metody statystyczne i obliczeniowe, PWN W-wa 1998.

 

3. Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia: elementy techniki światłowodowej.

 

Całkowite wewnętrzne odbicie światła.

 

Dyspersja współczynnika załamania światła

 

Refraktometr Abbego: [11]

 • budowa i zasada działania.

 

Światłowody: [15]

 • budowa;
 • apertura numeryczna światłowodu;
 • kąt akceptacji światłowodu;
 • światłowody jedno i wielomodowe;
 • tłumienność światłowodu.

 

Laser półprzewodnikowy: [2,15]

 • budowa i zasada działania,
 • własności wiązki lasera półprzewodnikowego.

 

Literatura.

1. S.Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, tom IV, Optyka, PWN W-wa 1983.

2. F.Kaczmarek, Wstęp do fizyki laserów, PWN W-wa 1975.

3. J.R.Meyer-Arendt, Wstęp do optyki, PWN W-wa 1979.

4. J.Ginter, Fizyka fal, tom I, PWN W-wa 1993.

5. J.Ginter, Fizyka fal, tom II, PWN W-wa 1993.

6. J.Petykiewicz, Optyka falowa, PWN W-wa 1986.

7. T.Penkala, Optyka kryształów, PWN W-wa 1971.

8. W.Demtröder, Spektroskopia laserowa, PWN W-wa 1993.

9. F.Kaczmarek, Podstawy działania laserów, PWN W-wa 1980.

10. Ch.Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN W-wa 1960.

11. F.Kaczmarek, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki dla zaawansowanych, PWN W-wa

1984.

12. S.Pieńkowski, Fizyka doświadczalna, Tom III, Optyka, PWN W-wa 1955.

13. F.Ratajczyk, Optyka ośrodków anizotropowych, PWN W-wa 1994.

14. S. Brandt, Analiza danych. Metody statystyczne i obliczeniowe, PWN W-wa 1998.

15. K. Booth, S. Hill, Optoelektronika, WKŁ W-wa 2001.

Poprawiony: czwartek, 26 stycznia 2017 17:01