Dzisiejsza rocznica

niedziela, 22 lutego 1857

Urodził się Heinrich Rudolf Hertz - niemiecki fizyk, twórca podstaw radiokomunikacji.
View all events.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj71
Yesterday227
Week678
Miesiąc4143
Wszystkie805217

Powered by Kubik-Rubik.de

Blog studenta

 
Regulamin BHP PDF Drukuj Email
Wpisany przez dr Mikołaj Baranowski   
wtorek, 20 września 2011 11:23

 

Przepisy BHP obowiązujące na terenie Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej

 


W przypadku nie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa podczas pracy w Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej mogą wystąpić między innymi następujące zagrożenia zdrowia i życia:

porażenie elektryczne, uszkodzenie wzroku promieniowaniem, narażenie na promieniowanie rentgenowskie, zatrucie drogą pokarmową, oparzenie odczynnikami chemicznymi, zranienie w wypadku eksplozji lub implozji aparatury, zagrożenie pożarowe itd.

W związku z powyższym Studenci przebywający na terenie Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej zobowiązani są do przestrzegania następujących ustaleń:

 1. W salach dydaktycznych i innych pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia laboratoryjne, nie wolno spożywać pokarmów, napojów oraz palić tytoniu, wierzchnią odzież (bagaże, plecaki?) należy pozostawić w szatni.
 2. W trakcie zajęć student powinien przebywać przy swoim stanowisku pomiarowym i stosować się do poleceń prowadzącego dane laboratorium. W razie potrzeby opuszczenia stanowiska, należy uprzednio powiadomić prowadzącego.
 3. Włączanie urządzeń pomiarowych i zestawionych obwodów elektrycznych do źródeł zasilania może być dokonywane jedynie za zgoda prowadzącego i tylko w jego obecności.
 4. Podczas pracy z obwodami elektrycznymi należy zachować szczególną ostrożność. Samodzielne modyfikowanie lub naprawiane aparatury jest surowo zabronione.
 5. Nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę promieniowania laserowego lub mikrofalowego, wkładać rąk w pole magnetyczne. Należy unikać zbędnego narażania się na promieniowanie rozproszone i odbite.
 6. Przy pracy z aparaturą próżniową lub ciśnieniową należy zachować szczególną ostrożność. Nieodpowiednie postępowanie może doprowadzić do eksplozji lub implozji elementów aparatury.
 7. W przypadku podejrzeń nieprawidłowego działania aparatury, np. nadmiernej emisji ciepła, wzrostu poziomu hałasu, zalania aparatury elektrycznej płynami itp., należy niezwłocznie zawiadomić prowadzącego oraz laboranta.
 8. W przypadku wątpliwości i uwag dotyczących bezpieczeństwa pracy należy wyjaśnić je z prowadzącym.
 9. Należy ściśle przestrzegać instrukcji przeciwpożarowej.
 10. W przypadku naruszenia przepisów BHP Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej, w stosunku do osób winnych zaniedbań będą wyciągane konsekwencje, aż do usunięcia z pracowni włącznie.
 11. Szczegółowe przepisy BHP dotyczące poszczególnych laboratoriów (ćwiczeń) są omawiane przez odpowiedniego prowadzącego przed dopuszczeniem do wykonania doświadczenia.
 12. Przed zakończeniem zajęć należy doprowadzić stanowisko pracy do pierwotnego stanu.
  Wszyscy studenci odbywający zajęcia (ćwiczenie) w Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej potwierdzają przyjęcie do wiadomości powyższych postanowień własnoręcznym podpisem.
Poprawiony: środa, 19 kwietnia 2017 08:55