Dzisiejsza rocznica

czwartek, 18 lutego 1745

Urodził się Alessandro Volta - włoski fizyk i wynalazca, który budował ogniwo galwaniczne.
View all events.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj3
Yesterday207
Week1426
Miesiąc3324
Wszystkie804398

Powered by Kubik-Rubik.de

Blog studenta

 
Informacje ogólne PDF Drukuj Email
Wpisany przez dr Mikołaj Baranowski   
sobota, 17 września 2011 13:45

 

Pracownia Fizyczna i Elektroniki Cyfrowej to blok zajęć laboratoryjnych, które odbywają studenci różnych kierunków studiów realizowanych na Wydziale Fizyki. Celem przeprowadzanych doświadczeń jest opanowanie przez studentów techniki projektowania oraz wykonywania złożonych pomiarów fizycznych, naukowego opracowania wyników doświadczalnych oraz wypracowanie umiejętności samodzielnego opracowania teorii zjawiska.

Zajęcia w Pracowni trwają przez jeden lub dwa semestry zależnie od kierunku i specjalności.  Nadzór nad wykonywanymi ćwiczeniami sprawują doświadczeni pracownicy Wydziału Fizyki UAM: profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy. Każdy z nich opiekuje się maksimum ośmioma studentami.

W Pracowni znajduje się ponad 20 zestawów ćwiczeniowych. Reprezentują one doświadczenia z różnych dziedzin fizyki (biofizyka, optyka, NMR, EPR, analiza rentgenowska, fizyka laserów, fizyka dielektryków, mikroskopia, fizyka materiałów, nanotechnologia, elektronika, pomiary). Poszczególnymi ćwiczeniami merytorycznie opiekują się różne zakłady Wydziału Fizyki UAM. Do każdego doświadczenia student musi przygotować się teoretycznie opracowując niezbędne wiadomości w oparciu o literaturę wskazaną wcześniej przez pracownika naukowo-dydaktycznego prowadzącego zajęcia. Materiał teoretyczny konieczny do wykonania ćwiczenia z reguły jest szerszy niż ten prezentowany na wykładach kursowych. Wymaga to od studentów samodzielnego przygotowania. Wyznaczony planem zajęć czas przeznaczony jest przede wszystkim na pracę doświadczalną. Przygotowanie teoretyczne do ćwiczenia oraz opracowanie końcowe wyników wykonywane jest poza czasem zajęć.

W ramach  Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej studenci mogą wykonywać ćwiczenia w następujących laboratoriach:

Laboratorium Fizyki Dielektryków

Laboratorium Jądrowego Rezonansu Magnetycznego

Laboratorium Optyki

Laboratorium Laserów

Laboratorium Izotopowe

Laboratorium Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego

Laboratorium Rentgenowskie

Laboratorium Biofizyki

Laboratorium Nanotechnologii

Laboratorium Mikroskopii

Laboratorium Materiałowe

Laboratorium Elektroniki

 

Ważnym elementem ćwiczenia jest końcowe pisemne opracowanie, przygotowywane przez studenta. Musi być ono samodzielne i indywidualne, a jego forma ma być wzorowana na publikacjach naukowych. Opracowanie to powinno być przygotowaniem do późniejszego napisania pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Zaliczenia Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej otrzymują studenci, którzy poprawnie wykonali ćwiczenia wyznaczone przez kierownika Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej ? w zależności od specjalności.

Aparatura zgromadzona w Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej służy także niektórym studentom do wykonania prac licencjackich i magisterskich. Odbywa się to jednak według innego programu, indywidualnie opracowanego dla każdego studenta.

Pracownia Fizyczna i Elektroniki Cyfrowej realizuje także zajęcia ćwiczeniowe do wykładów monograficznych i kursowych realizowanych na Wydziale Fizyki UAM.

Laboratoria Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej służą także studentom innych kierunków studiów. Praktykują tu pod opieką wykładowców studenci biologii, chemii różnych specjalności a także uczniowie szkół średnich.

Poprawiony: środa, 19 kwietnia 2017 08:47