Bibliografia : Publikacje - Raporty - Studia 

Andrzej PAWUŁA   

                                                     http://main.amu.edu.pl/~pawula
                                                               e-mail: pawula@main.amu.edu.pl

 

STUDIA I MATERIAŁY  

1.Hydrodynamika

1. Modelowanie  pola filtracji w systemach wielowarstwowych (model deterministyczny)

1.1. Model matematyczny pola filtracji

1.2. Rozwiązanie numeryczne równania filtracji - metoda różnic skończonych

1.3. Rozwiązanie układu równań liniowych - metoda iteracyjna

1.4. Model dyspersji wskaźnika zanieczyszczenia

2. Modelowanie zlewni hydrologicznej (model impulsacyjny, projekcja hydrogramu)

3. Obliczenia geotechniczne

3.1. Analiza stateczności zbocza

3.2. Naprężenia geologiczne

4.  Geotektonika

4.1. Formy aktywności geologicznej. Teorie tektoniki globalnej

5. Ekologia

5.1. Radioekologia. Skutki biologiczne promieniowania jonizującego

5.2. Działania ochronne. Profilaktyka


c.d.           Powrót            Publikacje             Prace badawcze - Raporty


Data aktualizacji: 11/03/02.