ASPEKT RADIOLOGICZNY W OCENIE JAKOSCI WODY WARTY JAKO ZRÓDŁA ZASILANIA UJEC KOMUNALNYCH POZNANIA

Andrzej PAWUŁA, Instytut Geologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Mirosława LEKI, Laboratorium Radiologiczne , Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

______________________________________________________________

Tekst artykulu w edytorze WORD, ze znakami diakrytycznymi alfabetu polskiego, pod adresem: warta.doc
Adres do korespondencji: pawula@main.amu.edu.pl