Formy aktywności geologicznej - Teorie tektoniki globalnej - Ewolucja Ziemi

__________________________________________________________________

Patrz publikacje:

1. Ewolucja Ziemi w świetle pomiarów GPS

2.  Geotektoniczne uwarunkowania anomalii radonu

3. Rola procesów jądrowych w kształtowaniu środowiska naturalnego

Powrót do strony WWW: http://main.amu.edu.pl/~pawula

Adres do korespondencji: pawula@main.amu.edu.pl