Dane osobowe
Data urodzenia: 4 listopada 1954 r.
Miejsce urodzenia: Krzyż Wlkp.

Miejsca pracy i zajmowane stanowiska
-  Od 18.02.1978 do 31.01.1980 - Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu:
                 do 31 lipca 1979 - asystent stażysta,
                 od 1 sierpnia 1979 - asystent.
- Od 1.02.1980 - Uniwersytet im. A. Mickiewicza
                 do 16.09.1981 - asystent,
                 od 17.09.1981 do 31.12.1984 - starszy asystent,
                 od 1.01.1985 - adiunkt w Zakładzie Analizy Funkcjonalnej,
                 od 1.01.1997 - profesor UAM.

Uzyskane stopnie naukowe:
- magistra : UAM Poznań, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, matematyka,  1978,


- doktora : UAM Poznań, Wydział Matematyki i Fizyki, analiza matematyczna, 1984, rozprawa: "Topologie Mackey'a pewnych F-przestrzeni", promotor: prof. dr hab. Lech Drewnowski


- doktora hab.. : UAM Poznań, Wydział Matematyki i Fizyki, 20 grudnia 1991r. rozprawa: "Struktura liniowo-topologiczna klas Smirnowa i Hardy'ego funkcji wielu zmiennych lub funkcji wektorowo-wartościowych"

Uprawiana dziedzina matematyczna:
analiza funkcjonalna, analiza zespolona.

 Otrzymane nagrody i wyróżnienia:    

- 1985 - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej z rozprawę doktorską

- 1987 - Nagroda zespołowa Sekretarz Naukowego PAN

- 1989 - Nagroda indywidualna Sekretarza Naukowego PAN

 - 1991 - Nagroda Wydziału Nauk Matematyczno Fizyczno Chemicznych PAN

 - 1992 - Nagroda im. Stefana Banacha Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Strona Główna | Curriculum Vitae | Badania Naukowe | Dydaktyka