Wprowadzenie do logiki

Edycja 2016/2017:

Sylabus i zasady zaliczania

 • WYKŁADY: wtorki, 9.45-11.15, sala A, bud. E.

   

 • KONWERSATORIA:

   

 • PRACE PISEMNE:
  Rozwiązania przesyłaj proszę we wskazanych terminach na adres ze strony „Kontakt”. Maile tytułuj i pliki nazywaj wedle następującego schematu: k1_nrzadania_imie_nazwisko.* (inaczej może się zdarzyć, że nie ocenię zadań). Format — wyłącznie .pdf.

  Zadanie 1. Wybierz jedno z poniższych trzech. Na maile z załącznikami czekam do godziny 20.00 w czwartek, 8. grudnia 2016.

  1. Warunki poprawności sylogizmów służyć mogą do (a) badania poprawności sylogizmów, (b) poszukiwania wniosków dla danych przesłanek, (c) poszukiwania brakujących przesłanek dla danego wniosku. Opracuj, bazującą na warunkach poprawności, procedurę dla (b): poszukiwania wniosków dla danych przesłanek. Przedstaw ją w formie drzewa decyzyjnego. Przykład podobnej procedury, dla zadań typu (c), znajdziesz tutaj (s. 108-110).
  2. Zbuduj formalny język symboliczny (raczej typu KRZ niż KRP), którego spójniki odpowiadałyby jakimś spójnikom z języka potocznego (innym niż te, o których mówiliśmy na zajęciach). Scharakteryzuj ten język zgodnie z logiczną koncepcją języka, podając jego reguły słownikowe, składniowe i znaczeniowe. Spróbuj podać przykłady przekładów zdań języka potocznego na język przez Ciebie stworzony.
  3. W dowolnym medium (najchętniej elektronicznym) znajdź przykłady trzech definicji, przy czym niech co najwyżej jedna z nich będzie definicją klasyczną i co najmniej jedna niech będzie niepoprawna. Sklasyfikuj je z uwagi na funkcję i budowę. W przypadku definicji niepoprawnych wskaż rodzaj popełnionego błędu. Nie zapomnij o uzasadnieniu swoich decyzji.

  Zadanie 2. Na maile z załącznikami czekam do godziny 20.00 w czwartek, 12. stycznia 2017.

  Zadanie składa się z dwóch części. Po pierwsze, sięgnij albo do ?Psychologii poznawczej? Nęcki, Orzechowskiego i Szymury, albo do ?Psychologii poznawczej w trzech ostatnich dekadach XX wieku? pod redakcją Chlewińskiego. Wybierz jeden z opisanych tam eksperymentów (o którym nie mówiliśmy na zajęciach) i zrekonstruuj rozumowanie, za pomocą którego uzasadnia się płynące z tego eksperymentu wnioski. Po drugie, zaprojektuj badanie bądź eksperyment, służące testowaniu zachodzenia dowolnej interesującej Cię korelacji bądź związku przyczynowego. Zrekonstruuj rozumowanie, za pomocą którego można by uzasadniać płynące z nich wnioski. Zadbaj o to, żeby rozumowania w pierwszym i drugim przypadku różniły się od siebie czymś więcej niż tylko treścią.

   

 • UDZIAŁ W BADANIACH:
  • Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia, Instytut Psychologii UAM

   Badania prowadzone w naszym laboratorium obejmują pomiar psychofizjologiczny (parametry pracy serca, oddechu, reakcja skórno-galwaniczna) wykonywany podczas realizowania różnych zadań bądź prezentowania bodźców wywołujących określone emocje (filmów, zdjęć). Realizujemy kilka różnych projektów, ich tematyka skupia się wokół psychologii pozytywnej, psychologii zdrowia i psychologii emocji. Za udział w naszych badaniach przewidziany jest voucher na bilet do Multikina. Badania prowadzone będą przez cały semestr, możliwe więc, że nie skontaktujemy się do razu. W trakcie badania będzie analizowana praca serca. W związku z tym w badaniu mogą wziąć udział tylko osoby, które nie mają zdiagnozowanych chorób układu sercowo-naczyniowego. Prosimy o podawanie numeru indeksu. Po więcej informacji zapraszamy na stronę laboratorium.

   Formularz zgłoszeniowy: tutaj.

  •  

  • mgr Monika Wysota, Instytut Psychologii UAM: Badania pilotażowe Kwestionariusza Wzorców Komunikacji Rodzinnej.

   Badanie polega na wypełnieniu kilku kwestionariuszu dotyczących funkcjonowania rodziny oraz służących do pomiaru różnych kompetencji indywidualnych. Jest to jeden z etapów konstrukcji narzędzia służącego do pomiaru komunikacji rodzinnej. Wypełnienie zestawu zajmie około 40 minut. Chęć wzięcia udziału w badaniu można zgłaszać mailowo na adres: m.wysota@amu.edu.pl. Odbiór kwestionariuszy do wypełnienia będzie możliwy w każdy poniedziałek w godzinach 11.30-14.00 w Instytucie Psychologii UAM (pokój numer 95).
   Zapraszam do udziału w badaniu,
   Monika Wysota

  •  

  • dr Dorota Żelechowska, Reasoning Research Group, Instytut Psychologii UAM

   Zapraszamy do udziału w badaniu, które ma nam pomóc opracować nowe narzędzie badawcze. Badanie to będzie wymagało wykonania jednego zadania typu papier-ołówek. Zadanie polegać będzie na zaproponowaniu wyjaśnień przedstawionego problemu. Termin badań: czwartek, 15. grudnia, godzina 16:45 lub 18:30 (sala 306, bud. D). Badanie potrwa 10-30 minut.

   

 • KOLOKWIA:
  Na przykład takie: 1, 2, 3 
 • EGZAMINY:
   tba

  Przykłady minionych pytań egzaminacyjnych.