Wprowadzenie do logiki

Edycja 2017/2018:

Sylabus i zasady zaliczania

 • WYKŁADY: wtorki, 9.45-11.15, sala A, bud. E.

   

 • KONWERSATORIA:

   

 • PRACE PISEMNE:
  Rozwiązania przesyłaj proszę we wskazanych terminach na adres ze strony „Kontakt”. Maile tytułuj i pliki nazywaj wedle następującego schematu: k1_nrzadania_imie_nazwisko.* (inaczej może się zdarzyć, że nie ocenię zadań). Format — wyłącznie .pdf.

  Zadanie 1. Wybierz jedno z poniższych trzech. Na maile z załącznikami czekam do godziny 20.00 w czwartek, 7. grudnia 2017.

  1. Warunki poprawności sylogizmów służyć mogą do (a) badania poprawności sylogizmów, (b) poszukiwania wniosków dla danych przesłanek, (c) poszukiwania brakujących przesłanek dla danego wniosku. Opracuj, bazującą na warunkach poprawności, procedurę dla (b): poszukiwania wniosków dla danych przesłanek. Przedstaw ją w formie drzewa decyzyjnego. Przykład podobnej procedury, dla zadań typu (c), znajdziesz tutaj (s. 108-110).
  2. Zbuduj formalny język symboliczny (raczej typu KRZ niż KRP), którego spójniki odpowiadałyby jakimś spójnikom z języka potocznego (innym niż te, o których mówiliśmy na zajęciach). Scharakteryzuj ten język zgodnie z logiczną koncepcją języka, podając jego reguły słownikowe, składniowe i znaczeniowe. Spróbuj podać przykłady przekładów zdań języka potocznego na język przez Ciebie stworzony.
  3. W dowolnym medium (najchętniej elektronicznym) znajdź przykłady trzech definicji, przy czym niech co najwyżej jedna z nich będzie definicją klasyczną i co najmniej jedna niech będzie niepoprawna. Sklasyfikuj je z uwagi na funkcję i budowę. W przypadku definicji niepoprawnych wskaż rodzaj popełnionego błędu. Nie zapomnij o uzasadnieniu swoich decyzji.

  Zadanie 2. Na maile z załącznikami czekam do godziny 20.00 w czwartek, 18. stycznia 2018.

  Zadanie składa się z dwóch części. Po pierwsze, sięgnij albo do „Psychologii poznawczej” Nęcki, Orzechowskiego i Szymury, albo do ?Psychologii poznawczej w trzech ostatnich dekadach XX wieku? pod redakcją Chlewińskiego. Wybierz jeden z opisanych tam eksperymentów (o którym nie mówiliśmy na zajęciach) i zrekonstruuj rozumowanie, za pomocą którego uzasadnia się płynące z tego eksperymentu wnioski. Po drugie, zaprojektuj badanie bądź eksperyment, służące testowaniu zachodzenia dowolnej interesującej Cię korelacji bądź związku przyczynowego. Zrekonstruuj rozumowanie, za pomocą którego można by uzasadniać płynące z nich wnioski. Zadbaj o to, żeby rozumowania w pierwszym i drugim przypadku różniły się od siebie czymś więcej niż tylko treścią.

   

 • UDZIAŁ W BADANIACH:
   tba

 • KOLOKWIA:
  Na przykład takie: 1, 2, 3 
 • EGZAMINY: tba
  Przykłady minionych pytań egzaminacyjnych.