Kartografia internetowa

Ćwiczenie 2 - Projekt strony internetowej - dane

Projekt strony internetowej  Przykładowe dane  Quantum GIS 

Projekt strony internetowej

Poznane podczas zajęć podstawy Mapservera w połączeniu ze znajomością języka HTML pozwalają na zamieszczenie na stronie internetowe dynamicznej mapy, zbudowanej na podstawie danych geograficznych tak lokalnych jak i udostępnianych z publicznych zasobów serwerów WMS, wraz z interfejsem pozwalającym użytkownikowi decydować o wyświetlanych warstwach, poruszać się po mapie oraz wysyłać proste zapytania do baz danych. Przedtem jednak konieczne jest opracowanie koncepcji konkretnego serwisu. \ Można to zrobić korzystając z poniższej listy:

  1. Temat: jakiego rodzaju informacje ma udostepniać dany serwis? Jakie warstwy informacyjne zawierać? Do kogo ma być skierowany?
  2. Żródła danych: czy warstwy które chcemy wykorzystać można zbudować w oparciu o darmowe źródła danych? Czy istnieją odpowiednie serwery WMS? Czy będzie potrzebna modyfikacja lub konwersja danych? Czy wybrane dane zaopatrzone są w metadane? Często to właśnie pytanie powinno stanowić początek budowania projektu strony.
  3. Zasięg przestrzenny: świat, kontynent, państwo, obszar campusu?
  4. Interfejs użytkownika: jaki stopień interakcji z użytkownikiem jest przewidywany i oczekiwany? Przeglądanie map, wybór warstw, zapytania do baz danych, możliwość komentowania, wprowadzania własnych informacji?
  5. Udostępnianie informacji: czy użytkownik ma mieć możliwość tylko przeglądania mapy, czy też zapisu? W jakim formacie?
  6. Możliwości rozbudowy: jakie istnieją możliwości rozszerzenia funkcjonalności serwisu?

Przykładowe dane

W celu poznania podstawowych funkcji Mapservera wykorzystane zostaną przykładowe dane z rejonu Słowińskiego Parku Narodowego. Należy je ściągnąć klikając w miniaturę lub korzystając z poniższego odsyłacza: przykladowe_dane.tar.gz

Quantum GIS

Quantum GIS (QGIS) jest darmowym programem opartym o licencję GNU General Public License. Opis, dokumentację oraz wersje instalacyjne zarówno dla Linuxa jak i Windows można znaleźć tutaj.

Uruchomić program w Ubuntu można poprzez uzycie skrótu w menu Aplikacje/Nauka/QGIS lub też poprzez wpisanie qgis w terminalu. Interfejs programu jest wyjątkowo prosty i pozwala na wykonanie podstawowych operacji na warstwach rastrowych i wektorowych. Na ćwiczeniach podstawowym celem jego wykorzystania będzię zbudowanie odpowiednich warstw wektorowych, które posłużą jako baza danych dla aplikacji Mapserver.

Po uruchomieniu programu należy wczytać podkład poprzez polecenie "Dodaj warstwę rastrową". Następnie dodajemy warstwę roboczą - "Dodaj nową warstwę wektorową" tworząc odpowiednie kolumny atrybutów oraz zapisując plik w tym samu miejscu co podkład (Uwaga: QGIS nie dopuszcza bezpośredniej edycji struktury tabeli atrybutów, w celu jej zmiany konieczne jest wykorzystanie innych programów do jej edycji np. Open Calc). Możliwe typy atrybutów to:

Real
liczby całkowite
Integer
liczby zmiennoprzecinkowe
String
ciągi znaków

Przed rozpoczęcie wprowadzania danych konieczne jest zaznaczenie warstwy i wybranie opcji "Allow editing". Odpowiednio do zadeklarowanego typu warstwy wybieramy "Dodaj Punkt/Linie/Poligon" i po zakończeniu rysowania wprowadzamy atrybuty (aczkolwiek w tym wypadku można to zrobić później). Można pracować na kilku warstwach jednocześnie. Zapisywanie odbywa się poprzez zapisanie całego projektu badź pojedynczego Shapefile. Należy pamiętać aby odpowiednio zmienić uprawnienia dla stworzonych plików tak, aby mogły być odczytywane przez serwer Apache.