Kontakt

 


prof. zw. dr hab. Bogdan Marciniec


Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii UAM   

Przewodnicz▒cy Komitetu Koordynacyjnego    

Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu 

 

ul. Umultowska 89C

61-614 Pozna˝
tel.: +48 (61) 8291990
+48 (61) 829 1885     

       +48 (61) 829 1988
fax: +48 (61) 829 1987

e-mail: Bogdan.Marciniec@amu.edu.pl  

 

Sekretariat:

mgr in┐. Teresa Nowicka - starszy specjalista N-T

mgr Joanna Olejniczak - samodzielny referent

  

 

Centrum Zaawansowanych Technologii UAM  

   

ul. Umultowska 89C    

61-614 Pozna˝    

tel.: +48 (61) 829 1994
       +48 (61) 829 1992

fax: +48 (61) 829 1987      

 

 

dr in┐. Jŕdrzej Walkowiak - adiunkt

dr in┐. Micha│ Dutkiewicz - adiunkt 

dr Robert Przekop - adiunkt

dr Adrian Franczyk - adiunkt

dr Monika Ludwiczak - adiunkt

dr Dawid Fr▒ckowiak - adiunkt  

  

mgr in┐. Jakub Wienskowski - g│ówny specjalista ds. projektu WCZT   

mgr in┐. Anna Dominiak - specjalista ds. projektu WCZT

dr Weronika Jó╝wiak - samodzielny referent WCZT

mgr Katarzyna So│tysiak - referent

mgr in┐. Sebastian Opaska - kierownik obiektu