Gościmy
2001 - 2010 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu


1. I.Kownacki, M.Kubicki, B.Marciniec
Synthesis and Structure of the First Cobalt(I) - Siloxide Complex
Polyhedron 20, 3015-3018(2001)

2. B.Marciniec, E.Malecka, M.Majchrzak, Y.Itami
Polycondensation vs. Cyclization Divinylsubstituted Silicon Compounds Catalyzed by Transition Metal Complexes
Macromolecular Symposia, 174, 137-144(2001).

3. J.Gulinski, B.Marciniec
A Success Story From PolandProc. XVIII- IASP World Conference on Science & Technology Parks,
Bilbao (Spain),
June 2001, p.171-175.

4. B.Marciniec, E.Malecka, J.Gulinski, M.Grundwald-Wyspianska, M.Lewandowski
Functionalization vs. Degradation of 1,4-Polybutadiene by Ruthenium Complex CatalyzedReaction with Vinylsilanes
Can.J.Chem., 79, 775-779 (2001)

5. M.Majchrzak, Y.Itami, B.Marciniec, P.Pawluc
Synthesis of Phenylene-Silylene-Vinylene Polymer and Copolymer by Ruthenium-CatalyzedSilylative Cross-Coupling Reaction
Macromolec.Rapid Commun., 22,202-205(2001)

6. C.Pietraszuk, H.Fischer, M.Kujawa, B.Marciniec
Cross-metathesis of Vinylsilanes with Olefins in the Presence of Grubbs Catalyst
Tetrahedron Letters, 42,1175-1178(2001)

7. B.Marciniec
Wspolpraca komitetow Polskiej Akademii Nauk z organami Komitetu Badan Naukowych
Nauka, 2, 46-55 (2001)

8. B.Marciniec, H.Maciejewski
Transition Metal-Siloxide Complexes; Synthesis, Structure and Application to CatalysisCoordination Chemistry Reviews, 223, 301-335 (2001)

9. B.Marciniec
Strategiczna polityka innowacyjna panstwa
Nauka i przyszlosc, 126(5)1,4-5(2001)

10. B.Marciniec, E.Walczuk-Gusciora, C.Pietraszuk
Activation of Vinyl =C-H Bond of Styrene by Ruthenium-siloxide Complex - the Key Step inthe Silylative Coupling of Styrene with Vinylsilanes
Organometallics, 20, 3423-3428 (2001)

11. H.Maciejewski, B.Marciniec, A.Sydor
Synthesis, Structure and Reactivity of Nickel and Platinum Complexes Containing Organosilicon Ligands Annals of the Polish Chemical Society, 274 (2001)

12. M.Kujawa-Welten, C.Pietraszuk, B.Marciniec
Cross-metathesis of Vinylsilanes with Allyl Alkyl Ethers Catalyzed by Ruthenium-carbene Complexes
Organometallics, 21, 840-845 (2002)

13. B.Marciniec
Cross-Metathesis vs.Silylative Coupling of Olefins with Vinylsubstituted Silicon Compoundsin the Presence of Transition Metal ComplexesRing Opening Metathesis Polymerisation and Related Chemistry,
Kluwer Acad. Publ.
(E.Koshravi, T.Szymanska-Buzar, eds) pp.391-405 (2002)

14. B.Marciniec
Silylative Coupling Polycondensation (SCP) vs. ADMET Polymerization of DivinylsubstitutedSilicon CompoundsRing Opening Metathesis Polymerisation and Related Chemistry,
Kluwer Acad. Publ.
(E.Koshravi, T.Szymanska-Buzar, eds) pp.331-340 (2002)

15. B.Marciniec
Hydrosilylation and Related Reactions of Silicon Compounds
Applied Homogeneous Catalysis with Organometallic Compounds (2nd Compl.Revised andEnlarged Edition, B.Cornils & W.Herrman eds) T1,pp. 491-512 (2002)

16. B.Marciniec, J.Gulinski
Knowledge and Technology Transfer (KTT) from Academia to Industry in Central EuropeanCountries: the Case of PolandMol.Cryst.Liq.Cryst., 274, 13-22 (2002)

17. B.Marciniec, I.Kownacki, M.Kubicki
Synthesis and Structure of the First Monomeric Iridium-siloxide Complexes
Inorg.Chim.Acta, 334, 301-307 (2002)

18. B.Marciniec
Catalysis of Hydrosilylation of Carbon-carbon Multiple Bond - Recent Progress
Silicon Chemistry,1,155-175 ( 2002)

19. M.Kujawa-Welten, B.Marciniec
Stereoselective Synthesis of Esters with Vinylsilicon Functionality via Ruthenium-carbeneCatalyzed Cross-metathesis
J.Mol.Catal. , 190, 79-83(2002)

20. E.Malecka. B.Marciniec. C.Pietraszuk, A.C.Church, K.Wagener
ADMET Copolymerization of Divinyltetraethoxydisiloxane with 1,9-Decadiene Catalyzed byGrubbs' Catalyst
J.Mol.Catal. 190, 27-31( 2002)

21. B.Marciniec
Nauka a innowacje - wnioski dla struktury B+R i finansowania ze srodków publicznych i niepublicznych w "Nauka polska w swietle integracji z Unia Europejska",
wyd. PAN i Towarzystwo Naukowe Warszawskie, str. 39-48 (2002)


22. B.Marciniec, I.Kownacki, M.Kubicki
Synthesis, Structure and Reactivity of [{Ir(cod)(m-OSiMe3)}2] with Styrene andVinylsilanes; Catalytic Activation of Vinylic =C-H Bond
Organometallics, 21, 3263-3270, 2002

23. C.Pietraszuk, B.Marciniec, M.Jankowska
Metathesis of Vinyl-substituted Silicon Compounds with Dienes and Cycloolefins
Adv.Synth.&Catal., 344, 789-793 (2002)

24. H.Maciejewski, B.Marciniec, J.Gulinski, A.Karolak, N.K.Skvortsov
From Isothiocyanato- to Silyl-Nickel ComplexesInorganic
Chemistry Communications, 5, 464-467 (2002)


25. H.Maciejewski, M.Kubicki, B.Marciniec, A.Sydor
Phosphine Nickel(0) pi-Complexes with Vinylcyclosilazane - Synthesis and Structure
Polyhedron 21, 1261-1265 (2002)

26. B.Marciniec
Science for the Economy
Poznan Fair Magazine, 10, 20 (2002)

27. B.Marciniec
Nauka gospodarce
Przeglad Techniczny 11-12(2002)

28. B.Marciniec
Innowacyjnosc jest elementem polityki gospodarczej
Nowator, 21, 5(2002)

29. B.Marciniec
Centrum badawcze PAN a status czlonka Akademii
Nauka, nr 4, 57-60 (2002)

30. B.Marciniec, J.Gulinski, H.Maciejewski
Hydrosilylationin Encyclopedia of Catalysis,
I.T.Horvath ed., John Wiley&Sons, Inc, N.Y., pp 107-152
(2003)

31. B.Marciniec, C.Pietraszuk
Synthesis of Unsaturated Organosilicon Compounds via Alkene Metathesis and MetathesisPolymerization
Current Organic Chemistry, 7,691-735(2003)

32. B.Marciniec
Silylative Coupling and Cross-Metathesis of Alkenes and Dienes with Vinyl-silicon Derivatives - New catalytic Routes to Synthesis of Organosilicon Compoundsin Organosilicon Chemistry V - from Molecules to Materials,
Verlag Chemie, 2003, pp.363-374


33. H.Maciejewski, B.Marciniec, A.Wyszpolska
Isocyanatopropyltrimethoxysilane - Key Intermediate of new Silane Coupling Agentsin Organosilicon Chemistry V - from Molecules to Materials,
Verlag Chemie, 2003, pp. 536-540


34. P.Blazejewska-Chadyniak, M.Kubicki, H.Maciejewski, B.Marciniec

Synthesis and structure of the dinuclear chloro-rhodium pi-complexes with vinylsilanes
Inorganica
Chimica Acta, 350, 603-608 (2003)


35. B.Marciniec, I.Kownacki, M.Kubicki, P.Krzyzanowski, E.Walczuk, P.Blazejewska-Chadyniak
Late Transition metal (Co, Rh, Ir)-siloxide Complexes - Synthesis, Structure and Applicationto Catalysisin "Perspectives in Organometallic Chemistry", Royal Society of Chemistry,
Cambridge, UK
(C.G.Screttas&B.R.Steele eds), pp.253-264(2003)

36. H.Maciejewski, P.Pawluc, B.Marciniec, I.Kownacki, W.Maciejewska, M.Majchrzak
Polycarbosilanes as Precursors of Novel Membrane Materialsin Organosilicon Chemistry V - from Molecules to Materials,
Verlag Chemie, 2003, pp.641-644


37. B.Marciniec, E.Walczuk, P.Blazejewska-Chadyniak, D.Chadyniak, M.Kujawa-Welten, S.Krompiec
Catalysis of HydrosilylationPart XXXV Catalytic Activity of Rhodium-siloxide Complexes in Hydrosilylation of AllylEthers and Allyl Estersin Organosilicon Chemistry V - from Molecules to Materials,
Verlag Chemie, 2003, pp.415-419


38. I.Kownacki, B.Marciniec, M.Kubicki
Alkoxy/siloxy Group Exchange in the System Vinyltrialkoxysilane - Iridium(I)siloxide Complex
Chem.Commun.,76-77, 2003

39. B.Marciniec, C.Pietraszuk
Metathesis of Silicon-containing olefinsHandbook of Metathesis,
Verlag Chemie, R.Grubbs ed., Chapter 2.13, pp.455-482 (2003)

40. B.Marciniec, H.Maciejewski, W.Duczmal, R.Fiedorow, D.Kitynski
Catalysis of HydrosilylationPart XXXVI Kinetics and Mechanism of the Reaction of Allyl Chloride with TrichlorosilaneCatalyzed by Carbon-Supported Platinum
Appl.Organometal.Chem., 17,127-134(2003)

41. Y.Itami, B.Marciniec, M.Majchrzak, M.Kubicki
Novel Organosilicon Starburst Compounds Based on Ruthenium-Catalyzed Silylative CouplingReaction of 1,3,5-Tris(dimethylvinylsilyl)benzene
Organometallics, 22, 1835-1842 (2003)

42. B.Marciniec, E.Malecka, M.Scibiorek
Synthesis of Silylene-Alkylene-Silylene-Vinylene Polymers via Catalytic SilylativeCoupling (SC) Polycondensation
Macromolecules, 36,5545-5550(2003)

43. D.Chadyniak, B.Marciniec, M.Kujawa-Welten
Mass Spectrometric Behaviour of (E)-1-silyl-2-alkoxyethenes
J.Mass Spectrom., 38, 584-586 (2003)

44. B.Marciniec, E.Malecka
Synthesis and Structural Characterization of trans-tactic Vinylene-silylene(siloxylene)Polymers
J.Phys.Org.Chem. 16,818-823 (2003)

45. Y.Itami, B.Marciniec, M.Kubicki
Functionalization of Vinyl-substituted Cyclosiloxane and Cyclosilazane via Ru-catalyzedSilylative Coupling Reaction
Organometallics, 22, 3717-3722 (2003)

46. B.Marciniec
Misja chemii a polityka naukowo-techniczna panstwa
Przemysl Chemiczny, 82,550-551(2003)

47. I.Dabek, H.Maciejewski, B.Marciniec, P.Blazejewska-Chadyniak
Epoksyfunkcyjne karbosilany i siloksany - srodki wiazace, sieciujace i modyfikujace
Przemysl Chemiczny, 82, 902-904 (2003)

48. K.Pancer, H.Maciejewski, W.Prukala, B.Marciniec
N-podstawione aminofunkcyjne karbosilany jako promotory adhezji - technologia otrzymywaniai zastosowania
Przemysl Chemiczny, 82, 930-933 (2003)

49. J.Gulinski, B.Marciniec, H.Maciejewski, K.Pancer, I.Dabek, R.Fiedorow
Synteza karbofunkcyjnych propylotri(alkoksy, metylo)silanow
Przemysl Chemiczny, 82,605-607 (2003)

50. H.Maciejewski, B.Marciniec, J.Gulinski
Hydrosililowanie organofunkcyjnych olefin poli(wodoro,metylo)siloksanami
Przemysl Chemiczny, 82, 918-920 (2003)

51. A.Wyszpolska, H.Maciejewski, D.Chadyniak, P.Pawluc, B.Marciniec
Synthesis and the Main Applications of Silicone Waxes
Pol.J.Chem.Techn. 5, 14-16 (2003)

52. B.Marciniec, P.Blazejewska-Chadyniak, M.Kubicki
Synthesis, First Structures, and Catalytic Activity of the Monomeric Rhodium(I) - siloxidePhosphine Complexes
Can.J.Chem., 81, 1292-1298 (2003)

53. B.Marciniec
Syntehsis of Organosilicon Reagents of Vinylsilicon Functionality via Cross-metathesis andSilylation of Alkenesin Novel Metathesis Chemistry: Designing Well-Defined Initiator Systems for Novel Metathesis Chemistry: Well-defined Initiator Systems for Specialty Chemical Synthesis, Tailored
Polymers and Advanced Material Applic. Kluwer Acad. Publ. (2003), 51-64.

54. B.Marciniec
Metathetical Conversion and Silylative Coupling of Alkadienes and Cycloalkenes with MonoandDi-vinylsilicon Compoundsin Novel Metathesis Chemistry: Designing Well-Defined Initiator Systems for Novel Metathesis Chemistry: Well-defined Initiator Systems for Specialty Chemical Synthesis, Tailored
Polymers and Advanced Material Applic. Kluwer Acad. Publ. (2003), 43-49.

55. B.Marciniec, M.Majchrzak
Synthesis and Structural Characterization of Trans-tactic Siloxylene-vinylene-p-phenylene Polymers via ADMET Copolymerization and Silylative Coupling (SC) PolycondensationJ.Organometal.Chem. 686, 228-234(2003)

56. B.Marciniec
Transformacja systemu finansowania nauki i dzialalnosci badawczo-rozwojowej w Polsce
Biuletyn "Humaniora", 15,1-7(2003)

57. J.Adamiec, R.Fiedorow, J.Charytonik, J.Gulinski, H.Maciejewski, B.Marciniec
Hydrosililowanie alkenow na katalizatorach multimetalicznych
Przemysl Chemiczny, 82,661-663 (2003)

58. C.Pietraszuk, B.Marciniec, H.Fischer
Cross-metathesis of Vinylsilanes Carrying Electron-withdrowing Substituents with Olefinsin the Presence of the Second-generation Grubbs Catalyst
Tetrahedron Letters, 44, 7121-7124(2003)

59. B.Marciniec, D.Chadyniak, S.Krompiec
Stereoselective Synthesis of Amides with Vinylsilicon Functionality via RutheniumCatalyzed Silylative Coupling Reaction
Tetrahedron Letters, 45,4065-4068(2004).

60. Y.Itami, B.Marciniec, M.Kubicki
Functionalization of Octavinylsilsesquioxane via Ruthenium Catalyzed Silylative Couplingvs. Cross-Metathesis
Chemistry - A.Eur.J, 10,1239-1248(2004)

61. B.Marciniec, C.Pietraszuk
Synthesis of Silicon Derivatives with Ruthenium Catalystsin Topics in Organometallic Chemistry, Eds C.Bruneau&P.Dixneuf,
Springer-Verlag, Berlin,
vol.11, pp 197-248 (2004)

62. B.Marciniec, Y.Itami, M.Majchrzak
Synthesis and Properties of Novel Unsaturated Organosilicon Starburst and PolymerMaterials via Ruthenium Catalyzed
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 417,115/[599]-125/[609] (2004)

63. B.Marciniec, D.Chadyniak, S.Krompiec
Ruthenium Catalyzed Cross-metatesis vs. Silylation Coupling of Vinyl and Allyl Sulfideswith Vinylsilanes
J.Mol.Catal. 224,111-116(2004)


64. H.Maciejewski, I.Dabek, B.Marciniec
Silanowe srodki wiazaceCz. IX. Epoksyfunkcyjne karbosilany
Polimery, 49,677-683 (2004)

65. M.Jankowska, B.Marciniec, C.Pietraszuk, J.Cytarska, M.Zaidlewicz
Highly Selective Synthesis of 1-(silyl)-1-(boryl)ethenes via a Ruthenium CatalyzedSilylative Coupling Reaction
Tetrahedron Lett. 45, 6615-6618 (2004)

66. B.Marciniec, A.Trzeciak
Preface to Special Issue Dedicated to Prof.J.J.Ziolkowski on the Occasion of his 70th birthday
J.Mol.Catal., A: Chemical, 224, 8-9 (2004)

67. B.Marciniec, P.Sobota
Zwiazki metaloorganiczne i koordynacyjne w syntezie prekursorow nowoczesnych materialoww "Misja chemii",
Wydawnictwo Poznanskie (red,B.Marciniec), str. 155-168, 2004


68. B.Marciniec
Wprowadzenie do "Misji chemii"w "Misja chemii", Wydawnictwo Poznanskie (red.B.Marciniec), str. 7-10, 2004

69. P.Pawluc, B.Marciniec, G.Hreczycho, B.Gaczewska, Y.Itami
A Facile Synthesis of 1,1-bis(silyl)ethenes
J.Org.Chem.70,370-372(2005)

70. B.Marciniec, Y.Itami, D.Chadyniak, M.Jankowska
New Functionalization of Vinyl-substituted Organosilicon Compounds via Ru-Catalyzed
Reactionsin Organosilicon Chemistry, vol. VI, (1) Verlag-VCH, 2005,pp 416-424

71. B.Marciniec, M.Zaidlewicz, C.Pietraszuk, I.Kownacki
Vinyl- and Arylsilicon, Germanium, and Boron CompoundsChapter 2.18 in Comprehensive Organic Functional Group Transformations II (COFGT-II),
A.R.Katritzky&RJK Taylor eds, Elsevier, 2005, pp 941-1024

72. P.Pawluc, B.Marciniec, I.Kownacki, H.Maciejewski
Synthesis of Phenylene-silylene-ethylene Polymers via Transition Metal Complex CatalyzedHydrosilylation Polymerization
Appl.Organometal.Chem., 19, 49-54 (2005)

73. B.Marciniec, M.Jankowska, C.Pietraszuk
New Catalytic Route to Functionalized Vinylboronates
Chemical Communications, 663-665 (2005)

74. H.Maciejewski, B.Marciniec, P.Blazejewska-Chadyniak, I.Dabek
Synthesis of Glycidoxypropyl-silanes and siloxanes via Rhodium-siloxide Catalyzed Hydrosilylationin
Organosilicon Chemistry, vol. VI (1), Wiley-VCH, 2005, pp.408-416


75. M.Jankowska, O.Shuvalova, N.Bespalova, M.Majchrzak, B.Marciniec
Cross-coupling of Vinyldisilacyclobutane with Olefins Catalyzed by [RuH(Cl)(CO)(PCy3)2
J.Organometal.Chem ., 690, 4492-4497 (2005)

76. P.Pawluc, B.Gaczewska, B.Marciniec
Application of alpha, omega-bis(dimethylvinylsiloxy)alkanein
Organosilicon Chemistry, vol. VI (1) Wiley-VCH, 2005, pp. 553-559


77. S.Krompiec, M.Pigulla, N.Kuznik, M.Krompiec, B.Marciniec, D.Chadyniak, J.Kasperczyk
Highly Selective Isomerization of N-allylamides Catalyzed by Ruthenium and Rhodium Complexes
J.Mol.Catal., A , 225, 91-101 (2005)

78. M.Majchrzak, B.Marciniec, Y.Itami
Highly Stereoselective Synthesis of Arylene-Silylene-Vinylane Polymers
Adv.Synth.Catal. , 347, 1285-1294 (2005)

79. B.Marciniec
Catalysis by Transition Metal Complexes of Alkene Silylation - Recent Progress and Mechanistic Implications
Coord. Chem.Revs, 249, 2374-2390 (2005)

80. B.Marciniec
Nauka a innowacje w europejskiej i polskiej przestrzeni badawczejw Przestrzenie Nauki",
Wyd. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 73-81 (2005)


81. P.Pawluc, G.Hreczycho, B.Marciniec
Highly Effective and Regioselective Synthesis of 1,1-Bis(alkoxydimethylsilyl)ethenes
Synlett, 1105-1108 (2005)

82. M.Majchrzak, B.Marciniec, M.Kubicki, A.Pawelczyk
Highly Selective Synthesis and Structural Characterization of Bis(silyl)-[3]-ferrocenophanes Derivatives
Organometallics, 24, 3731-3736 (2005)

83. B.Marciniec, M.Majchrzak, W.Prukala, M.Kubicki, D.Chadyniak
Highly Stereoselective Synthesis, Structure and Application of (E)-9-[2-(silyl)ethenyl]-9H-carbazole
J.Org.Chem., 70, 8550-8555 (2005)

84. I.Kownacki, B .Marciniec, K.Szubert, M.Kubicki
Silylcarbonylation of Vinylsilanes Catalyzed by Iridiu(I) Siloxide Complexes
Organometallics, 24, 6179-6183 (2005)

85. E.Mieczynska, A.M.Trzeciak, J.J.Ziolkowski, I.Kownacki, B.Marciniec
Hydroformylation and Related Reactions of Vinylsilanes Catalyzed by Siloxide Complexes ofRhodium(I) and Iridium(I)
J.Mol.Catal., 237, 246-253 (2005)

86. B.Marciniec
Catalysis by Late Transition Metal-siloxide Complexesin Education in Advanced Chemistry, vol. 9 Perspectives of Coordination Chemistry,(A.Trzeciak ed.) Wyd.Uniw.Wroclawskiego, pp.195-214(2005)

87. C.Pietraszuk, H.Fischer, S.Rogalski, B.Marciniec
The Effect of Substituents at Silicon on the Cross-metathesis of Trisubstituted Vinylsilanes with Olefins
J.Organometal.Chem., 690, 5912-5921 (2005)

88. C.Pietraszuk, B.Marciniec, S.Rogalski, H.Fischer
Homo-metathesis of Vinylsilanes Catalysed by Ruthenium Carbene Complexes
J.Mol.Catal., 240, 67-71 (2005)

89. B.Marciniec
Europejska Platforma Zrownowazonej Chemii - szansa dla przemyslu i nauki w Polsce
Chemik, 11-12, 563(2005)

90. S.Krompiec, M.Pigulla, M.Krompiec, B.Marciniec, D.Chadyniak
Highly selective Isomerization of N-allylamines Catalyzed by Ruthenium and Rhodium Complexes
J.Mol.Catal., Chem. A, 237, 17-25 (2005)

91. B.Marciniec, H.Lawicka, M.Majchrzak, M.Kubicki, I.Kownacki
Synthesis of Functonalized Vinylgermanes through a New Ruthenium Catalyzed Coupling Reaction
Chemistry, A Eur.J., 12,244-250 (2006)

92. H.Maciejewski, B.Marciniec
Poliestry silikonowe - synteza, wlasciwosci i zastosowania
Przemysl Chemiczny, 85,138-142 (2006)

93. B.Marciniec, H.Maciejewski, K.Szubert, M.Kurdykowska
Catalysis of HydrosilylationPart XXXVII Modification of (Poly)siloxanes via Hydrosilylation Catalyzed by Rhodium Complex in Ionic Liquids
Chemical Monthly 137,605-611 (2006)

94. G.Hreczycho, P.Pawluc, B.Marciniec
An Efficient Synthesis of Unsymmetrical 1,1-Bis(silyl)ethenes
Synthesis, 8, 1370-1374(2006)

95. H.Maciejewski, A.Sydor, B.Marciniec, M.Kubicki, P.B.Hitchcock
Intermediates in Nickel(0)-Phosphine Complex Catalyzed Dehydrogenative Silylation of Olefins
Inorg.Chim.Acta 359, 2989-2997 (2006)

96. M.Jankowska, C.Pietraszuk, B.Marciniec, M.Zaidlewicz
Stereoselective Synthesis of E-1-boryl-3-(silyl)propenes via Ruthenium Catalysed Cross-metathesis and Cross-coupling Reactions
Synlett, 1695-1698 (2006)

97. P.Pawluc, B.Marciniec, B.Dudziec, G.Hreczycho, M.Kubicki
Novel Highly Stereoselective Approach toward (Z)-1,2-Bis(silyl)ethenes
Synthesis 3739-3745 (2006)

98. B.Marciniec
Education in Advanced ChemistryNew Catalytic Activation of Olefinic Carbon-hydrogen Bond - Application to Organometallicand Organic Synthesisin "Education in Advanced Chemistry "
Vol. X. Organic and Polymer Synthesis and Catalysis,
(Ed. B.Marciniec) Wyd.Poznanskie, Poznan-Wroclaw, 141-154 (2006)

99. P.Pawluc, B.Marciniec, M.Kubicki
(E)-1,2-bis(diphenylmethylsilyl)ethene
Acta Cryst. E62, o2245-o2246 (2006)

100. B.Marciniec
Preface
J.Mol.Catal., 245,1(2006)

101. W.Prukala, M.Majchrzak, C.Pietraszuk, B.Marciniec
Highly Stereoselective Synthesis of E-4-chlorostilbene and its Derivatives via TandemCross-metathesis (or Silylative Coupling) and Hiyama Coupling
J.Mol.Catal., 254,58-63(2006)

102. C.Pietraszuk, S.Rogalski, M.Majchrzak, B.Marciniec
Cross-metathesis of Divinylsubstituted Silanes and Siloxanes in the Presence of GrubbsCatalysts
J.Organometal.Chem., 691, 5476-5481 (2006)

103. P.Pawluc, G.Hreczycho, B.Marciniec
A New Selective Approach to 1,1-Bis(silyl)-2-aryl-ethenes and 1,1-Bis(silyl)-1,3-butadienes via Sequemtial Silylative Coupling - Heck Coupling Reactions
J.Org.Chem., 71, 8676-8679 (2006)

104. B.Marciniec, B.Dudziec, I Kownacki
New Catalytic Route for Activation of sp-Carbon-hydrogen Bond
Angew.Chem., Int.Ed., 45, 8180-8184 (2006)

105. B.Marciniec
Inicjatywa Poznanskiego Centrum Zaawansowanych Technologii"Nauka dla Polski",
Materialy z Sesji w Sejmie RP, Wyd. PAN Warszawa, 2006 pp.66-71.


106. A.Wawrzynczak, H.Maciejewski, B.Marciniec, R.Fiedorow
Synteza silanow organofunkcyjnych w ukladach heterogenicznych
Przemysl Chemiczny, 85,779-781 (2006)

107. A.Wawrzynczak, L.Celka, A.Wajnert, H.Maciejewski, B.Marciniec, R.Fiedorow
Badanie procesu otrzymywania i wlasciwosci teksturalnych nosnikow polimerowych dla katalizatorowreakcji hydrosililowania
Przemysl Chemiczny, 85,782-785 (2006)

108. H.Maciejewski, I.Dabek, K.Szubert, B.Marciniec
Synteza jonych srodkow powiewrzchniowo czynnych w oparciu o epoksyfunkcyjne(poli)siloksany
Przemysl Chemiczny, 85,946-949 (2006)

109. S.Oczkowicz, H.Maciejewski, A.Dutkiewicz, I.Dabek, M.Tyrka, D.Minda, B.Marciniec
Synteza organofunkcyjnych silanow z 3-chloropropylotrimetoksysilanu w skali poltechnicznej
Przemysl Chemiczny, 85,962-964 (2006)

110. A.Wawrzynczak, H.Maciejewski, B.Marciniec, R.Fiedorow
Otrzymywanie modyfikowanych siloksanow na heterogenicznych katalizatorach platynowych
Przemysl Chemiczny, 85, 786-788 (2006)

111. B.Marciniec
Preface
Education in Advanced Chemistry, vol.10 Organic and Polymer Synthesis and Catalysis, 7-8,2006

112. M.Bayda, M.Majchrzak, H.Kozubek, B.Marciniec, B.Marciniak
Fotoizomeryzacja cis/trans 1,4-bis(dimetylofenylosililowinylo)benzenu
Mat. VIII Srodowiskowej Konferencji Chemikow, "Chemia w zrownowazonym rozwoju", 527-534(2006)

 

113. W.Prukala, B.Marciniec, M.Kubicki

1-{4-[(E)-2-(9H-Carbazol-9-yl)ethenyl]phenyl}ethan-1-one

Acta Cryst., E63, o4255 (2007)

 

114. B.Marciniec, J.Waehner, P.Pawluc, M.Kubicki

Highly Stereoselective Synthesis and Application of Functionalized Tetravinylcyclotetrasiloxanes via Catalytic Reactions

J.Mol.Catal., 265, 25-31 (2007)

 

115. B.Marciniec, P.Pawluc, C.Pietraszuk

Inorganometallic Chemistry

in Inorganic and Bio-Inorganic Chem., (Ed. I.Bertini) in Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed Under the Auspices of the UNESCO, Eolss Pub., Oxford, UK, [http:/www.eolss.net]

 

116. M.Hoffmann, B.Marciniec

Quantum Chemical Study of the Mechanism of Ethylene Elimination in Silylative Coupling of Olefins

J.Mol.Model, 13, 477-483 (2007)

 

117. W.Prukala, B.Marciniec, M.Majchrzak, M.Kubicki

Highly StereoselectiveSynthesis of p-Substituted (E)-N-styrylcarbazoles via Sequential Silylative Coupling - Hiyama Coupling Reaction

Tetrahedron 63,1107-1115 (2007)

 

118. I.Kownacki, B.Marciniec, A.Macina, S.Rubinsztajn, D.Lamb

Catalysis of Hydrosilylation

Part XXXVIII Catalytic Activity of Iridium-siloxide Complexes in Cross-linking of Silicones

Applied Catalysis A: General 317,53-57 (2007)

 

119. B.Marciniec

Metateza olefin jako podstawa zrownowazonych technologii chemicznych

Przemysl Chemiczny 86,15-23(2007)

 

120. J.Waehner, B.Marciniec, P.Pawluc

Functionalization of Vinylspherosilicates by Ruthenium-Catalyzed Silylative Couling Reactions

Eur.J.Inorg.Chem., 2975-2980 (2007)

 

121. G.Hreczycho, P.Pawluc, B.Marciniec, M.Kubicki

New Cyclic and Macrocyclic Silaolefins via Ring-closing Metathesis of 1,1-Bis(silyl)ethene-tethered Dienes

J.Organometal.Chem., 692,2575-2581(2007)

 

122. W.Prukala, B.Marciniec, M.Kubicki

Tetra-n-butylammonium Iodide: a Space-group Revision

Acta Cryst. E63, o1464-o1466 (2007)

 

123. B.Marciniec, H.Lawicka, B.Dudziec

New Catalytic Route to Alkynylgermanes

Organometallics, 26, 5188-5192 (2007)

 

124. P.Pawluc, G.Hreczycho, J.Walkowiak, B.Marciniec

A New Facile Synthesis of 1,1-Dibromo-2-arylenes

Synlett , 2061-2064 (2007)

 

125. B.Marciniec

Catalytic Coupling of sp2 and sp-Hybridized Carbon-Hydrogen Bonds with Vinylmetalloid Compounds

Acc. Chem. Res. 40, 943-952 (2007)

 

126. C.Pietraszuk, H.Fischer, B.Marciniec

Cross-metathesis of Vinyl-substituted Organosilicon Derivatives with Olefins and Dienes in the Presence of Grubbs Catalysts in Metathesis Chemistry: from Nanostructure Design to Synthesis of Advanced Materials,

Eds: Y.Imamoglu, V.SDragutan, Springer, 2007, 265-281.

 

127. B.Marciniec

Committee of Chemistry as a Corporate Expert

Annual Report, 2007, Polish Academy of Sciences, PP.121-122.

 

128. P.Pawluc, B.Marciniec, M.Kubicki

1,4-Bis[2,2-bis(trimethylsilyl)ethynyl]benzene

Acta Cryst. E63, o4357 (2007)

 

129. M.Kubicki, W.Prukala, B.Marciniec

Two 9-[(E)-nitrophenylvinyl]-9H-carbazoles

Acta Cryst., C63, o690-o692 (2007)

 

130. M.Kubicki, W.Prukala, B.Marciniec

Three 9-[(E)-2-(4-halogenophenyl)vinyl]-9H-carbazoles

Acta Cryst., C63, o754-o757 (2007)

 

131. M.Majchrzak, B.Marciniec., M.Kubicki

(E,E)-4,4'-Bis[dimethyl(styryl)silyl]-biphenyl

Acta Cryst. E63, o4932 (2007)

 

132. M.Bayda, M.Majchrzak, K.Wieczorek, H.Kozubek, B.Marciniec, B.Marciniak

Cis-trans Photoisomerization of Silylene-Vinylene-p-Phenylene Polymers and Their Model Compounds

J.Photochem. Photobiol.A :Chemistry , 195, 30-38 (2008)

 

133. M.Majchrzak, M.Ludwiczak, M.Bayda, B.Marciniak, B.Marciniec

Highly Stereo-Efficient Synthesis and Luminescence Properties of Novel trans-Regular Vinyl ene-Silylene-Thiophene Polymers

J.Polym.Sci.Pol.Chem. 46, 127-137 (2008)

 

134. I.Kownacki, M.Kubicki, K.Szubert, B.Marciniec

Synthesis, Structure and Catalytic Activity of the First Iridium(I) siloxide vs. Chloride Complexes with 1,3-mesitylimidazol-2-ylidene Ligand

J.Organometal.Chem., 693, 321-328 (2008)

 

135. B.Marciniec, H.Lawicka, B.Dudziec

A New Catalytic Route to Synthesis of Silylgermylethynes

J.Organometal.Chem., 693, 235-240 (2008)

 

136. B.Marciniec, M.Dutkiewicz, H.Maciejewski, M.Kubicki

New, Effective Method of Synthesis and Structural Characterisation of Octakis(3-chloropropyl)octasilsesquioxane

Organometallics., 27, 793-794 (2008)

 

137. B.Leska, R.Pankiewicz, G.Schreoeder, B.Gierczyk, H.Maciejewski, B.Marciniec

New Type of Repeated Si-C-podand Catalysts for Solid-liquid Phase Transfer Reactions

Catal.Commun., 9, 821-825 (2008)

 

138. B.Marciniec, K.Szubert, M.J. Potrzebowski, I.Kownacki, K.Leszczak

Synthesis, Characterization and Catalytic Activity of the Well-defined Rhodium Siloxide Complex Immobilized on Silica

Angew.Chem., Int.Ed., 47, 541-544 (2008)

 

139. W.Prukala, P.Pawluc, K.Posala, B.Marciniec

A New Stereoselective Approach to (E)-Poly(arylenevinylene) Polymers

Synlett, (1) 41-44(2008)

 

140. B.Marciniec, H.Lawicka

Synthesis of Substituted Vinylgermanes via Ruthenium Complex Catalyzed Germylation of Olefins

Appl.Organometal.Chem. 22, 510-515 (2008)

 

141. B.Marciniec, P.Pawluc, G.Hreczycho, A.Macina, M.Madalska

Silylation of Silanols with Vinylsilanes Catalyzed by Ruthenium Complex

Tetrahedron Lett. 49, 1310-1313 (2008)

 

142. M.Majchrzak, B.Marciniec., M.Kubicki

(E)-1,2-Bis{4-[dimethyl(vinyl)silyl]-phenyl}ethene

Acta Cryst. E64, o93 (2008)

 

143. P.Zak, C.Pietraszuk, B.Marciniec

Cross-metathesis of Vinyl-substituted and Cyclic Siloxanes with Olefins in the Presence of Grubbs Catalysts

J.Mol.Catal.,289,1-8 (2008)

 

144. B.Marciniec, J.Walkowiak

New Catalytic Route to Borasiloxanes

Chem. Commun., 2695-2697 (2008)

 

145. J.Walkowiak, M.Jankowska-Wajda, B.Marciniec

New Catalytic Route to Boryl- and borylsilyl-substituted Buta-1,3-dienes

Chem., Eur.J. 14, 6679-6686 (2008)

 

146. W.Prukala, M.Majchrzak, K.Posala, B.Marciniec

A Convenient One-pot Synthesis of Bis(E)-4-halostyryl)arene Derivatives

Synthesis , 3047-3052 (2008)

 

147. B.Marciniec, B.Dudziec

A New Catalytic Route to Synthesis of Monoalkynyl-functionalized Multivinyl-substituted Cyclosiloxanes and Cyclosilazanes

Organometallics, 27, 5598-5604 (2008)

 

148. P.Pawluc, M.Madalska, G.Hreczycho, B.Marciniec

New Stereoselective Synthesis of (Z)-alpha-Iodovinylsilanes via One-Pot Iododesilylation/ Isomerization of 1,1-Bis(silyl)alk-1-enes

Synthesis, 3687-3691(2008)

 

149. B.Marciniec

Od katalizy kompleksami metali w chemii krzemu do chemii metalonieorganicznej w katalizie

Wiadomosci Chemiczne , czesc II, str. 703-730 (2008)

 

150. B.Marciniec, I.Kownacki

Transformations of (Organo)siliocn Compounds Catalyzed by Iridium Complexes
in "Iridium Complexes in Organic Synthesis" , L.Oro & C.Claver eds, Wiley-VCH, Weinheim,

Chapter 14, pp.345-367(2009)

 

151. B.Marciniec, M.J.Potrzebowski, I.Kownacki, K.Szubert

Well-defined Surface Rhodium Siloxide Complexes and Their Application to Catalysis

in "Recent Advances in Surface organometallic Chemistry", J.M.Basset et. al, eds, Wiley-VCH, Weinheim, Chapter 7, pp. 293-312 (2009)

 

152. B.Marciniec, J.Walkowiak

Ruthenium(II) Complex Catalyzed O-borylation od Alcohols with Vinylboronates

Synlett , 2433-2439 (2009)

 

153. I.Kownacki, B.Marciniec, H.Steinberger, M.Kubicki, M.Hoffmann, A.Ziarko, K.Szubert,

M.Majchrzak, S.Rubinsztajn

Effect of Trisubstituted Phosphites on Platinum Catalyzed Curing of Silicon Rubber

Appl.Catal., A General 362, 106-114 (2009)

 

154. P.Zak, M.Skrobanska, C.Pietraszuk, B.Marciniec

Functionalization of Vinyl-substituted Linear Oligo- and Polysiloxanes via Ruthenium Catalyzed Silylative Coupling with Styrene

J.Organomet.Chem. 694, 1903-1906 (2009)

 

155. H.Maciejewski, K.Szubert, B.Marciniec, J.Pernak

Hydrosilylation of Functionalized Olefins Catalysed by Rhodium Siloxide Complexes in Ionic Liquids

Green Chemistry, 11, 1045-1051 (2009)

 

156. B.Marciniec, K.Szubert, R.Fiedorow, I.Kownacki, M.J.Potrzebowski, M.Dutkiewicz, A.Franczyk

Catalysis of Hydrosilylation by Well-defined Rhodium Siloxide Complexes Immobilized on Silica

J.Mol.Catal. 310, 9-16 (2009)

 

157. M.Dutkiewicz, H.Maciejewski, B.Marciniec

Functionalisation of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane (POSS) via Nucleophilic Substitution

Synthesis, 12, 2019-2024 (2009)

 

158. P.Pawluc, G. Hreczycho, A.Suchecki, M.Kubicki, B.Marciniec

Cyclic 1,1-Bis(silyl)alkenes - New Building Blocks for the Stereoselective Synthesis of Unsymmetrical (E)-Stilbenes and (E,E)-1,4-Diarylbuta-1,3-dienes

Tetrahedron 65, 5497-5502 (2009)

 

159. B.Marciniec

Chemia w scenariuszach Narodowego Programu Foresight Polska 2020

Chemik (3), 83(2009)

 

160. P.Pawluc, G.Hreczycho, M.Madalska, J.Szudkowska, M.Kubicki, B.Marciniec

An Improved Synthesis of 2-Aryl-1,1-bis(trimethylsilyl)ethenes

Synthesis, 3843-3847 (2009)

 

161. H.Maciejewski, K.Szubert, B.Marciniec

Technologie otrzymywania funkcjonalizowanych polisiloksanów

Polimery, 10, 706-711 (2009)

 

162. B.Marciniec, K.Szubert, M. J.Potrzebowski, I.Kownacki, H.Maciejewski

Synthesis, Characterization and Catalytic Activity of a Well-Defined Rhodium-Siloxide Phosphine Complexes Immobilized on Silica

ChemCatChem 1,304-310 (2009)

 

163. P.Pawluc, G.Hreczycho, J.Szudkowska, M.Kubicki, B.Marciniec

New One-pot Synthesis of (E)-betha-aryl Vinyl Halides from Styrenes

Organic Letters, 11, 3390-3393 (2009)

 

164. P.Zak, C.Pietraszuk, B.Marciniec, G.Spolnik, W.Danikiewicz

Efficient Functionalisation of Cubic Monovinylsilsesquioxanes via Cross-metathesis and Silylative Coupling with Olefins in the Presence of Ruthenium Complexes

Adv.Synth.Catal., 351,2675-2682 (2009)

 

165. S.Rogalski, C.Pietraszuk, B.Marciniec

Synthesis of Siloxy-modified Second Generation Hoveyda-Grubbs Catalysts and their Catalytic Activity

J.Organometal.Chem. 694,3918-3922 (2009)

 

166. M.Bayda, G.L.Hug, J.Lukaszewicz, M.Majchrzak, B.Marciniec, B.Marciniak

Kinetics of Reversible Photo-Isomerization: Determination of the Primary Quantum Yields for the E-Z Photoisomerization of Silylenephenylenevinylene Derivatives

Photochemical & Photobiological Sciences, 8, 1667-1675(2009)

 

167. M.Kubicki, W.Prukala, B.Marciniec

Two polymorphs of 9-[(E)-2-(4-methylphenyl)ethenyl]-9H-carbazole, both with Z' = 4

Z.Kristallographie, 224, 412-415 (2009)

 

168. J.Walkowiak, B.Marciniec

Ruthenium(II) catalyzed O-borylation of boronic acids with vinylboronates

Synlett , 2433-2439 (2009)

 

169. B.Marciniec, P.Pawluc, W.Prukala

Silylative Coupling of Olefins with Vinylsilanes in the Synthesis of pi-conjugated Double Bond Systems

Eur. J. Org. Chem. , 219-229 (2010)

 

170. A. Kubas, M. Hoffmann, B. Marciniec

Quantum Chemical Studies on Substitution Effects Within Silyl Group in the Silylative Coupling of Olefins

J.Mol.Model., 16, 395-400 (2010)

 

171. I.Kownacki, B.Marciniec, K.Szubert, M.Kubicki, M.Jankowska-Wajda, H.Steinberger, S.Rubinsztajn

Tris(triorganosilyl)phosphates - New Ligands Controlling Catalytic Activity of Pt(0) Complex in Curing of Silicone Rubber

Applied Catalysis A: General, 380, 105-112 (2010)

 

172. J.Walkowiak, B.Marciniec, M.Jankowska-Wajda

New Catalytic Route to Silylene-vinylene-boronate Systems

Journal of Organometallic Chemistry, 695, 1287-1292 (2010)

 

173. P.Pawluc, G.Hreczycho, J.Szudkowska, A.Franczyk, B.Marciniec

(Z)-1,2-bis(ethoxydimethylsilyl)arylethenes as New Building Blocks for Organic Synthesis

Appl.Organometal.Chem., 24, 853-857 (2010)

 

174. B.Marciniec, C. Pietraszuk

Functionalization of Vinylsubstituted (poly)siloxanes and Silsesquioxanes via Cross-metathesis and Silylative Coupling Transformations

NATO Science for Peace and Security Series - A: Chemistry and Biology Green Metathesis Che

mistry, Great Challenges in Synthesis, Catalysis and Nanotechnology (eds. V. Dragutan, A.

Demonceau, I. Dragutan, E.S. Finkelshtein), 2010, pp. 157 – 171.

 

175. B.Marciniec

Funkcjonalizowane oktasilseskwioksany klatkowe (T8) jako podstawa hybrydowych nanokompozytów polimerowych

Przemysł Chemiczny, 89, 1184-1187 (2010)

 

176. I.Kownacki, P.Eilbracht, B.Marciniec

Silylcarbonylation of Styrene Catalyzed by Iridium(I) Siloxide Complexes

Appl.Catal. A: General, 390, 94-101 (2010)

 

177. J.Walkowiak, B.Marciniec

A New Catalytic Method for the Synthesis of Boroxanes

Tetrahedron Lett., 51, 6177-6180 (2010)

 

178. B.Marciniec, H.Maciejewski, C.Pietraszuk, P.Pawluc, J.Guliński

Hydrosilylation

Encyclopedia of Catalysis (on line: DOI: 10.1002/047 1227617 eoc.117), 2010

 

 
« poprzedna strona

  następna strona »