Gościmy
1981 - 2000 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu


1. B.Marciniec, Z.W.Kornetka, W.Urbaniak

Catalysis of HydrosilylationPart III Platinum and Rhodium Complexes Supported on Aminated Silica as Hydrosilylation Catalysts

J.Mol.Catal., 12,221-230(1981)


2. B.Marciniec, J.Gulinski

Catalysis of HydrosilylationPart I Ruthenium Phosphine Complexes as Catalysts for the Hydrosilylation of the C=C Bond

J.Mol.Catal., 10,123-126(1981)


3. B.Marciniec, S.Tran

Oxidative Cleavage of Si-H Bond in Presence of Silver Perchlorate Part I Stoichiometry and Intermediates of the Reaction of TrisubstitutedSilanes in Benzene

Pol.J.Chem., 55,327-337(1981)


4. B.Marciniec, S.Tran

Oxidative Cleavage of Si-H bond in Presence of Silver Perchlorate Part II Kinetic of Competitive-Consecutive Reaction of TrisubstitutedSilanes in Benzene

Pol.J.Chem., 55,827-835(1981)


5. B.Marciniec, J.Gulinski, W.Urbaniak

Catalysis of HydrosilylationPart II Addition of Trialkoxysilanes to Vinyltrialkoxysilanes Catalyzed by TransitionMetal Complexes

Pol.J.Chem., 56,287-296(1982)


6. B.Marciniec, J.Gulinski, W.Urbaniak
Catalysis of HydrosilylationPart IV Synthesis of Bis(trichlorosilyl)ethanes via Hydrosilylation

Synth.React.Inorg.Metal-Org.Chem., 12,139-147(1982)


7. B.Marciniec, W.Urbaniak, P.Pawlak

Catalysis of HydrosilylationPart V Rhodium(I) Complexes with Phosphinoalkylorganosilicon Ligands as HydrosilylationCatalysts

J.Mol.Catal., 14,323-331(1982)


8. B.Marciniec

Oxidative Cleavage of Si-H Bond in Presence of Silver Perchlorate Part III Mechanism of Competitive-Consecutive Reaction of TrisubstitutedSilanes with Silver Perchlorate in Benzene

Z.anorg.allg.Chemie, 495,232-240(1982)


9. B.Marciniec, H.Gulinska, J.Gulinski
Oxidative Cleavage of Si-H Bond in Presence ofSilver Perchlorate Part IV Effect of Trimethoxysilane - Solvent Interactions on Reactivity of the Si-H Bond in the Presence of Silver Perchlorate

Z.phys.Chem.N.F., 130,155-165(1982) 


10. B.Marciniec, H.Gulinska

Interactions of Trialkoxysilanes with Some Organic Solvents

J.Organometal.Chem., 236, 1-5(1982) 


11. B.Marciniec, W.Urbaniak

Catalysis of HydrosilylationPart VI Organosiloxane-silicate Macromolecules as Supports for Rhodium(I) Phosphine Catalysts

J.Mol.Catal. 18,49-56(1983) 


12. B.Marciniec, W.Duczmal

Issledowanije produktow priwitoj ionnoj sopolimerizacii cikloorganosiloksanow nachrizotil-asbestie

Acta Polymerica, 34,747-750(1983) 


13. B.Marciniec, J.Gulinski

Catalysis of HydrosilylationPart VII Catalysis of Hydrosilylation of C=C Bond by Ruthenium Phosphine Complexes

J.Organometal.Chem., 253,349-362(1983) 


14. B.Marciniec, A.Krysztafkiewicz, L.Domka

Wettability of Silane Films on Silica Fillers

Coll.Polym.Sci., 261,306-311(1983) 


15. B.Marciniec, J.Gulinski

Metathesis of Silicon-Containing OlefinsPart 1. Metathesis of Vinyltrialkoxysilanes

J.Organometal.Chem.,266,C19-C21(1984) 


16. B.Marciniec,E.Mackowska,J.Gulinski,W.Urbaniak

Catalysis of HydrosilylationPart VIII Addition of Tri(chloro,methyl)silanes to Vinyltri(chloro,methyl)silanes Catalyzed by Palladium PhosphineComplexes

Z.anorg.allg.Chem. 529,222-228(1985) 


17. B.Marciniec

Catalysis of HydrosilylationPart IX Catalysis of Hydrosilylation and Metathesis of Vinylsubstituted SilanesOrganosilicon Chemistry, H.Sakurai (ed.),

Ellis Horwood Ltd, Chichester, England, Chapter 17,p.183-194(1985) 


18. W.Duczmal, W.Urbaniak, B.Marciniec

Catalysis of HydrosilylationPart XI Rhodium(I)-Siloxyalkylphosphine Complexes, SynthesisCharacteristics and CatalyticActivity

J.Organometal.Chem. 317,85-91(1986) 


19. B.Marciniec, J.Guliński

Catalysis of Hydrosilylation

Part X Kinetics and Mechanism of Competitive Hydrosilylation and Metathesis of Vinyltriethoxysilane Catalyzed by Ruthenium Phosphine Complexes

Fundamental Res. Homogenous Catal. A.E.Shilov (Ed), Gordon and Breach, NY, (1986), vol. 5., p.1079-1091


20. W.Urbaniak,F.Janowski, B.Marciniec,F.Wolf

Silylation of Porous Glass-Supported Platinum Catalysts

React.Kinet.Catal.Letters, 34,129-135(1987) 

 

21. W.Duczmal, B.Marciniec, W.Urbaniak

Catalysis of HydrosilylationPart XII Spectrophotometric Study of the Reactivity of the [RhCl(COD)] - Bis(diphenylphosphinoethyl)tetramethyldisilo xane Complex with the Substrates of the HydrosilylationReaction

J.Organometal.Chem. 327,295-302(1987) 

 

22. B.Marciniec, Z.Foltynowicz, W.Urbaniak, J.Perkowski

Catalysis of HydrosilylationPart XIII Gas-Phase Hydrosilylation of Acetylene by Trichlorosilane on Silica SupportedRhodium and Ruthenium PhosphineComplexes

Applied Organometallic Chem. 1,267-273(1987) 

 

23. B.Marciniec, Z.Foltynowicz, W.Urbaniak

Catalysis of HydrosilylationPart XIV Aminoorganosiloxane-Silicate Supported Rhodium Complexes as Catalysts for Hydrosilylation of Alkenes and Vinylsilanes

J.Mol.Catal. 42,195-203(1987) 

 

24. B.Marciniec, Z.Foltynowicz, W.Urbaniak

Catalysis of HydrosilylationPart XV Poly(phosphino-organosiloxanyl)silicate - Supported Rhodium(I) Catalyst for Gas-Phase Hydrosilylation of Acetylene

Applied Organometallic Chem.,1,459-463(1987) 

 

25. W.Urbaniak, B.Marciniec

Synthesis of Siloxyphosphines

Synth.React.Inorg.Metal.-Org.Chem., 18,695-703(1988)

 

 26. B.Marciniec, L.Rzejak, J.Gulinski, Z.Foltynowicz, W.Urbaniak

Metathesis of Silicon-Containing OlefinsPart 3.Ruthenium and Rhodium Complex Catalysts for Metathesis of Silicon-Olefins

J.Mol.Catal.,46,329-340(1988) 

 

27. B.Marciniec

Catalysis of HydrosilylationPart XVI Key Intermediates of Transition Metal Complex Catalyzed Hydrosilylation ofOlefins in "Coordination Chemistry and Catalysis",

World Sci.Publ. Comp., Singapore,(J.J.Ziolkowski ed.),Chapter 10, p.226-241 (1988) 

 

28. W.Duczmal, B.Marciniec, E.Sliwinska, W.Urbaniak

Effect of Oxidant on the Reaction of [RhCl(cyclooctadiene) (phosphine)] with 1-Hexene

Trans.Metal.Chem., 14,407-410(1989) 

 

29. B.Marciniec, H.Maciejewski, J.Gulinski, L.Rzejak

Metathesis of Silicon-Containing OlefinsPart 2. Synthesis of 1,2-Bis(silyl)ethenes via Metathesis ofVinylsilanes

J.Organometal.Chem. 362, 273-279(1989) 

 

30. B.Marciniec

Hydrosililowanie winylosilanoww "Osiagniecia Chemii i Technologii Organicznej",

Wyd.UAM Poznan, Seria Chemia nr 57, 327-336(1989) 

 

31. B.Marciniec, E.Mackowska

Catalysis of HydrosilylationPart XVII Intermediates in Hydrosilylation of Vinyltrichlorosilane Catalyzed by PalladiumPhosphine Complexes

J.Mol.Catal., 51,41-51(1989) 

 

32. W.Duczmal, B.Marciniec, E.Sliwinska

Substitution of Phosphine in the Complex [RhCl(COD) (phoshine) by 1-Hexene

Trans. Metal. Chem., 14,105-109(1989) 

 

33. W.Urbaniak, B.Marciniec

Syntezy zwiazkow krzemoorganicznych dla potrzeb chromatografiiw "Odczynniki chemiczne i substancje o wysokiej czystosci",

SITPChem Gliwice, str. 1-17(1989) 

 

34. J.Gulinski, B.Marciniec

Synteza i zastosowanie 3-aminopropylotrietoksysilanuw "Odczynniki chemiczne i substancje o wysokiej czystosci",

SITPChem Gliwice, str.1-5,(1989) 

 

35. Z.Foltynowicz, B.Marciniec

Metathesis of Silicon-Containing OlefinsPart 4. Synthesis of 1-Triethoxysilyl-1-alkenes by Cross- metathesis of Vinyltriethoxysilane with 1-Alkenes

J.Organometal.Chem., 376,15-20(1989) 

 

36. B.Marciniec, J.Gulinski, W.Urbaniak, T.Nowicka, J.Mirecki

Catalysis of HydrosilylationPart XVIII Pt(PPh3)2(CH2=CH2) -Versatile Catalyst for Hydrosilylation of Olefins

Appl.Organometal.Chem., 4,27-34(1990). 

 

37. B.Marciniec, W.Duczmal, W.Urbaniak, E. Sliwinska

Catalysis of HydrosilylationPart XIX. Mechanism of Hydrosilylation of 1-Hexene Catalyzedby [RhCl(COD)(phosphine)]

J.Organometal.Chem., 385,319-327(1990) 

 

38. B.Marciniec, J.Gulinski, J.Mirecki, Z.Foltynowicz

Silanowe posredniki adhezjiCz.1. 3-Aminopropylotrietoksysilan

Polimery , 35,213-217(1990). 

 

39. Z.Foltynowicz, B.Marciniec, C.Pietraszuk

Metathesis of Silicon-Containing OlefinsPart 5. Cross-Metathesis of Vinyltriethoxysilane with Olefins Catalyzed by RutheniumComplexes

J.Mol.Catal., 65,113-125(1991). 

 

40. F.Janowski, G.Fischer, W.Urbaniak, Z.Foltynowicz, B.Marciniec

Aminopropylsilane Treatment for the Surface of Porous Glasses Suitable for Enzyme ImmobilisationJ.Chem.Tech.Biotechnol.51,263-272(1991). 

 

41. J.Gulinski, B.Marciniec

Sililowe kompleksy metali przejsciowych. Synteza, struktura, reaktywnosc.

Wiadomosci Chemiczne, 45,153-168(1991). 

 

42. B.Marciniec, C.Pietraszuk

Metathesis of Silicon-Containing OlefinsPart 6. Metathesis of Vinylphenylsubstituted Silanes

J.Organometal.Chem., 412,C1-C3(1991). 

 

43. B.Marciniec, H.Maciejewski, J.Mirecki

Catalysis of HydrosilylationPart XX Unusual Reaction of Vinyltriethoxysilane with Triethoxysilane Catalyzed by Nickel Acetylacetonate

J.Organometal.Chem., 418,61-67(1991). 

 

44. B.MarciniecChemical Processes in Production of Silane Coupling Agents and Silyl Olefinsin Silicon for Chemical Ind., (Eds.H.A.Oye & H.Rong),

Inst.Inorg.Chem., NTH Trondheim,Norway, 119-130(1992). 

 

45. B.Marciniec, J.Gulinski

Silanowe srodki wiazaceCz.II 3-Chloropropylotrialkoksysilany

Polimery, 37,73-77(1992). 

 

46. B.Marciniec, C.Pietraszuk, Z.Foltynowicz

Metathesis of Silicon-Containing OlefinsPart 7.Effect of Substituents of Silicon on Cross-metathesisof Vinylsilanes with 1-Alkenesin the Presence of Ruthenium Complexes

J.Mol.Catal., 76,307-317 (1992) 

 

47. V.Gevorgyan, L.Borisova, J.Popelis, E.Lukevics,Z.FoltynowiczJ.Gulinski, B.Marciniec

Catalysis of HydrosilylationPart XXI. Synthesis of New Vinylsilanes Containing an Asymmetric Silicon via Platinum Catalyzed Hydrosilylation of Acetylene and Monosubstituted Alkynes

J.Organometal.Chem., 424,15-22(1992). 

 

48. Z.Foltynowicz, W.Urbaniak, B.Marciniec, F.Janowski, W.Heyer

Effect of Silane Treatment on the Pore Structure of Porous Glasses

Glass Technology, 34,206-209(1993). 

 

49. B.Marciniec, C.Pietraszuk

Metathesis of Silicon-Containing OlefinsPart 8. Synthesis of Alkenyl(phenyl,methyl)substituted Silanes by Olefin Metathesis

J.Organometal.Chem., 447,163-166(1993) 

 

50. B.Marciniec, W.Urbaniak, H.Maciejewski

Silanowe srodki wiazaceCz.III 3-Metakryloksypropylotrialkoksysilany

Polimery, 38,53-58(1993) 

 

51. B.Marciniec, J.Gulinski

Recent Advances in Catalytic Hydrosilylation

J.Organometal.Chem., 446,15-23(1993) 

 

52. B.Marciniec, Z.Foltynowicz, M.Lewandowski

Catalysis of HydrosilylationPart XXII Polymer-protective Immobilized Platinum Complex Catalysts for Gas-Phase Hydrosilylation of Acetylene

Appl.Organometal.Chem., 7,207-212(1993) 

 

53. B.Marciniec, H.Maciejewski

Catalysis of HydrosilylationPart XXIII Effect of Substituents at Silicon on Unusual Hyd-rosilylation of Vinylsilanes Catalyzed by Nickel Acetylacetonate

J.Organometal.Chem., 454,45(1993) 

 

54. Z.Foltynowicz, B.Marciniec, C.Pietraszuk

Metathesis of Silicon-Containing OlefinsPart 9. Synthesis of 1-(trimethylsilyl)-1-alkenes by Olefin Metathesis

Appl.Organometal.Chem., 7,539-541(1993) 

 

55. L.Domka, B.Marciniec

Modyfikowane koliny ze zloza turoszowskiego jako napelniacze elastomerow

Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, 27,231-240(1993) 

 

56. B.Marciniec

Catalysis of Hydrosilylation and Metathesis of Silicon-containing Olefins by TransitionMetal ComplexesPrinciples and Advances in Molecular Catalysis (Education in Advanced Chemistry, vol.1,B.Marciniec and J.J.Ziolkowski ed.), W

roclaw-Poznan, 1993, p.151-168 

 

57. B.Marciniec, C.Pietraszuk, Z.Foltynowicz

Metathesis of Silicon-Containing OlefinsPart 10. Metathesis of Vinyltrimethylsilane Catalyzed by Ruthenium Complexes

J.Organometal.Chem. 474,83-87(1994) 

 

58. B.Marciniec, Z.Foltynowicz, M.Lewandowski

Metathesis of Silicon-Containing OlefinsPart 12. Metathetical Activity of Allylsubstituted Silanes in the Presence of RutheniumCatalyst

J.Mol.Catal., 90,125-133(1994) 

 

59. J.Gulinski, B.Marciniec, T.Nowicka, J.Mirecki

Catalysis of HydrosilylationPart XXVI Synthesis of Aminopropyltriethoxysilane via the Hydrosilylation of Allylamine,Catalyzed by Platinum Complexes - from Laboratory Scale to Pilot Plant

Pol.J.Appl.Chem.,38,169-180(1994) 

 

60. J.Gulinski, J.Klosin, B.Marciniec

Catalysis of HydrosilylationPart XXIV H2PtCl6 in Cyclohexanone as Hydrosilylation Catalyst - What is the Actual Catalyst in This Catalytic System?

Appl.Organometal.Chem., 8,409-414(1994) 

 

61. B.Marciniec, H.Maciejewski, U.Rosenthal

Catalysis of HydrosilylationPart XXV Effect of Nickel(O) and Nickel(II) Complex Cataly sts on Dehydrogenative Silylation,Hydrosilylation and Dimerization of Vinyltriethoxysilane

J.Organometal.Chem., 484,147-151(1994) 

 

62. B.Marciniec, Z.Foltynowicz, C.Pietraszuk, J.Gulinski, H.Maciejewski

Metathesis of Silicon-Containing OlefinsPart 11. Metathesis of Vinylsubstituted Silanes in the Presence of Ruthenium Complexes

J.Mol.Catal., 90,213-224(1994) 

 

63. J.Gulinski, B.Marciniec, T.Nowicka, J.Mirecki

Synthesis of Aminopropyltriethoxysilane via the Hydrosilylation on Allylamine, Catalyzedby Platinum Complexes - from Laboratory Scale to Pilot Plant

Pol.J.Chem., 38,169-180(1994) 

 

64. B.Marciniec, J.Gulinski

Silanowe srodki wiazaceCz.IV.Siarkofunkcyjne silany

Polimery, 40,77-81(1995) 

 

65. B.Marciniec, Z.Foltynowicz

Silanowe srodki wiazaceCz.V. Winylotrojpodstawione silany

Polimery, 40,144-151 (1995) 

 

66. E.Sh.Finkelshtein, B.Marciniec

Preparation of Organosilicon Oligomers and Polymers Via the Reaction of Olefin MetathesisProgress in Organosilicon Chemistry,

Gordon & Breach Publ., (B.Marciniec and J.Chojnowskied.), 1995, Chapter 26, p.443-463 

 

67. W.Duczmal, B.Maciejewska, E.Sliwinska, B.Marciniec

Effect of Substituents at Silicon on the Oxidative Addition of Trisubstituted Silanes to[RhCl(cod)PPh3]

Trans.Metal.Chem., 19,162-165(1995) 

 

68. B.Marciniec, M.LewandowskiMetathesis of Silicon-Containing OlefinsPart 14. Acyclic Diene Metathesis (ADMET) Oligomerization of Divinyltetramethyldisiloxanein the Presence of Rhodium and Ruthenium Complexes

J.Inorg.& Organometal.Polym.,15,115-122(1995) 

 

69. B.Marciniec, P.Krzyzanowski

Synthesis, Characterization and Some Reactions of [(diene)Rh(OSiMe3)]2J.Organometal.Chem., 493,261-266(1995) 

 

70. B.Marciniec, H.Maciejewski, J.Gulinski

The Reaction of Ni(acac)2 with Triethoxysilane in the Presence of PPh3 - New Method forSynthesis of Ni(acac)C2H5(PPh3)

J.Chem.Soc.,Chem.Commun., 717-718(1995) 

 

71. J.Gulinski, B.R.James, B.MarciniecCatalysis of HydrosilylationPart XXVIII The Role of Dioxygen in Hydrosilylation of Alkenes Catalyzed by RutheniumPhosphine Complexes

J.Organometal.Chem., 498,173-179(1995) 

 

72. J.Gulinski, C.Pietraszuk, B.Marciniec, H.Maciejewski

Catalysis of HydrosilylationPart XXIX. Competitive-consecutive Reaction of Vinyltrimethylsilane with Triethylsilane Catalyzed by Ruthenium Complexes

Bull.Soc.Chim.France, 132,609-614(1995) 

 

73. W.Duczmal, E.Sliwinska, B.Maciejewska, B.Marciniec, H.Maciejewski

Catalysis of HydrosilylationPart XXVII Stereoelectronic Effects of Substituents at Silicon on the Hydrosilylation of1-Hexene Catalyzed by [RhCl(cod)(1-hexene)]

Trans.Metal.Chem., 20,435-439(1995) 

 

74. B.Marciniec

Technologie produkcji zwiazkow krzemoorganicznych w oparciu o trichlorosilan

Mat.I Kongresu Technologii Chemicznej, TECHEM-1, 663-668 (1995) 

 

75. A.Demonceau, E.Abreu Dias, C.A.Lemoine, A.W.Stumpf, A.F.Noels, C.Pietraszuk, J.Gulinski,B.Marciniec

Cyclopropanation of Activated Olefins Catalysed by Ru- Phosphine Complexes

Tetrahedron Letters, 36, 3519-3522(1995) 

 

76. B.Marciniec, C.Pietraszuk

Metathesis of Silicon-containing OlefinsPart 15 Insertion of Vinylsilane into Ruthenium-silicon Bond Direct Evidence for NonmetallacarbeneMechanism of the Silylolefin Metathesis

J.Chem.Soc., Chem.Commun., 2003-2004(1995) 

 

77. E.Sh.Finkelshtein, E.B.Portnykh, N.V.Ushakov, B.Marciniec

Synthesis of Highly Reactive Organosilicon Oligomers and Polymers via the MetathesisReaction in J.G.Stones, ed., "Silicon-containing Polymers) R.Soc.Chem., 166,29-34(1995) 

 

78. B.Marciniec

Stan badan chemicznych w Polsce

Nauka, nr 4, 109-133(1995) 

 

79. L.Domka, A.Krysztafkiewicz, B.Marciniec, J.Gulinski, W.Urbaniak

Napelniacze krzemionkowe i krzemianowe modyfikowane krajowymi silanowymi zwiazkami proadhezyjnymi

Przemysl Chemiczny 75,376-378(1996) 

 

80. P.Krzyzanowski, M.Kubicki, B.Marciniec

Structure of Bis(1,5-cyclooctadiene)-di-mi-trimethylsiloxydirhodium(I)Polyhedron, 15,1-4(1996) 

 

81. B.Marciniec, M.Lewandowski

Synthesis of Silylene-Vinylene Oligomers via Catalytic Poly condensation of Divinyldimethylsilane

J.Polym.Sci., Part A, Polym.Chem., 34,1443-1445(1996) 

 

82. B.MarciniecHydrosilylation and Related Reactions of Silicon Compoundsin "Appl.Homog.Catal."(Ed. Cornils&Herrmann),

Verlag, Chapter 2.6 (1996) 

 

83. B.Marciniec, H.Maciejewski, J.Gulinski, B.Maciejewska, W.Duczmal

Catalysis of HydrosilylationPart XXX Competitive Dehydrogenative Silylation and Hydrogenative Dimerization of Vinyltriethoxysilane Catalyzed by the [Ni(acac)2]+PPh3 System, Implications Mechanistic

J.Organometal.Chem., 521,245-251(1996) 

 

84. B.Marciniec, P.Krzyzanowski, M.Kubicki

Structure and Some Reactions of di-ni-(trimethylsilyloxy)bisnorbornen-2,5-diene)dirhodium(I)Polyhedron, 15,4233-4239(1996) 

 

85. B.Marciniec

Science and Technology Parks in Polish Conditionsin "The World of New Technologies Conference Proceedings",

ed. Uniwerystet Jagiellonski,1996, p.83-91 

 

86. Z.Foltynowicz, B.Marciniec

Ruthenium-Catalyzed Cross-Metathesis of Trisubstituted Vinylsilanes with Light AlkenesAppl.Organometal.Chem., 11,667-671(1997) 

 

87. B.Marciniec, Z.Foltynowicz, M.Lewandowski, C.Pietraszuk

Functionalization of 1,2-polybutadiene by Ruthenium Complex Catalyzed Coupling with Vinylsilanes

Polymer, 38,5169-5172 (1997) 

 

88. B.Marciniec

Dehydrogenative Coupling of Olefins with Silicon Compounds Catalyzed by Transition-metalComplexes

New J.Chem., 21,815-824 (1997) 

 

89. B.Marciniec, M.Lewandowski, E.Kwiatkowska

Synthesis of Silylene-Propylene Oligomers via Catalytic Polycondensation of Diallyldiorganosilanes

J.Polym.Sci.,Polym.Chem., 35,3299-3304(1997) 

 

90. B.Marciniec, J.Gulinski, L.Kopylova, H.Maciejewski, M.Grundwald-Wyspianska, M.Lewandowski

Catalysis of HydrosilylationPart XXXI. Functionalization of Poly(methylhydro)siloxanes via Hydrosilylation of AllylDerivatives

Appl.Organometal.Chem., 11,843-849(1997) 

 

91. B.Marciniec, M.Lewandowski

Synthesis of Linear and Cyclic Unsaturated Carbosiloxanes via Catalytic Condensation ofDivinyltetramethyldisiloxane

Tetrahedron Letters, 38,3777-3780(1997) 

 

92. B.Marciniec, C.Pietraszuk

Silylation of Styrene with Vinylsilanes Catalyzed by RuCl(SiR3)(CO)(PPh3)2 and RuHCl(CO)(PPh3)3

Organometallics, 16,4320-4326(1997) 

 

93. B.Marciniec

Rola placowek naukowo-badawczych wyzszych uczelni w modernizacji i rozbudowie krajowegoprzemyslu chemicznego

Chemik, 50,23-28(1997) 

 

94. H.Maciejewski, J.Gulinski, B.Marciniec

Silanowe srodki wiazaceCz.VI. Izocyjanianopropylotrialkoksysilany

Polimery, 43,74-78(1998) 

 

95. B.Marciniec, H.Maciejewski, I.Kownacki

Catalysis of HydrosilylationPart XXXII. Dehydrogenative Silylation of Styrene with Trisubstituted Silanes Catalyzed byNickel Complexes

J.Mol.Catal., A: 135,223-231(1998) 

 

96. B.Marciniec, C.Pietraszuk, M.Kujawa

Coupling vs. Metathesis of Vinylsiloxanes Catalyzed by Ru- complexes

J.Mol.Catal., 133,41-49(1998) 

 

97. B.Marciniec, D.Kitynski, S.Oczkowicz, M.Tyrka, M.Lewandowski, Z.FoltynowiczTechnologia wytwarzania propylotrichlorosilanu

Przemysl Chemiczny, 77,336-339(1998) 

 

98. H.Maciejewski, J.Gulinski, B.Marciniec

Silanowe srodki wiazaceCz.VIII. Ureidofunkcyjne silany

Polimery, 43,219-224(1998)  

 

99. W.Urbaniak, B.Marciniec

Silanowe srodki wiazaceCz.VII.Alkilosilany

Polimery, 43, 148-154 (1998) 

 

100. B.Marciniec, J.Nosek, B.Lalewicz, K.Kawa, E.Pedrak

Technologia otrzymywania trietoksysilanu metoda alkoholizy trichlorosilanu alkoholem etylowymII Kongres Technologii Chemicznej, t.II, str.204-206, Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne,Wroclaw, 1998 

 

101. B.Marciniec, E.Walczuk-Gusciora, C.Pietraszuk

Rhodium-Catalyzed Silylative Coupling of Olefins with Vinyl SilanesCatalysis Letters, 55,125-127(1998) 

 

102. J.Gulinski, H.Maciejewski, B.Marciniec

Nowe malotonazowe technologie syntezy organofunkcyjnych silanow z 3-chloropropylotrialkoksysilanu

Przemysl Chemiczny, 77,288-290(1998) 

 

103. B.Marciniec

Kierunki zmian w strukturze organizacyjnej i dzialalnosci Komitetu Badan Naukowych

Nauka, nr 4, 11-28 (1998) 

 

104. M.Kleiber, B.Marciniec

Wprowadzenie do dyskusji nad systemem badan w Polsce

Nauka, nr 4, 205-208 (1998) 

 

105. B.Marciniec

Polski przemysl organosilanow - koncepcja tworzenia i stan realizacjiII

Kongres Technologii Chemicznej , t.I, str. 80-85, Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne,Wroclaw, 1998 

 

106. S.Oczkowicz, B.Marciniec, Z.Foltynowicz, M.Lewandowski, M.Tyrka

Technologia produkcji winylotrichlorosilanuII

Kongres Technologii Chemicznej, t.II, str. 620-628, Dolnoslaskie Wydawnictwo EdukacyjneWroclaw, 1998 

 

107. B.Marciniec, P.Krzyzanowski, E.Walczuk-Gusciora, W.Duczmal

Catalysis of HydrosilylationPart XXXIII Catalytic Activity of Siloxy-rhodium(I) Complexes in Hydrosilylation of Alkenes

J.Mol.Catal., 144,263-271(1999) 

 

108. B.Marciniec

Koncepcja tworzenia parkow naukowo-technologicznych w Polscez inicjatywy sektora nauki

Parki Naukowo-Technologiczne - Polska Perspektywa (red. B.Marciniec, J.Gulinski), Wydawnictwo Poznanskie, Poznan, 1999 

 

109. B.Marciniec, E.Malecka

Synthesis of Silazanylene-vinylene Oligomers via Catalytic Polycondensation of Divinyltetramethyldisilazane

Macromolecular Rapid Commun., 20, 475-579 (1999) 

 

110. B.Marciniec, M.Lewandowski, E.Bijpost, E.Malecka, M.Kubicki, E.Walczuk-Gusciora

Trans-silylation vs Cross-metathesis ofstyrene with 2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethyl-1,5-dioxo-2,4,6,8-tetrasila-3,7-exo-dimethylenecyclooctane Catalyzed by Ruthenium Complexes

Organometallics, 18, 3968-3975(1999) 

 

111. B.Marciniec, I.Kownacki, D.Chadyniak

Photochemically Induced Insertion of the into Co-Si Bond - Key Step for the SilylativeCoupling with Vinylsubstituted Organosilicon CompoundsInorganic Chemistry Communications 2,581-583(1999) 

 

112. A.M.Trzeciak, J.J.Ziolkowski, B.Marciniec

Hydroformylation of Vinylsilanes with Rh(acac)(CO)2/tris(N- pyrrolyl)phosphine CatalyticSystem

Organic and Organometallic Synthesis, C.R.Acad.Sci. Paris, 2,235-239(1999) 

 

113. J.Gulinski, B.Marciniec, H.Maciejewski, S.Oczkowicz

Catalysis of HydrosilylationPart XXXV Synthesis of 3-Chloropropyltrichlorosilane via theCatalytic Hydrosilylation of Allyl Chloride with Trichloro- silane Catalyzed by Platinum Catalyst -from Laboratory Scaleto Pilot Plant

Pol.J.Chem.Technol.,1,11-15(1999) 

 

114. B.Marciniec

Financing of Applied Research from Non-Budgetary and Targeted FundsProc.Int.Symposium "The Role of Applied Research and Technology Innovation in the Central European Countries",

Centre ofInt.Education, Lodz, Poland, 55-58(1999) 

 

115. B.Marciniec

Ocena i kategoryzacja jednostek naukowo-badawczych przez Komitet Badan Naukowych w latach1999-2000

Orbital, str 12-15 (1999)

 

 116. J.Gulinski, B.Marciniec

Rola polskich parków naukowych i technologicznych we wzmacnianiu innowacyjnosci malych i srednich przedsiebiorstw

Mat. X Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Organizatorów Osrodków Innowacji iPrzedsiebiorczosci w Polsce (1999) 

 

117. R.Kazimierczuk, W.Skupinski, B.Marciniec, J.Gulinski

Synthesis of 3-Aminopropyltriethoxysilane via Catalytic Hydrogenation of 2-Cyano- ethyltriethoxysilane

Applied of Organometallic Chemistry, 14,160-163(2000) 

 

118. B.Marciniec, M.Lewandowski, J.Gulinski, A.F.Noels, A.Demonceau, E.Malecka, D.Jan

The Effect of Vinylsilane on Metathetical Degradation and Functionalization of 1,4-Polybutadiene

Catalyzed by Ruthe nium Carbene Complexes

Polymer, 41,827-830(2000) 

 

119. B.Marciniec

Poland, Science and Research, ChemistryPoland, Science and Research,

Chemistry, 537-542 (2000) 

 

120. B.Marciniec

New Unsaturated Organosilicon Oligomers via Catalytic Poly- condensation of Divinylsubstituted Silicon Compounds

Molecular Crystals and Liquid Crystals, 353-354, 173-182 (2000) 

 

121. C.Pietraszuk, B.Marciniec, H.Fischer

Cross-metathesis of Vinylsilanes with Styrene Catalyzed by Ruthenium-carbene Complexes

Organometallics, 29,913-917(2000) 

 

122. H.Maciejewski, B.Marciniec, I.Kownacki

Catalysis of HydrosilylationPart XXXIV High Catalytic Effiency of the Nickel's Equivalent of Karstedt Catalyst [{Ni(mi-CH2=CHSiMe2)2O}2{mi-CH2=CHSiMe2)2O}]

J.Organometal.Chem., 597,175-181(2000) 

 

123. B.Marciniec, E.Walczuk-Gusciora, P.Blazejewska-Chadyniak

Silyloxy-rhodium(I) Complexe Catalyzed disproportionation of Vinylsilanes and Vinylsiloxanes

J.Mol.Catal.,A, 160,165-171(2000) 

 

124. B.Marciniec

Silicometallics and Catalysis

Appl.Organometal.Chem., 14,527-538(2000) 

 

125. B.Marciniec, M.Kujawa, C.PietraszukSilylative Coupling of Vinyl Alkyl Ethers with Vinylsilanes Catalyzed by Ruthenium Complexes

Organometallics, 19,1677-1681(2000). 

 

126. B.Marciniec, M.Majchrzak

Competitive Silylation of Olefins with Vinylsilanes and Hydrosilanes Polycatalyzed by IronCarbonyl Complexes

Inorg.Chem.Commun., 3,371-375(2000) 

 

127. B.Marciniec

HydrosilylationABC of Catalysis,

Wiley-Verlag Chemie (B.Cornils, W.A.Herrman, eds.) (2000) 

 

128. M.Aresta, E.Quaranta, A,Dibenedetto, I.Tomamasi, B.Marciniec

CO2-catalysed Carbamation of Aminofuctional Silanes

Appl.Organometal.Chem., 14,871-873(2000) 

 

129. B.Marciniec, M.Kujawa, C.Pietraszuk

Cross-metathesis vs. Silylative Coupling of Vinyl Alkyl Ethers with Vinylsilanes Catalyzed by Ruthenium-Carbene Complex (Grubbs Catalyst)

New J.Chem., 24,671-675 (2000) 

 

130. B.Marciniec

Syntezy nienasyconych zwiazkow krzemoorganicznych - prekursorow nowych materialow Technologia Chemiczna na przelomie wiekow,

Wyd. Stalego Komitetu Kongresow TechnologiiChemicznej, Gliwice 2000, str.375-381. 

 

131. M.Majchrzak, Y.Itami, B.Marciniec, P.Pawluc

Highly Stereo- and Regio-Selective Synthesis of Phenylene- Silylene-Vinylene Polymer via Ruthenium-Catalyzed Polycondensation

Tetrahedron Letters, 41,10303-10307(2000) 

 

132. B.Marciniec

Rola panstwa w relacji nauka-technologia-gospodarka Konferencje i seminaria 'Nauka-Gospodarka-Nowe Technologie",

Biuletyn Biura Studiow iEkspertyz Kancelarii Sejmu, 5,39-46(2000) 

 

133. B.Marciniec

Elementy polityki innowacyjnej panstwa w relacji nauka-gospodarkaw Innowacje, Podaz, Popyt, Instrumenty Transferu, Finansowanie,

Wyd. Poznanskie, (red.J.Gulinski i B.M.Marciniec) Poznan, 11- 16 (2000) 

 

134. B.Marciniec

O chemii w mijajacym stuleciu...

Chemik, 53, 262-263(2000) 

 

 
« poprzedna strona

  następna strona »