mail to: Maciej Bak

 

 

wyniki kolokwium z mechaniki kwantowej dla III r. Nanotechnologii, z dn. 30.01.2014

wyniki poprawki kolokwium z mechaniki kwantowej dla III r. Nanotechnologii

 

wyniki kolokwium z Fizyki molekularnej dla II r. Fizyki Medycznej, z dn. 28 I 2014

wyniki poprawki z Fizyki molekularnej dla II r. Fizyki Medycznej, z dn. 11 II 2014

wyniki poprawki z Fizyki molekularnej dla II r. Fizyki Medycznej, z dn. 18 II 2014

wyniki poprawki z Fizyki molekularnej dla II r. Fizyki Medycznej, z dn. 6 III 2014

 

wyniki kolokwium z Fizyki molekularnej dla II r. Optyki Okularowej, z dn. 12 II 2014

wyniki poprawki z Fizyki molekularnej dla II r. Optyki Okularowej, z dn. 19 II 2014

 

wyniki kolokwium z Fizyki na Wydz. Chemii z dn. 3 II 2014, grupa o 10:00

wyniki kolokwium z Fizyki na Wydz. Chemii z dn. 3 II 2014, grupa o 11:30

 

wyniki poprawki z Fizyki na Wydz. Chemii z dn. 10 II 2014

wyniki poprawki z Fizyki na Wydz. Chemii z dn. 18 II 2014