DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM 2007/2008

WTOREK: 12.0 - 13.00,      PONIEDZIALEK: 12.30 - 13.30

proszę anonsować przyjście wcześniej, w miarę możliwości  e-mailem

Zadania z Geometrii Analitycznej "GEO 110"

GEO 3CA .................. GEO 3CB

TOP2=2008- 1 grupa cwicz –Wyniki kol             

TOP2=2002- 1grupa cwicz –Wyniki kol

 

 

 

 

 

    GEO110 – wyniki  egzaminu poprawkowego

 

 

 

 

 

 

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH:

 

1999/2000

 

 1. Klockowska Joanna "Grupy krystalograficzne i ich zastosowanie w fizyce".
 2. Dawid Kośmider "Modele matematyczne opisujące czas trwania inwestycji".
 3. Joanna Krüger "Twierdzenie Kołmogorowa o cyklach w modelach ekologicznych".
 4. Małgorzata Sobczyńska: "Model matematyczny leczenia raka  chemioterapią".
 5. Maciej Spychała "Teoria pieniądza w czasie z uwzględnieniem inflacji".
 6. Piotr Walczak "Równanie Lorenza".
 7. Mikołaj Zielinski "Różne definicje chaosu". 

-----------------------------------------------------------------

2000/2001

 

 1. Maciej Ciesielski "Twierdzenia o konstrukcji wielokątów foremnych oraz ich wizualizacja".
 2. Julita Grecka "Twierdzenie Frobeniusa-Perrona i jego zastosowanie".
 3. Iwińska Zofia "Równanie Riccatiego".
 4. Joanna Jaśnikowska "Zagadnienie Eulera ściskanego pręta".
 5. Anna Kień "Równanie van der Pola".
 6. Joanna Molenda "Niektóre liniowe i nieliniowe modele ekonomii matematycznej".
 7. Joanna Pawlak "Metoda Couranta-Fischera wariacyjnego znajdowania wartości własnych i jej zastosowania".
 8. Monika Walczak "Bifurkacja Hopfa w dyfuzyjnym modelu efektywności reklamy".

-------------------------------------------------------------------

2001/2002

1.    Maciej Kotowski "NWD rzędów orbit na sferze reprezentacji grupy skończonej".

 1. Monika Kundera "Równanie ograniczonego problemu trzech ciał".
 2. Anna Latanowicz "Twierdzenie Krasnosielskiego o bifurkacji i jego zastosowania". (jeszcze nie obroniona).
 3. Agnieszka Piguła "Równania wzrostu populacji".
 4. Agnieszka Strzelczak "Pochodna Foxa w teorii warkoczy".
 5. Jacek Studziński "Portrety fazowe klasycznych równań różniczkowych".
 6. Piotr Szulada "Twierdzenie Crandalla- Rabinowitza" i jego zastosowania".