Wacław Bolesław Marzantowicz

Zainteresowania:

oraz wszystko co daje w życiu przyjemność.

Hobbies:

and everything that is an enjoyment in the live.

 

 

Zainteresowania zawodowe i specjalizacja: / Professional field of interesting and specialization:

Professional: The topological methods (especially of the G-equivariant topology) in nonlinear analysis is the principal field of my scientific interest. I study also applications of the fixed point theory, e.g. Lefschetz and Nielsen theory, to the dynamical systems. Recently combined methods of the functional analysis, complex analysis and singularities theory to nonlinear differential equation is a field of my scientific activity too.

Publikacje/Publications

Seminarium magisterskie i informacje dla studentów/ Information for students

adres:
Wydział Matematyki i Informatyki /  Faculty of Mathematics and Computer Science
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza /   A. Mickiewicz University of Poznań  

ul. Umultowska 87,   61-614 Poznań, POLAND 

e-mail: marzan@amu.edu.pl
tel. (48) (61) 829 5499
fax: (48) (61) 829 5315


Data ostatniej aktualizacji: Tuesday, March 06 2007 , 08:18:51