Leszek Skrzypczak

  English version

ADRES

Wydział Matematyki I Informatyki

Uniwersytet im. Adama  Mickiewicz

Ul. Umultowska  87

61-614 Poznań  

Tel:  +48  (61)  829-5473 
fax: +48  (61)  829-5315

e-mail: lskrzyp@amu.edu.pl


Dydaktyka  
-Dyżury
-DANALM1: Analiza Matematyczna 1
-DANALM2: Analiza Matematyczna 2
-ANA213: Analiza Matematyczna 3
-ANA214: Analiza Matematyczna 4
-WTF530: Wstęp do teorii falek
-AHA 410: Analiza harmoniczna
-Wyniki egzaminów
Praca naukowa   
-Problematyka
-Publikacje