English version

Rozprawa doktorska


Smaga Ł. (2013) D-optymalne chemiczne układy wagowe przy różnych postaciach macierzy kowariancji błędów losowych, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. link

Publikacje

Artykuły naukowe


1. Katulska K., Smaga Ł. (2017) On highly D-efficient designs with non-negatively correlated observations. REVSTAT Statistical Journal 15, 443-453. link Supplementary Materials


2. Górecki T., Smaga Ł. (2017) Multivariate analysis of variance for functional data. Journal of Applied Statistics 44, 2172-2189. link


3. Smaga Ł. (2017) Diagonal and unscaled Wald-type tests in general factorial designs. Electronic Journal of Statistics 11, 2613-2646. link


4. Smaga Ł. (2016) A note on the D-optimality and D-efficiency of nonorthogonal blocked main effects plans. Biometrical Letters 53, 119-131. link


5. Smaga Ł. (2016) A note on D-optimal chemical balance weighing designs with autocorrelated observations. Statistical Papers 57, 721-730. link pdf


6. Katulska K., Smaga Ł. (2016) D-optimal and highly D-efficient designs with non-negatively correlated observations. Kybernetika 52, 575-588. link pdf Supplementary Materials


7. Górecki T., Smaga Ł. (2015) A comparison of tests for the one-way ANOVA problem for functional data. Computational Statistics 30, 987-1010. link


8. Smaga Ł. (2015) Wald-type statistics using {2}-inverses for hypothesis testing in general factorial designs. Statistics and Probability Letters 107, 215-220. link


9. Smaga Ł. (2015) Uniquely E-optimal designs with n=2 (mod 4) correlated observations. Linear Algebra and its Applications 473, 297-315. link


10. Jasiczak J., Kanoniczak M., Smaga Ł. (2015) Stochastic identity of test result series of the compressive strength of concrete in industrial production conditions. Archives of Civil and Mechanical Engineering 15, 584-592. link


11. Jasiczak J., Kanoniczak M., Smaga Ł. (2014) Normowe pojęcie rodzina betonów na przykładzie ciągłej produkcji płyt Spiroll. Budownictwo i Architektura 13, 99-108. link pdf


12. Katulska K., Smaga Ł. (2014) A note on D-efficiency of biased chemical balance weighing designs. Colloquium Biometricum 44, 25-34. link pdf


13. Jasiczak J., Kanoniczak M., Smaga Ł. (2014) Statistical division of compressive strength results on the aspect of concrete family concept. Computers and Concrete 14, 145-161. link


14. Smaga Ł. (2014) Necessary and sufficient conditions in the problem of D-optimal weighing designs with autocorrelated errors. Statistics and Probability Letters 92, 12-16. link


15. Katulska K., Smaga Ł. (2013) A note on D-optimal chemical balance weighing designs and their application. Colloquium Biometricum 43, 37-45. link pdf


16. Katulska K., Smaga Ł. (2013) D-optimal chemical balance weighing designs with autoregressive errors. Metrika 76:3, 393-407. link


17. Katulska K., Smaga Ł. (2012) On some D-optimal chemical balance weighing design with n=2 (mod 4). Colloquium Biometricum 42, 67-75. link pdf


18. Katulska K., Smaga Ł. (2012) D-optimal chemical balance weighing designs with n=0 (mod 4) and 3 objects. Communications in Statistics - Theory and Methods 41:13-14, 2445-2455. link


19. Katulska K., Smaga Ł. (2011) D-optimal biased chemical balance weighing designs. Colloquium Biometricum 41, 143-153. link pdf


20. Katulska K., Smaga Ł. (2010) On some construction of D-optimal chemical balance weighing designs. Colloquium Biometricum 40, 155-164. link pdf

Artykuły popularnonaukowe


1. Smaga Ł. (2016) Regresja liniowa, czyli o zastosowaniu funkcji liniowej w analizie statystycznej II. Poznańska Fundacja Matematyczna. link


2. Smaga Ł. (2016) Regresja liniowa, czyli o zastosowaniu funkcji liniowej w analizie statystycznej. Poznańska Fundacja Matematyczna. link