English version

Pakiet R: fdANOVA Analiza Wariancji dla Jednowymiarowych i Wielowymiarowych Danych Funkcjonalnych

Autorzy: Tomasz Górecki, Łukasz Smaga

Opis: Przeprowadza testy analizy wariancji dla jednowymiarowych oraz wielowymiarowych danych funkcjonalnych.

Dostępność: CRAN

Instalacja pakietu:

install.packages("fdANOVA")

Pakiet R: mfds Zbiory Wielowymiarowych Danych Funkcjonalnych

Autorzy: Tomasz Górecki, Łukasz Smaga

Opis: Pakiet zawiera piętnaście zbiorów etykietowanych i wielowymiarowych danych funkcjonalnych. Zbiory te powstały na podstawie wielowymiarowych szeregów czasowych dostępnych w literaturze. Szeregi te zostały rozszerzone do tej samej długości. Pochodzą one z różnych dziedzin, w tym rozpoznawanie pisma odręcznego, medycyny, robotyki, itp. Zestawy danych można wykorzystać do zilustrowania i praktycznej oceny skuteczności metod klasyfikacji i wnioskowania statystycznego.

Dostępność: GitHub

Instalacja pakietu:

library(devtools)

install_github("Halmaris/mfds")

Pomoc do pakietu