Elementy statystyki DSTA LIO


Podstawowe informacje


Komunikaty


Terminy zajęć:


Wykłady (środa, 13:45 - 15:15, aula C): 05.10.2016, 19.10.2016, 09.11.2016, 23.11.2016, 07.12.2016, 04.01.2017, 18.01.2017


Ćwiczenia:


Grupa 1CA (środa, 15:30 - 17:00, A1-22,23): 05.10.2016, 19.10.2016, 09.11.2016, 23.11.2016, 07.12.2016, 04.01.2017, 18.01.2017


Grupa 1CB (środa, 15:30 - 17:00, A1-22,23): 12.10.2016, 26.10.2016, 16.11.2016, 30.11.2016, 14.12.2016, 11.01.2017, 25.01.2017


Grupa 1CC (środa, 17:15 - 18:45, A1-14,15): 06.10.2016, 20.10.2016, 10.11.2016, 24.11.2016, 08.12.2016, 05.01.2017, 19.01.2017


Grupa 1CD (środa, 17:15 - 18:45, A1-14,15): 06.10.2016, 20.10.2016, 10.11.2016, 24.11.2016, 08.12.2016, 05.01.2017, 19.01.2017


Grupa 1CE (środa, 8:15 - 9:45, A0-1): 12.10.2016, 26.10.2016, 16.11.2016, 30.11.2016, 14.12.2016, 11.01.2017, 25.01.2017Wykłady dra hab. W. Wołyńskiego


Wykład 1 Wywołania

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

Wykład 6

Wykład 7


Zagadnienia i materiały na ćwiczenia


Ćwiczenia 1 i 2 (dane: Cities, Ankieta, Centrala, Awarie) Wprowadzanie, import oraz manipulowanie danymi w programie R. Statystyka opisowa

Ćwiczenia 3 Estymacja punktowa. Regresja liniowa

Ćwiczenia 4 (dane: Czas, Pomiary, Energia) Estymacja przedziałowa

Ćwiczenia 5 Testy ilorazu wiarogodności

Ćwiczenia 6 Testy istotności różnic

Ćwiczenia 7 Analiza wielowymiarowa


Zaliczenie


Test przykładowy (dane: Z1.txt, Z3.RData, Z5.RData, Z6.RData, Z8.RData)

Odpowiedzi