Elementy statystyki DSTA LIO


Podstawowe informacje


Komunikaty


Terminy zajęć (najnowsze):


Wykłady (środa, 13:45 - 15:15, aula C): 04.10.2017, 18.10.2017, 25.10.2017, 08.11.2017, 22.11.2017, 06.12.2017, 20.12.2017


Ćwiczenia:


Grupa 1CA (środa, 15:30 - 17:00, A1-24,25): 04.10.2017, 18.10.2017, 08.11.2017, 22.11.2017, 20.12.2017, 10.01.2018, 24.01.2018


Grupa 1CB (środa, 15:30 - 17:00, A1-24,25): 11.10.2017, 25.10.2017, 15.11.2017, 29.11.2017, 13.12.2017, 03.01.2018, 17.01.2018


Grupa 1CC (środa, 17:15 - 18:45, A1-14,15): 04.10.2017, 18.10.2017, 08.11.2017, 22.11.2017, 20.12.2017, 10.01.2018, 24.01.2018


Grupa 1CD (środa, 17:15 - 18:45, A1-14,15): 11.10.2017, 25.10.2017, 15.11.2017, 29.11.2017, 13.12.2017, 03.01.2018, 24.01.2018


Grupa 1CE (środa, 8:15 - 9:45, A1-16,17): 04.10.2017, 25.10.2017, 15.11.2017, 29.11.2017, 13.12.2017, 03.01.2018, 17.01.2018Wykłady Pana Profesora Wołyńskiego


Wykład 1 Wywołania

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

Wykład 6

Wykład 7


Zagadnienia i materiały na ćwiczenia


Ćwiczenia 1 i 2 (dane: Cities, Ankieta, Centrala, Awarie) Wprowadzanie, import oraz manipulowanie danymi w programie R. Statystyka opisowa

Ćwiczenia 3 Estymacja punktowa. Regresja liniowa

Ćwiczenia 4 (dane: Czas, Pomiary, Energia) Estymacja przedziałowa

Ćwiczenia 5 Testy ilorazu wiarogodności

Ćwiczenia 6 Testy istotności różnic

Ćwiczenia 7 Analiza wielowymiarowa


Zaliczenie


Test przykładowy (dane: Z1.txt, Z3.RData, Z5.RData, Z6.RData, Z8.RData)

Odpowiedzi


Termin kolokwium: 31.01.2018 godz. 15:30 lub 16:30 sale A1-24, 25, D3, A0-1.