Elementy metod numerycznych DEMN LMO

Grupa 1CB


Podstawowe informacje


Ćwiczenia


Materiały na ćwiczenia

Zadania powtórkowe do kolokwium


Laboratoria


Zadania w programie Scilab

Zadania w programie Mathematica

Materiały uzupełniające na zajęcia


Komunikaty


Nie ma zajęć: 3 grudnia 2012


Zaliczenie


Termin kolokwium: 26 listopada 2012 sala A2-3.

Termin kolokwium poprawkowego: ?

Termin sprawdzianu z laboratoriów: 21 stycznia 2013 sale A1-16,17.

Wyniki kolokwium i sprawdzianu