Strona dydaktyczna

 

Genowefa Ślósarek

Zakład biofizyki molekularnej

Wydział fizyki

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Tel: 61 829 50 81; e-mail: leonardo@amu.edu.pl

 

Dyżury

 

Środa 11:00 – 12:00 (rok akademicki 2013/2014, semestr letni)

Czwartek 11:00 – 12:00 (rok akademicki 2013/2014, semestr letni)

 

 

Wykłady

 

Podstawy fizyki dla studentów I roku biologii

 

Metody eksperymentalne biofizyki (biofizyka molekularna)

 

Biofizyka dla studentów II roku biotechnologii

 

Biofizyka pojedynczej cząsteczki

 

Historia nauk przyrodniczych - wykład ogólny

 

Fizyka białek i kwasów nukleinowych