Kontakt | 21.02.2018  
logo
Strona Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na stronie znajdują się zarówno materiały archiwalne pochodzące z różnych źródeł zebrane przez ostatnie 25 lat jak i tematy bieżące i aktualne.
 Społeczna inspekcja pracy w UAM 

SPOŁECZNI INSPEKTORZY PRACY - KADENCJA DO DNIA 30 KWIETNIA 2018 ROKU
KADENCJA 2014 - 2018

ZAKŁADOWY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY | PROF. DR HAB. MIECZYSŁAW KOZŁOWSKI | mkozlow@amu.edu.pl

WYDZIAŁ CHEMII | DR HAB. MARIUSZ PIETROWSKI | mariop@amu.edu.pl

WYDZIAŁ HISTORYCZNY | DR HAB. JACEK WIERZBICKI | jacwierz@amu.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH | IZABELA RATAJCZAK | izarataj@amu.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA | DR BARTOSZ HORDECKI | bartosz.hordecki@amu.edu.pl

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII | DR WOJCIECH KAMIŃSKI | kawo@amu.edu.pl

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ | MGR AGNIESZKA KALECIŃSKA | agnkal@amu.edu.pl

OGRÓD BOTANICZNY | MGR JOANNA JASKULSKA | indexsem@amu.edu.pl

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU | MGR EWA KOPERSKA | ekoperska@interia.pl

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI | MGR JEREMI MROCZEK | jeremi.mroczek@amu.edu.pl

WYDZIAŁ FIZYKI | MARIAN MARCINKOWSKI

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA | MGR MACIEJ BOCHYŃSKI | mbochynski@amu.edu.pl

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO - ARTYSTYCZNY W KALISZU | MGR WIOLETTA IWANIAK - PATERKA | wiolcia@amu.edu.pl

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI | DR KRZYSZTOF GÓRNIESIEWICZ | krisgorn@amu.edu.pl

WYDZIAŁ BIOLOGII | DR JÓZEF MUSIAŁ | jmusial@amu.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH | MGR MAŁGORZATA KORALEWSKA | koralik@amu.edu.pl

WYDZIAŁ ANGLISTYKI | DR KRZYSZTOF SAWALA | ksawala@wa.amu.edu.pl

SZKOŁA JĘZYKOWA | MGR KATARZYNA RADKE | karad@amu.edu.pl

COLLEGIUM POLONICUM SŁUBICE | MGR SYLWIA COR | cor@euv-frankfurt-o.de

Copyright © 2006 KZNSZZS