Kontakt | 22.02.2018  
logo
Strona Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na stronie znajdują się zarówno materiały archiwalne pochodzące z różnych źródeł zebrane przez ostatnie 25 lat jak i tematy bieżące i aktualne.
 Jak zapisać się do Związku 

Członkostwo Związku

Każda osoba będąca pracownikiem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, która zainteresowana jest przynależnością do organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązana jest wypełnić stosowną deklarację członkowską oraz prośbę o przyjęcie w poczet członków NSZZ "Solidarność", która dostępna jest w sekretariacie Komisji Zakładowej jak również w formie elektronicznej. Wypełnioną deklarację i prośbę przekazuje się do biura Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" - Collegium Minus, pokój nr 6 (parter).

Członkostwo związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą Komisji Zakładowej. Komisja Zakładowa podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków organizacji zakładowej. Uchwała Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UAM w Poznaniu w formie pisemnej przesyłana jest do adresata na adres jednostki.
Copyright © 2006 KZNSZZS