Kontakt | 20.02.2018  
logo
Strona Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na stronie znajdują się zarówno materiały archiwalne pochodzące z różnych źródeł zebrane przez ostatnie 25 lat jak i tematy bieżące i aktualne.
 Podwyżki wynagrodzeń pracowników w roku 2015 

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy
Członkowie NSZZ „Solidarność”

Uprzejmie informuję, że dnia 11 czerwca 2015 roku zakończyły się w naszej Uczelni negocjacje w sprawie podwyżek wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 roku i zostały podpisane trzy porozumienia z JM Rektorem Prof. dr hab. Bronisławem Marciniakiem a działającymi związkami zawodowymi w UAM.

W załączeniu podpisane porozumienia.

Jednocześnie informuję, że Kwestura UAM w odrębnym komunikacie ogłosi terminy spłaty podwyżek od 1 stycznia 2015 roku.

Z wyrazami poważania

Krystyna Andrzejewska
Przewodnicząca Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” UAM
Poznań, dnia 1 czerwca 2015 roku

Porozumienie podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 r.

Porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracownicy pomocy materialnej od 01.01.2015 r

Porozumienie z dnia 11.06.2015 rw sprawie podwyższenia wynagrodzeń dla osób przechodzących na emeryturę od 1 stycznia 2015 r

Copyright © 2006 KZNSZZS