POWRÓT

Matematyka dyskretna - semestr letni 2016/2017

Materiały na stronie prof. J. Jaworskiego

MATERIAŁY DO WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ:

01. Metody dowodzenia twierdzeń i indukcja:
wykład: rozdziały 1.1 i 1.2
ćwiczenia: zestaw01

02. Zasada szufladkowa:
wykład: rozdział 1.3 ,
ćwiczenia: zestaw02 (+odpowiedzi)

03. Podstawowe zasady przeliczania:
wykład: rozdziały 2.1 i 2.2 ,
ćwiczenia: zestaw03 (+odpowiedzi)

04. Schematy wyboru:
wykład: rozdziały 3.1 - 3.4 ,
ćwiczenia: zestaw04 (+odpowiedzi)

05. Tożsamosci kombinatoryczne:
wykład: rozdział 3.5 ,
ćwiczenia: zestaw05 (+wskazówki i odpowiedzi)

06. Zasada włączania i wyłączania:
wykład: rozdział 2.3 ,
ćwiczenia: zestaw06 (+odpowiedzi)

07. Rekurencje 1:
wykład: rozdziały 4.1 i 4.2 ,
ćwiczenia: zestaw07

08. Rekurencje 2:
wykład: rozdziały 4.2 i 4.3 ,
ćwiczenia: zestaw08

09. Podstawowe pojęcia grafowe:
wykład: rozdział 7
ćwiczenia: zestaw09

10. Przeliczanie grafów, ciągi stopni:
wykład: rozdział 7
ćwiczenia: zestaw10

11. Spójnosć, drzewa, lasy
wykład: rozdziały 7.8-7.10 ,
ćwiczenia: zestaw11

12. Algorytmy BFS, DFS, Dijksty i Kruskala:
wykład: rozdziały 7.11 i rozdziały 8.1-8.2 ,
ćwiczenia: zestaw12

13. Obchody Eulera i cykle Hamiltona:
częsć teoretyczna ćwiczeń: rozdział 8.3 i rozdział 8.4 ,
ćwiczenia: zestaw13

14. Kolorowania i grafy planarne:
wykład: rozdziały 8.5-8.7 ,
ćwiczenia: zestaw14