POWRÓT

Rachunek prawdopodobienstwa - semestr zimowy 2014/2015

materiały na stronie prof. Rucińskiego

Częsć zadaniowa kolokwium 29 stycznia będzie obejmować materiał z zestawów DRAP12-DRAP15 i niezależnosci zamiennych losowych (z DRAP11).

ZADANIA

15DRAP - funkcje tworzace, procesy gałazkowe

14DRAP - nierównosci, CTG
tablice - rozkład normalny
tablice - rozkład Poissona

13DRAP - Rozkłady warunkowe

12DRAP - Parametry wektorów zmiennych losowych

11DRAP - Wektory

10DRAP - Parametry

09DRAP - Wartosć oczekiwana

08DRAP - Funkcje zmiennych losowych

07DRAP - Dystrybuanta

06DRAP - Zmienne losowe

05DRAP - Niezależnosć

04DRAP - Prawdopodobieństwo warunkowe

03DRAP - Prawdopodobieństwo geometryczne, zasada właczania i wyłaczania

02DRAP - Definicja aksjomatyczna

01DRAP - Definicja klasyczna

ODPOWIEDZI

do zestawów 14DRAP-15DRAP (po odpowiedzi do zadań z podręcznika odsyłamy do podręcznika)

do zestawów 12DRAP-13DRAP (po odpowiedzi do zadań z podręcznika odsyłamy do podręcznika)

do zestawu 11DRAP (po odpowiedzi do zadań z podręcznika odsyłamy do podręcznika)

do zestawów 08DRAP-10DRAP (po odpowiedzi do zadań z podręcznika odsyłamy do podręcznika)

do zestawów 05DRAP-07DRAP (po odpowiedzi do zadań z podręcznika odsyłamy do podręcznika)

do zestawów 03DRAP-04DRAP (po odpowiedzi do zadań z podręcznika odsyłamy do podręcznika)

do zestawów 01DRAP-02DRAP (po odpowiedzi do zadań z podręcznika odsyłamy do podręcznika)