POWRÓT

Rachunek prawdopodobienstwa - semestr zimowy 2013/2014

materiały na stronie prof. Rucińskiego

NOWE! wyniki egzaminu poprawkowego

wyniki kolokwiów i egzaminu

01DRAP - Klasyczna definicja

02DRAP - Definicja aksjomatyczna

03DRAP - Prawdopodobieństwo geometryczne, zasada wł-wył

04DRAP - Prawdopodobieństwo warunkowe

05DRAP - Niezależnosæ

06DRAP - Zmienne losowe

07DRAP - Dystrybuanta

08DRAP - Funkcje zmiennych losowych

09DRAP - Parametry

10DRAP - Wektory

11DRAP - Parametry rozkładów wielowymiarowych

12DRAP - Rozkłady warunkowe

13DRAP - Nierównosci, SPWL, Poisson

14DRAP - Centralne Twierdzenie Graniczne
Dodatek do zestawu: Tablice N(0,1)

15DRAP - Funkcje tworzace i procesy galazkowe