Socjologia teoretyczna:

Demokracja akademicka a tendencje oligarchiczno-autorytarne w socjologii współczesnej

Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo (spis, wg. wydania starego)

Świadomość społeczna, uczłowieczenie i ubytowienie wiedzy

Mikroklasy i makroklasy

Zasady socjologicznej analizy własności  

Socjologia teoretyczna a praktyka i wolność nauki

Ideologia a prawda