STANISŁAW KOZYR - KOWALSKI 

Stanisław Kozyr-Kowalski był dr habilitowanym profesorem zwyczajnym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownikiem Zakładu Socjologii Teoretycznej i Klasycznej Instytutu Socjologii.
Przedmiotem jego zainteresowań badawczych była socjologia teoretyczna, socjologia gospodarki i zróżnicowania społecznego, socjologia wiedzy. Myśli klasyków socjologii i filozofii nowoczesnej, dorobek i pomysły teoretyczne: 

Hegla

Durkheima

Marksa

Pareta

M. Webera

A. Marshalla

Tocqueville'a

Tönniesa

Schelera

F. Znanieckiego

były dla niego zasadniczymi źródłami inspiracji teoretycznej.

 DOTYCHCZAS UKAZAŁY SIĘ KSIĄŻKI:

NOWOŚĆ, MAJ 2005:  "UNIWERSYTET A RYNEK"

"SOCJOLOGIA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE I PAŃSTWO"
Zobacz: spis treści

 

Przeczytaj biografię opublikowaną w Gazecie Wyborczej