STANISŁAW KOZYR - KOWALSKI 

11 kwietnia 2002 - Demokracja akademicka a tendencje oligarchiczno-autorytarne w socjologii współczesnej 

5 kwietnia 2002 - Świadomość społeczna, uczłowieczenie i ubytowienie wiedzy 

20 marca 2002 - Socjologia teoretyczna a praktyka i wolność nauki 

21 lutego 2002 - MIKROKLASY I MAKROKLASY 

2004 - Wydanie drugie poszerzone "SOCJOLOGIA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE I PAŃSTWO" (nowy rozdział "O Świadomości")

Informacja o zakupie książki: http://main.amu.edu.pl/~press/