Jaką przyjąć wielkość grup?

Często zastanawiamy się jak długo prowadzić badania, healing jak duża musi być próba? Czasami pojawia się też liczba 30. Jaki jest głębszy jej sens? Można ją potraktować jako „gwaranta”, że z prawdopodobieństwem mniejszym niż 5% nie pominiemy zjawiska, które występuje w populacji z częstością 10%.

Czy współczynnik korelacji w grupie A jest większy niż w grupie B?

Samo obliczenie współczynników korelacji w grupach (Dane -> podziel na podzbiory) nie wystarczy, aby powiedzieć, że między grupami jest różnica w związku między zmiennymi. Pewnym rozwiązaniem jest przeliczenie obu wskaźników na współczynnik determinacji – omega = r2*100%. Jeśli różnica między tymi współczynnikami przekracza 5%, warto się nad nimi „zatrzymać na dłużej”. Ale jeśli grupy są nierównoliczne, […] Read More

Wpływ zmiennej na związek między zmiennymi (moderacja i mediacja)

Jest to ten szczególny przypadek, gdy słowa rozumiane potocznie mają inne znaczenie niż przyjęto rozumieć je w statystyce. Wyjaśniam więc różnicę między moderatorem a mediatorem. Moderator to zmienna, której wartość decyduje o kierunku lub sile zasadniczej zależności. Obecność istotnego moderatora można sprawdzić wykorzystując analizę wariancji MANOVA. Zasadniczą zależność obrazuje na rysunku strzałka A – istotność związku […] Read More

Jak sprawdzić normalność rozkładu?

Podejmując decyzję o rodzaju testu jaki użyty zostanie do testowania hipotezy potrzebna jest informacja, view czy nasze dane spełniają warunek normalności rozkładu. W PASW Statistics zbadać dopasowanie kształtu rozkładu można w dwóch miejscach: Opis statystyczny -> Eksploracja

Problemy z regresją liniową

Pojęcie analizy regresji jest pojęciem dosyć prostym, ale przysparza wiele kłopotów podczas prób zbudowania modelu za jego pomocą. Aby móc zastosować to podejście analityczne i otrzymać sensowne wyniki powinniśmy się odpowiednio przygotować, czyli przede wszystkim sprawdzić założenia dotyczace wymagań wobec danych: Zmienne zależne i niezależna powinny być ilościowe, ewentualne zmienne jakościowe należy zakodować dychotomicznie (0-1). […] Read More

Korzystanie z elektronicznych baz danych

Osobom, page które szukają informacji w zagranicznych czasopismach polecam kilka przydatnych informacji nt. korzystania z baz danych dostępnych na naszym Uniwersytecie przygotowanych przez Łukasza Budzicza.

Procedura naprawy sprzętu

Ponieważ nasze wyposażenie objęte jest ubezpieczeniem podaję kroki, viagra aby naprawić sprzęt w jego ramach: Zgłoszenie awarii do Działu Administracyjno-Gospodarczego UAM (_wzór_) Odczekać 5 dni roboczych i oddać do naprawy. W ciągu tych dni Ubezpieczyciel ma prawo skontaktować się i umówić na „wizję lokalną” będącą podstawą wyceny kosztów awarii Serwisant oprócz faktury za naprawę powinien […] Read More

Jak przeprowadzić analizę skupień?

To proste:  😉 Po pierwsze wszystkie zmienne mierzące na skali ilościowej, ampoule które będą wykorzystywane w analizie skupień należy sprowadzić do wspólnego zakresu – najprostszym zabiegiem jest standaryzacja wyników (Analiza -> Opis statystyczny -> Zapisz wartości standaryzowane jako zmienne).

Otwieranie raportów z SPSS w PASW Statistics

Problem z otwieranie raportów w formacie .spo (wersje SPSS <16), page gdy posiada się PASW Statistics 17 lub 18 (raporty .spv) można rozwiązać programem SPSS Legacy Viewer do pobrania stąd (dla Windows).

Bezprzewodowy UAM

Powoli zbliżamy się do momentu, viagra buy w którym bezprzewodowy dostęp do internetu stanie się faktem. Aby z niego korzystać należy skonfigurować komputer używając swojego konta w sieci AMU-net. Po szczegóły odsyłam na oficjalną stronę eduroam.amu.edu.pl. Pracownicy, visit którzy nie mają konta w sieci mogą je otrzymać  wypełniając formularz ze strony CI i wysyłając go […] Read More

Ksero jako drukarka (w Instytucie)

Wraz z zakupem nowego ksera Canon IR3300 pojawiła sie możliwość używania go jako drukarki sieciowej, physician czyli można wysyłać dokumenty bezpośrednio na ksero do pokoju 69. Niezbędny sterownik (Windows) można pobrać ze strony producenta. Kserograf Canona umożliwia także skanowanie czarno-białych dokumentów. Użytkownicy Mac OS X poprostu dodają drukarkę korzystając z AppleTalk, diagnosis linuxowcy GENERIC, PCL6 – […] Read More

Czy wynik w grupie różni się od norm?

Jeżeli dysponujemy informacją o normach wyrażonych w stenach, recipe tenach lub staninach, to aby sprawdzić czy wyniki naszej grupy odbiegają od średniej watro użyć testu t-Studenta dla jednej próby podając jako wartość testowaną średni wynik dla danej skali (odpowiednio: 5,5, 50 lub 5). Oczywiście po wystandaryzowaniu wyników własnych i zakładając normalność ich rozkładu. Poniżej podpowiedź […] Read More

Jak obliczyć rzetelność testu?

Rzetelność skali daje nam informację na ile dany kwestionariusz ?mierzy to, try co mierzy? – pisząc pracę naukową (a tym jest mgr) jesteśmy zoobowiązani do podania informacji o jakości narzędzi, find które zostały użyte w badaniu. Tym bardziej jeśli je konstruujemy (drugim kryterium jest trafność – po więcej odsyłam do literatury). Najbardziej popularne wskaźniki to […] Read More

Jak przygotować i/lub wpisać dane do SPSS?

W SPSS dla ułatwienia 😉 są dwie zakładki: DANE i ZMIENNE. Nasze dane wpisujemy w zakładce pierwszej przestrzegając zasady, physician aby w jednym wierszu znalazły się wszystkie informacje o obserwacjach (osoby, more about pary, np. małżeństwa albo trener – zawodnik, rodziny, itp.). W ten sposób kolejne kolumny będą zapisem wartości jakie przyjmują zmienne. W drugiej […] Read More

Jak sprawdzić normalność rozkładu?

Aby upewnić się czy dany rozkład zmiennej ilościowej ma charakter normalny najłatwiej w SPSS sprawdzić jaka jest różnica między obserwowanym rozkładem a idealnym. W tym celu wybieramy: Analiza -> testy nieparametryczne -> K-S dla jednej próby i wskazujemy zmienną, help która ma być poddana testowaniu.  Wynik nieistotny (p > 0, search 05) pozwala nam przyjąć […] Read More

Jak odczytać wynik w teście t-Studenta?

Korzystam z testu t dla prób niezależnych i mam problem z interpretacją (nie wiem co brać pod uwagę, cialis 40mg czy F, information pills czy t i którą istotność i jak analizować? 1. sprawdzamy założenia testu t-Studenta czyli równość wariancji 2. podejmujemy decyzję co do założeń 3. odczytujemy wartość testu t i jego istotność Jako […] Read More

Wybór skal dla zmiennych, czyli nie wiem czy ma to być skala nominalna, czy ilorazowa? 

  Najprościej zdecydować można o poziomie pomiarowym danej zmiennej porównując „trudną” zmienną do wzorca: czy przypomina płeć (zmienna nominalna), online wykształcenie (zmienna porządkowa), dosage wzrost (zmienna ilościowa). Można też spróbować narysować rozrzut wyników i po nim zorientować się co do skali zmiennej. Niestety te same zmienne można często traktować dwojako i stąd większość problemów. Bardzo […] Read More

Ale jak przyporządkować 1 punkt za odpowiedź, która w szablonie ma 5? Jak rekodować dane?

Są dwie metody: albo przekodować wyniki (Przekształcenia – Rekoduj…) albo podczas obliczania wyniku dla skali „powiedzieć” SPSSowi, order że ma sobie wyniki odwrócić. W pierwszym wypadku trzeba podać w oknie rekodowania co na co ma być zamienione (np.: 5-> 1, 4->2 itd), w drugim pisząc wyrażenie w Przekształcenia -> Oblicz wartości należy pamiętać, że zamiast […] Read More

Jaki rodzaj testu wybrać? [updated]

A jakie testy żeby obliczyć czy średnia zależy od zawodu, diagnosis wykształcenia, …? Formułując hipotezę możemy zakładać istnienie związku między zmiennymi (hipotezy korelacyjne lub inaczej zależnościowe) lub różnicy między grupami (hipotezy istotnościowe). W pierwszym przypadku należy zbadać współczynnik korelacji między zmiennymi (np. na wybranej grupie lub wśród wszystkich osób uczestniczących w badaniach). W drugim przypadku badamy […] Read More

Nie wiem, jak zrobić, by automatycznie liczyły się wyniki kolejnych wpisywanych osób. Gdzie kliknąć?

Aby przeliczyć wyniki w SPSS należy wybrać z menu Przekształcenia -> Oblicz wartości, more about a następnie podać nową lub istniejącą zmienną wynikową, information pills oraz wyrażenie numeryczne, które pozwoli programowi obliczyć wartość na podstawie innych wyników (np. wartość w skali na podstawie odpowiedzi na pytania, oczywiście odpowiednio zakodowane). SPSS dokona stosownych obliczeń po kliknięciu […] Read More

Jaki wybrać współczynnik korelacji?

A jeśli chcę sprawdzić, for sale czy średni wynik w zmiennej A zależy od wieku (który został podzielony na kategorie) to również stosuję współczynnik korelacji? Korelując dwie zmienne porządkowe (czyli zmienne w których znamy tylko kolejność kategorii, sick a nie znamy odległości między nimi), lub porządkową i ilościową (znamy sposób uporządkowania oraz jednostkę – cm, […] Read More

Czy powinnam opierać się na wynikach surowych czy na przeliczonych w badaniu?

Do obliczenia współczynnika korelacji lepiej jest używać wyników surowych, buy zachowuje się wtedy oryginalną informacje o rozkładzie wyników. Jednak, gdy chcemy porównywać wyniki przeciętne uzyskane przez grupy (2 jak i więcej) to jeśli istnieją normy – należy z nich skorzystać, ponieważ uwzględnia się wtedy różnice kontrolowane przez narzędzie (najczęściej związane z wiekiem i z płcią)

Technologia informacyjna – podsumowanie wyników 2008/2009

Rozwiązywanie projektów dało efekt w postaci zbioru ocen. Kilka słów podsumowania zajęć z TI w roku akademickim 2008/2009. Na zajęcia zapisanych było 182 osoby w trybie dziennym i 97 osób w trybie wieczorowym, treat z czego większość płci pięknej.                     W toku zajęć można było uzyskać […] Read More

PASW (SPSS) – odnowienie licencji

Ponieważ część osób instaluje SPSS Statistics na nowo po zakończonej licencji, what is ed co jest niepotrzebnym zabiegiem, podaję procedurę jak można przedłużyć licencję już zainstalowanego programu.

Spolszczenie SPSS

Ponieważ pojawia się dużo zapytań o spolszczenie do SPSS Statistics wyjaśniam. Instalacja wersji 17 jest pierwszą wersją programu, approved w której interfejs programu i plik raportu może być w dowolnym (oferowanym języku). Po instalacji przegranej wersji domyślnie ustawiony jest język angielski – należy w menu Edycja -> Opcje, tadalafil w zakładce Ogólne przestawić sobie na […] Read More