Publikacje naukowe

2016

 1. Cierpiałkowska Lidia, Groth Jarosław, Kleka Paweł; Poziom integracji osobowości w psychopatii, Psychiatria Polska, 60 (2016), str. 1-13.
 2. Hafke-Dys Honorata, Preis Anna, Kaczmarek Tomasz, Biniakowski A, Kleka Paweł; Noise Annoyance Caused by Amplitude Modulated Sounds Resembling the Main Characteristics of Temporal Wind Turbine Noise, Archives of Acoustics, 41(2) (2016), str. 221-232.
 3. Malak Roksana, Krawczyk-Wasielewska Agnieszka, Głodowska Katarzyna, Grobelny Bartosz, Kleka Paweł, Mojs Ewa, Keczmer Przemysław, Samborski Włodzimierz; Condition of informal caregivers in long-term care of people with dementia, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 23(3) (2016), str. 491-494.
 4. Obrębska Monika, Kleka Paweł; Wpływ aktywizacji schematu płci i potrzeby dostosowania interpersonalnego na wybory leksykalne kobiet i mężczyzn, Psychologia Społeczna, 11(2) (2016), str. 170-182.
 5. Obrębska Monika, Kleka Paweł; Gadatliwość kobiet: prawda czy stereotyp? w Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 4., red.: Mampe Joanna, Makurat Hanna, Owczinnikowa Łada, Marzouk Fadhil, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (2016), Str. 77-86.

2015

 1. Jabłoński, S., Kleka, P. (2015). Wiek rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej a poziom rozwoju mowy pisanej u uczniów klas 1-3: analiza porównawcza. Edukacja 1(132), 7-19.
 2. Jabłoński, S., Kleka, P. (2015-w druku). Pomiar rozwoju mowy pisanej jako nowa propozycja oceny poziomu umiejętności posługiwania się pismem u dzieci w wieku 3-11 lat. Polskie Forum Psychologiczne.
 3. Kowalczyk, E., Kleka, P. (2015). Selected Determinants of Interpersonal Communication in Negotiation ? between Openness and Manipulation, Social Sciences/ Socialiniai mokslai, 2(88), 8-23.
 4. Obrębska, M., Kleka, P. (2015). Wpływ aktywizacji schematu płci i potrzeby dostosowania interpersonalnego na wybory leksykalne kobiet i mężczyzn, Gdańsk, Przyjęto do publikacji.

2014

 1. Wycisk, J., Kleka, P. (2014). Future psychologists? attitudes toward lesbians raising children together in the situation of child focused intervention. Psychiatria Polska 48(4), 727-738.
 2. Tomczak, M., Tomczak, E., Kleka, P., Lew, R. (2014). Using power analysis to estimate appropriate sample size. Trends in Sport Sciences, 21(4), 195-206.
 3. Kleka, P., Łupkowski, K. (2014). Gamifying science ? the issue of data validation. Homo Ludens, 1(6), 1-11.
 4. Morzy Mikołaj, Lubomirski Paweł, Kleka Paweł, Łupkowski Paweł; Morzy, M., Lubomirski, P., Kleka, P., Łupkowski, P (2014). Using E-mail Communication Network for Importance Measurement in Collaboration Environments, Lecture Notes in Computer Science, 8359 (2014), str. 43-54.

2013

 1. Cymers M., Bryl W., Hoffmann K., Krzysztoszek J., Koligat D., Ratajczak P., Wierzejewska E., Kleka P. (2013). Economic aspects of hypertension treatment in Poland, ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE, 9, 1-11. 10.5114/aoms.2013.32853
 2. Cieślak, K., Pawlukiewicz, M., Gołąb, D., Konys, M., Kuśnierkiewicz, M., Kleka, P. (2013). Styles of coping with stress of cancer in patients treated with radiotherapy and expectations towards medical staff – Practical implications. Reports of practical oncology and radiotherapy, 18, 2, 61-66. 10.1016/j.rpor.2012.10.006.
 3. Preis, A., Hafke-Dys, H., Kaczmarek, T., Gjestland, T., Kleka, P. (2013). The relationship between speech intelligibility and the assessment of noise annoyance. Noise Control Engineering Journal 61 (3), 255-264. 10.3397/1/3761022

2012

 1. Łupkowski, P., Kleka, P. (2012). Application of the Technology Acceptance Model to OCR-based CAPTCHA systems. Preliminary results. Bio-Algorithms and Med-Systems 8(2), 207-220. [PDF]
 2. Bączyk, G., Opala, T., Kleka, P., Chuchracki, M. (2012). Multifactorial analysis of risk factors for reduced bone mineral density among postmenopausal women. Archives of Medical Science, 8 (2), 332-431.

2011

 1. Kleka, P. (2011). Statystyczne kryteria przydatności raportu z badań do metaanalizy. W: Jerzy Marian Brzeziński, (red.), Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 2. Bączyk, G., Opala, T., Kleka, P. (2011). Quality of life in postmenopausal women with reduced bone mineral density: psychometric evaluation of the Polish version of QUALEFFO-41. Archives of Medical Science, 7(3), 476-485.
 3. Chirkowska-Smolak, T., Kleka, P. (2011). The Maslach Burnout Inventory?General Survey: validation across different occupational groups in Poland. Polish Psychological Bulletin, 41. [ Pobierz ]
 4. Mojs, E., Strzelecki, W., Kleka P., Samborski, W., Gajewska, E., Sobieska, M., Kalmus, G. (2011). Wpływ strategii radzenia sobie ze stresem na zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży leczonej sanatoryjnie z powodu otyłości, Nowiny Lekarskie 80(6), 423-428.[ Pobierz ]

2009

 1. Bączyk, G., Kleka, P., Ochmańska, M. (2009). Ocena właściwości psychometrycznych polskiej wersji Arthritis Impact Measurement Scales (AIMS-2) dla chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia, 47(5), 282-289.
 2. Bączyk G., Opala T., Kleka P. (2009). Depresja i jakość życia kobiet z osteoporozą pomenopauzalną, Chirurgia narządów ruchu i Ortopedia Polska 11(2), s. 125-126.

2008

 1. Bączyk, G., Karoń, J., Krokowicz, P., Szyfter-Harris, J., Kleka, P., Gmerek, Ł., (2008). Assessing quality of life among patients with inflammatory bowel disease treatment on surgical ward. Proktologia, 2(9), s. 172-182.
 2. Jasielska, A., Kleka, P. (2008). Testy nieparametryczne. Badanie nad zmianą subiektywnej oceny wytworzonej reklamy. W: G. E. Kwiatkowska, K. Stasiuk (red.), SPSS w praktyce psychologicznej (s. 111-123). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 3. Kleka, P. (2008). Test t dla jednej próby. Porównywanie wyników grupy w odniesieniu do norm. W: G. E. Kwiatkowska, K. Stasiuk (red.), SPSS w praktyce psychologicznej (s. 53-59). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 4. Mojs, E., Głowacka, M. D., Kleka, P., (2008). The need of psychotherapy in case of disease acceptation in adolescents with overweight and obesity. European Psychiatry, 23, 2, s. S185.
 5. Ober, J. Przedpelska-Ober, E., Zielonka, D., Dylak, J., Kleka, P. (2008). A novel method of stimulus presentation for evoking saccades in HD patients with chorea: preliminry report. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 79, s. A15.

2007

 1. Mojs, E., Kleka, P., Głowacka, M. D., (2007). Umiejscowienie kontroli zdrowia oraz akceptacja choroby w grupie młodzieży z nadwagą oraz otyłością. Żywienie człowieka i metabolizm, 3/4, s. 972-977.
 2. Żarowski, M., Mojs, E., Kleka, P., Steinborn, B., (2007). Ocena wpływu palenia tytoniu na występowanie bezsenności i nadmiernej senności w ciągu dnia w grupie zawodowej nauczycieli. Przegląd Lekarski 2007/64/10, s. 645-648.
 3. Mojs, E., Gajewska, E., Kleka, P., Krawczyński, A., (2007). Wybrane determinanty palenia papierosów wśród osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Przegląd Lekarski 2007/64/10, s. 652-655.
 4. Mojs, E., Kleka, P., Głowacka, M. D., Żarowski, M., Gajewska, E., (2007). Kompetencje życiowe a palenie tytoniu u nauczycieli. Przegląd Lekarski 2007/64/10, s. 845-847.

2006

 1. Mojs, E., Wójciak, R. W., Kleka, P., (2006). Umiejscowienie kontroli zdrowia a palenie tytoniu u młodych dorosłych. Przegląd Lekarski, 63/10, s. 1054-1056.