Autor

Jestem adiunktem w Zakładzie Podstaw Badań Psychologicznych Instytutu Psychologii UAM. Dyplom magistra uzyskałem w Instytucie Psychologii w 2001 roku, broniąc pracy nt. porównań intra- i inter-profilowych na przykładzie skali inteligencji Wechslera.

Po studiach pracowałem w lokalnych firmach w braży reklamowej, by powrócić do zainteresowań naukowych w 2009.

Prowadziłem zajęcia z Technologii Informacyjnej (tu wdrożyłem e-learning), obecnie prowadzę zajęcia z szeroko rozumianej statystyki (Przygotowanie Analiz Statystycznych, Obsługa Pakietów Statystycznych, Metodologia badań naukowych, Psychometria) oraz konsultuje wiele prac magisterskich i doktorskich w zakresie metodologii badań i analizy wyników.

Interesuje mnie obecność komputerów i technologii w codziennym życiu, możliwość ich wykorzystania do wspomagania rozwoju i uzupełnianiem roli ewolucji przez postęp techniczny. Jako psycholog zajmuję się wykorzystaniem komputerów i internetu w procesie badawczym i o tym napisałem doktorat (2013) u profesora Jerzego M. Brzezińskiego pt. Zastosowanie IRT do tworzenia skróconych wersji testów.

Ciągle rozwijam swój warsztat analityczny, ostatnio zainteresowało mnie podejście bayesowskie do analizy danych psychologicznych. Szczególnie interesuje się statystycznymi metodami modelowania problemów w psychologii i okolicach.

Lista moich publikacji. Zobacz mnie na ResearchGate.

  • GabRywelski

    Przyznam, że zainteresowanie bardzo ciekawe i temat pracy doktoranckiej również naprawdę interesujący 🙂

    Pozdrawiam, Gabriel
    wdrażanie wordpress