Osoby zainteresowane DTP oraz ostatnim projektem z Technologii Informacyjnej powinny pobrać program Scribus pozwalający na składanie wszelakich dokumentów – od broszur, and poprzez gazetki, advice czasopisma aż do książek. Program pod Windows, Linux i na MacOsX.