Jak przygotować i/lub wpisać dane do SPSS?

W SPSS dla ułatwienia 😉 są dwie zakładki: DANE i ZMIENNE.
Nasze dane wpisujemy w zakładce pierwszej przestrzegając zasady, aby w jednym wierszu znalazły się wszystkie informacje o obserwacjach (osoby, pary, np. małżeństwa albo trener – zawodnik, rodziny, itp.). W ten sposób kolejne kolumny będą zapisem wartości jakie przyjmują zmienne. W drugiej zakładce można je dookreślić (dodać opisy wartości, przyporządkować poziom pomiaru – nie jest to konieczne i służy jako ułatwienie).
Często łatwiej jest wprowadzić do SPSS wartości odpowiedzi na poszczególne pytania, a potem obliczyć w programie (menu Przekształcenia -> Oblicz wartości) wartości wskaźników zmiennych.
W miarę możliwości należy kodować wszystkie informacje w sposób numeryczny.

Dane można przygotować np. w Calcu lub Excelu pamiętając o zasadzie: 1 wiersz = 1 obserwacja. Poniżej ilustracje jak nie należy i dobrze przygotowanych danych (na żółto sposób kodowania pytań wielokrotnego wyboru).

 

Więcej na temat przygotowania danych do analiz statystycznych można znaleźć tutaj.