Założenia prac magisterskich 2016/2017

Na seminarium zajmuję się dwoma obszarami:
Temat „techniczny” dotyczy metodologii i psychometrii badania psychologicznego, takich jak: analiza trafności zewnętrznej eksperymentu psychologicznego poprzez modyfikowane replikacje, stronniczość testowania psychologicznego, rola introspekcji w badaniu psychologicznym, rzetelność i trafność badania indywidualnego.
Temat „treściowy” obejmuje równoważność metod nauczania wykorzystujących nowe technologie. Na ile technologia może zastąpić, a na ile tylko wspomagać nauczyciela? Czy wprowadzanie do nauczania reguł z gier (nie tylko video) wnosi coś więcej poza wzrostem motywacji? Czy dostęp do otwartej edukacji zmienia jej rolę we współczesnym świecie?
Praca może łączyć oba obszary, ale też można się skupić na wybranym fragmencie.