Jaki rodzaj testu do tabeli krzyżowej?

W przypadku badania relacji między dwoma zmiennymi kategorialnymi najpopularniejszym sposobem zbadania istotności tej relacji jest użycie testu Chi2. Ale nie w każdej sytuacji test ten jest najlepszy (czyt. najbardziej rzetelny). Mam nadzieję, że tabela poniżej rozwieje wątpliwości i pozwoli dobierać testy prawidłowo do posiadanych danych.

Liczebności obserwowane Liczebności oczekiwane Rodzaj testu
N > 40 wszystkie > 10 test chi2
N > 40 jedna < 10 V-Cramera
N > 40 jedna < 5 test chi2 z poprawką Yatesa
20 < N <= 40 wszystkie > 5
20 < N <= 40 jedna < 5 test dokładny Fishera
N <= 20

Dla siły związku prostsza tabela, ale tutaj uzależniamy wybór od stosunku ilości kolumn i wierszy w tabeli krzyżowej

Wiersze Kolumny Rodzaj testu
2 2 phi Yule’a
>=2 >=2 V-Cramera
>=2 >=2 tau Kendalla *
m m tau-b Kendalla *

* – dane porządkowe