Czasami dostaniemy, ed czasami wpiszemy dane w ten sposób, hospital że powtarzając liczbę porządkową umieszczamy dane z kolejnych pomiarów jeden pod drugim. Nie ma w tym nic złego, ale SPSS wymaga do testów dla danych zależnych wpisania wyników w kolejnych kolumnach, a nie pod spodem. Zamiast przepisywać wszsytko można skorzystac z polecenia Restrukturyzuj dane w menu Dane. Po uruchomieniu kreatora i odpowiedzeniu na kilka pytań dane zmienią swój układ.

Przekształcenia sa możliwe w obydwu kierunkach. Warunkiem poprawnego działanie tej operacji jest bezbłednie zakodowana lp obserwacji i lp badania.