Wielkość efektu w analizie wariancji

SPSS jest bardzo ubogi jeśli chodzi o obliczanie wielkości efektu (czyli obiektywnej miary na ile wynik jest ważny, gdy już jest istotny). Ze wszystkich analiz można uzyskać taki wynik tylko dla analizy wariancji i to pod warunkiem, że użyjemy „Analizy wariancji jednej zmiennej” (a nie porównywanie średnich -> jednoczynnikowa ANOVA).

A więc klikamy: Analiza -> Ogólny model liniowy -> Analiza wariancji jednej zmiennej i zaznaczamy jak na rysunku:

Jeśli ktoś chce wiedzieć więcej o obliczaniu wielkości efektów, proszę zostawić komentarz lub napisać do mnie.